Båtutleiere og brukere må ta sikkerheten på alvor

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer både utleiere og de som leier båt om å ta sikkerheten på alvor etter to ulykker med turister som leier båt i Norge.

Publisert

De som stiller båt til disposisjon for turister og andre forbrukere, må sørge for at sikkerheten er ivaretatt og at det gis nødvendig informasjon og opplæring.

–Utleiere må ha et system for å ivareta sikkerheten til de som leier båt. Spesielt når leietakerne er lite båtvante, har utleier et ansvar for å informere og vurdere deres kompetanse, sier avdelingsleder Gunnar Wold i DSB.

Mange utenlandske turister har liten kjennskap til norske vær- og naturforhold, og er lite båtvante. De som tilbyr organiserte tjenester og opplevelser overfor forbrukere, såkalte forbrukertjenester, har ansvar for at sikkerheten er ivaretatt. Forbrukertjenester er ofte forbundet med en viss risiko, og de som tilbyr slike tjenester må ha rutiner for å vurdere og eventuelt redusere risikoen. De som leier båt har likevel et ansvar for egen sikkerhet, for å kunne vurdere egen kompetanse og utvise alminnelig sjøvett. Dette omfatter også bruk av personlig verneutstyr og andre produkter, samt kunnskap om beredskapsrutiner, førstehjelp og bruk av kommunikasjonsutstyr:

–Båtbrukerne har et selvstendig ansvar for å vise aktsomhet og følge anvisninger fra utleieren. Det dreier seg blant annet om å ikke dra utpå i dårlig vær, sitte rolig i båten og å ikke ta noen sjanser, sier Wold.

DSB har i samarbeid med andre aktører utarbeidet en veiledning, som gir gode råd om hvordan tilbydere av forbrukertjenester til sjøs kan arbeide systematisk for å oppfylle nødvendige krav til sikkerhet. Veiledningen omhandler blant annet forholdet til informasjonsplikt, vurdering av risiko, krav til båt og båtfører, krav til beredskap m.v.

Powered by Labrador CMS