Båtførerpøven blir valgfag

Regjeringen ønsker at muligheten til å ta båtførerprøven blir et fast tilbud i ungdomsskolevalgfaget natur, miljø og friluftsliv.

Publisert

– Det å kunne ferdes i båt langs kysten og på innsjøer er en viktig del av friluftslivet vårt. Ved å ta dette inn som valgfag vil flere få kunnskap og ferdigheter som gjør båtlivet tryggere for en selv og andre, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Mange norske ungdommer har gjennom årene tatt båtførerprøven som eget valgfag, men ettersom dette kunnskapsbeviset nå er obligatorisk for svært mange båtførere ønsker regjeringen et mer allment tilbud.

Forrige skoleår kunne skolene rundt i landet tilby opplæring i 15 forskjellige valgfag, og ifølge Sanner er faget natur, miljø og friluftsliv er populært valg.

– Over 60 prosent av elevene som valgte valgfaget natur, miljø og friluftsliv i fjor var gutter, og jeg tror at med båtførerprøven vil faget kunne rekruttere og motivere enda flere elever. Båtførerprøven vil bli et viktig supplement til dagens tilbud, sier Sanner.

De mer praktisk orienterte valgfagene er tilskudd til vanlige skolefag og gir elevene mulighet til å velge fag etter egen interesse. Samtidig har valgfagene læreplaner og kompetansemål og vurderes med tellende karakterer.

Bestått båtførerprøve er obligatorisk for alle personer født etter 1. januar 1980 som skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller fritidsbåt med en motor på mer enn 25 hestekrefter.