Båteksporten ned i år

Første halvår 2011 ble eksporten av norske fritidsbåter redusert med 15 prosent, fra 159 millioner kroner til 135.

Publisert

Antall båter ble redusert med 14,2 prosent fra 817 til 701 båter, melder bransjeorganisasjonen Norboat. 135 millioner kroner er den laveste eksportverdien av norske båter siden 1997, da eksporten i første halvår beløp seg til 130 millioner kroner. På 2000-tallet lå verdien rundt 300 millioner kroner med 309 millioner i toppåret 2008.

Les også: Hva er galt med norsk båtproduksjon?

Europa, som er norske båtbyggeres viktigste eksportmarked, er preget av finansuro, noe som bidrar til at båteksportørene er inne i en vanskelig tid. Noe som forsterker dette bildet ytterligere er at båtbransjen har vært lengre i resesjon og har falt kraftigere enn andre bransjer.

– Vi tror det vil gå bedre i 2012 sier Erlend Prytz, adm. direktør i båtbransjeforbundet NORBOAT. Han begrunner dette nettopp med at man har vært lengre i nedgangstider og at man har hatt større reduksjon i markedet enn andre bransjer, men også fordi bransjen har brukt mye tid og krefter på å tilpasse seg de nye tidene. Ingen forventer noen kjempevekst i vår bransje fortsetter Prytz, og legger til at bransjen på ingen måte er friskmeldt. Mye avhenger av slutten på denne sesongen, ledet an av messen Båter i sjøen og resten av høsten.

Powered by Labrador CMS