Bølgekraft blir grønn energi
Bølgekraft blir grønn energi

Bølgekraft blir grønn energi

Det er store krefter i bølgene på havet. Nå vil et nytt,  norsk energiselskap utnytte kreftene til å skape verdifull og miljøvennlig elektrisk kraft ved hjelp av en nyutviklet «stormbøye» i overflaten og en generator på bunnen.

Publisert

Ocean energy heter det nye norske energiselskapet som med støtte fra Innovasjon Norge og utviklet i samarbeide Universitetsmiljøet i Trondheim og maritim kompetanse på Nordvestlandet. I ti år har man arbeidet med prosjektet før det nå er klart for å startes opp i industriell målestokk.

Det har vært gjort mange forsøk tidligere på å finne en effektiv måte å utnytte bølgekraften på. Men hittil har forsøkene ikke vist økonomiske resultater som kan konkurrere med vannkraft eller olje og gass. Dette mener det norske selskapet som står bak det nye bølgekraftverket nå vil skje. Selskapet inviterer vanlige småsparere og investorer til å bli med på et spennende nytt industrieventyr. – Med en patentert løsning og grønn og bærekraftig profil skal man utnytte bølgekraften til å skape fremtidens energikilde. Halvparten av prosjektet er allerede finansiert av det statlige Innovasjon Norge. I tillegg er andre private og halvoffentlige investorer med på satstingen på bølgekraften.

Med stormbøyen kan det nye bølgekraftverket motstå de enorme naturkreftene som inntreffer under ekstremvær til havs. Dette skjer ved at stormbøyen, den flytende delen av kraftverket, senkes under vann og dermed «rir av stormen». Selve generatoren er trygt plassert på havbunnen.

Powered by Labrador CMS