Fileteksport kan bli forbudt:

Regjeringen vil skjerpe eksportreglene for turistfiskere ytterligere (Illustrasjonsbilde).
Regjeringen vil skjerpe eksportreglene for turistfiskere ytterligere (Illustrasjonsbilde).

Ber om tøffe tiltak mot fiskesløsing og smugling

I et nytt høringsforslag legger Nærings- og fiskeridepartementet opp til meget omfattende innstramminger i turistfisket.

Publisert Sist oppdatert

Nå kan det bli slutt på at turister får ta med seg fisk ut av landet om de ikke har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet. Dessuten kan det bli forbudt å kun ta med seg filetene.

Det vil si at fangsten heretter må fryses inn som sløyd og hodekappet hel fisk og at det er denne mengden som veies opp før utførsel.

Tiltakene skal bremse den ressurssløsende praksisen med at kun den aller fineste fileten eksporteres mens resten av fisken kastes. 

Fiskeriminister Harald T. Nesvik ønsker kraftige restriksjoner på fisketuristenes eksportrettigheter.
Fiskeriminister Harald T. Nesvik ønsker kraftige restriksjoner på fisketuristenes eksportrettigheter.

– Turistfisket har hatt vekst i flere år og bidrar til viktige arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten. Vi har allerede strammet inn regelverket og i dag sender vi ytterligere forslag på høring som skal bidra til at turistfiskenæringa drives enda mer seriøst framover. Vi skal lytte til innspillene vi får, før vi treffer endelige vedtak om endringer, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik, i en pressemelding.

Ifølge ministeren bør det å fiske sin egen fisk være en del av turistopplevelsen. Da må også turistene ta bedre vare på hver enkelt fisk og sette selve opplevelsen i sentrum fremfor å skulle fiske mest mulig.

I tillegg tydeliggjøres plikten hos turistfiskevirksomhetene til å informere om regelverket, herunder kravene til fangstrapportering.

– Jeg har tro på en bærekraftig fremtid for fisketurisme som næring, det betyr blant annet at vi må utnytte hele fisken. Det er dessverre alt for mange turistfiskere som kaster verdifullt råstoff. Vi foreslår derfor at det kun skal være lov å ta med hel fisk ut av landet. Målet må være en sterkere bevissthet om at man ikke skal kaste fullverdig mat, sier Harald T. Nesvik. 

Powered by Labrador CMS