Nasjonal handlingsplan:

Ber om obligatorisk småbåtregister

I Sjøfartsdirektoratets forslag til Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker blir det igjen tatt til orde for å opprette et obligatorisk småbåtregister.

Publisert Sist oppdatert

Dette forslås til tross for at regjeringen nylig avviste ideen i sin stortingsmelding om sjøsikketthet.

Arbeidsgruppen bak handlingsplanen mener et obligatorisk småbåtregister vil gi viktig informasjon om den totale fritidsbåtparken i Norge og vil samtidig være viktig for sjøsikkerheten, men det blir ikke tatt stilling til hvem som skal drifte et slikt register. Også dette har vært et omdiskutert emne.

Handlingsplanen siterer Båtlivsundersøkelsen fra 2018, som anslår at det finnes vel 950 000 småbåter i Norge. Kun omlag 170 000 av disse registrert i Redningsselskapets småbåtregister eller i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR). Dette anses ikke som godt nok:

«I de siste ti årene har flere påpekt behovet for et obligatorisk småbåtregister. Det siste innspillet ble levert i 2018 i regi av Avfall Norge, Finans Norge, Norboat, KNBF og NSF. Det legges vekt på at et register vil styrke og være til hjelp på følgende områder: Sikkerhet til sjøs, identifisering av båt og eier ved redningsaksjoner, miljøforurensing fra forlatte båter, hvitvasking og svindel og muligheten til å håndtere en bærekraftig returordning. Også politiet støtter et slikt initiativ til et obligatorisk, nasjonalt småbåtregister», heter det i Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker.

Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med sakkyndig råd for fritidsfartøy, som består av en rekke båtorganisasjoner, Norboat, Redningsselskapet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Politidirektoratet, Miljødirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Hovedredningssentralen. Nærings- og fiskeridepartementet har en observatørrolle i rådet.

 

 

Powered by Labrador CMS