Bedre beredskap for ishavsfarere

På Svalbard har det så langt hverken vært vært losplikt eller statlig lostjeneste. Nå blir dette hullet i kystberedskapen tettet.

Publisert

- Dette vil være et viktig bidrag til å redusere sannsynligheten for ulykker og akutt forurensing rundt øygruppa. Krevende farvann, sårbar natur og oljens lange levetid i arktiske farvann kan gi mer langvarige og omfattende skader ved akutte utslipp enn på sørligere breddegrader. Begrenset infrastruktur og klimatiske forhold som is og mørke kan også gjøre redningsaksjoner og aksjoner mot akutt forurensing svært krevende, sier fiskeri- og kystministeren til kystverkets hjemmesider.

Bildet: Sysselmannskipet «Nordsyssel» ved kai i Ny Ålesund i 2007. FOTO: Hannes Grobe/Wikimedia commons 

Powered by Labrador CMS