Jan H. Syvertsen.
Jan H. Syvertsen.

– Bakstrebersk av Norboat

– Bakstrebersk synsing i Norboat, sier generalsekretær Jan H. Syvertsen i KNBF etter at bransjeforbundet har uttrykt at båtførerbevis er dyrt og lite egnet til å redusere ulykkene.

Publisert

Båtbransjen mener forslaget til obligatorisk båtførerbevis er dyrt og lite egnet til å redusere ulykkene. Generalsekretæren i KNBF reagerer.

– Bransjeorganisasjonen hevder at de fleste ulykkene med fritidsbåter skyldes feil holdninger, og ikke mangel på kunnskap. Holdninger må nødvendigvis baseres på kunnskaper. Man kan ikke forvente at folk har holdninger til noe de ikke vet noe om! Vi ser dessverre stadig flere eksempler på uvettig adferd på sjøen som åpenbart skyldes manglende kunnskaper, sier Jan H. Syvertsen. Han påpeker videre at KNBF derfor har gått inn for at det snarest bør innføres et obligatorisk båtførerbevis.

– Det synes som at bransjeorganisasjonen Norboat er blant de få som ikke har fått med seg dette. Sier Syvertsen.

Generalsekretæren i KNBF reagerer også fra utspill fra bransjeorganisasjonen i deres nyhetstidsskrift om at påbud om redningsvest i småbåt vil være et bedre virkemiddel enn obligatorisk opplæring for alle eiere av båt over syv meter eller motor over 25 hestekrefter.

–Det er korrekt at de fleste drukningsulykkene skjer fra småbåter, men dette gjelder åpne båter under 7 meter! Hvis det skal innføres et påbud om å ha på seg redningsvest, må dette gjelde for personer i åpne båter under 7 meter. Et slikt forslag vil trolig KNBF støtte fordi det er direkte ulykkesrelatert. Norboat har åpenbart heller ikke fått med seg at arbeidsgruppen også peker på at hensikten med et obligatorisk båtførerbevis ikke først og fremst er å redusere antall ulykker, men å forebygge en økning i antall ulykker og å begrense uvettig adferd på sjøen som skyldes manglende kunnskaper, sier Syvertsen.

Powered by Labrador CMS