Arena fritidsbåt fortsetter
Arena fritidsbåt fortsetter

Arena fritidsbåt fortsetter

Etter å ha avsluttet sin opprinnelige treårige prosjektperoide, forlenges Arnea fritidsbåt med to nye år.

Publisert

Bransjen har opplevd Arena fritidsbåt som en viktig og vellykket satsning, og søkte derfor om en forlengelse på to år, finansiert over Innovasjon Norges Arenaprogram. Arena Fritidsbåt er prosjekt der båtbransjen og enkeltbedrifter får store muligheter til å øke sin konkurransekraft gjennom aktiv deltagelse på arenaen.

På sin nettside skriver Arena fritidsbåt at båtbransjen har hatt en svært tøff periode og markedssvikt som følge av globale finanskriser. Dette har ført til at omsetning og sysselsetting i bransjen og næringsklyngen er halvert siden 2008.

Til tross for dette har antall medlemmer i Arena Fritidsbåt økt samtidig som også forankringen i disse har blitt ytterligere styrket gjennom de konkrete prosjektene arenaen har initiert. Arena Fritidsbåt har satset spesielt mye på få til samhandling og utvikling gjennom konkrete prosjekter. Dette har i stor grad vært FoU- prosjekter som skal styrke innovasjonskraften i bransjen, men også ulike markedsprosjekter har vært initiert.

Totalt har Arena Fritidsbåt initiert prosjekter for mer enn 100 millioner kroner. På markedssiden har det vært gjennomført ulike internasjonale markedsanalyser og felles messe-og profileringssatsninger internasjonalt

Powered by Labrador CMS