Anker dramatisk båtbrann

Coastline Marine tapte saken mot Brunswick om en dramatisk båtbrann, som Coastline mener Brunswick må ta skylden for.

Publisert

Halden tingrett har fastslått at Brunswick ikke er erstatningspliktig som følge av en dramatisk båtbrann i 2006. Det var båtforhandler Coastline Marine som brakte saken inn for retten, fordi båtforhandleren mener brannen oppsto i motoren. Retten har langt på vei gitt Coastline medhold i det faktiske forholdene, men skriver at man mangler hjemmel i norsk lov for å plassere ansvaret der det hører hjemme.

Forsikring

–   Vi har bestemt oss for å anke saken, sier John Langebråten i  Coastline Marine. Teknisk sjef  Erik Wessel i Brunswick Marine Norway mener at brannen ikke oppsto i motorene. På telefon fra Polen sier han til Båtliv at han har mottatt anken, og at han ikke har lyst til å kommentere saken noe utover dette.

Båten som brant sommeren 2006 var en Rinker 262 Captiva Cuddy med en Mercruiser MAG 496, og ble levert av Coastline Marine. Etter bare noen timers bruk tur oppsto det eksplosjon i motorrommet og båten ble overtent. Forsikringsselskapet  Groves, John & Westrup Ltd  har ubetalt 750.000 i forsikring, og har søkt regress for utbetalingen hos Coastline Marine. 


Recall

– Kort tid etter brannen i den norske båten ble det sendt ut en recall bulletin fra Mercruiser om feil på motorserien som omfatter denne motoren. Likevel vil ikke motorprodusenten, ta det økonomiske ansvaret i denne saken. Det mener vi er feil, og derfor har vi gått til sak, sier John Langebråten i Coastline Marine.

Wessel sier at Brunswick på generelt grunnlag ikke har noe problem med å påta seg garantiansvar, men han mener at denne saken ikke gir grunnlag for dette. Retten skriver at det er klart at brannen skyldes en bensinlekkasje i motorrommet. Videre mener retten at det er sannsynlig at brannen oppsto som følge av en feil på Mercruisermotoren, og ikke på bensinsystemet fra båtprodusenten Rinker.

Hjemmel

I dommen heter det at ”retten bemerker at sterke reelle hensyn tilsier at Coastline skal kunne gjøre direktekrav gjeldende mot Marine Power International i denne saken, fordi kravet bør kanaliseres til hjemmelsmannen som har forårsaket misligholdet. Partskonstellasjonen samt det faktum at det dreier seg om et internasjonalt kjøp med flere salgsledd innebærer imidlertid at retten ikke har anledning til dette. Retten mangler således hjemmel til å plassere ansvaret der det synes å høre hjemme,” skriver dommer Lars Fredrik Styren ved Halden tingrett.

– Jeg mener at dette er en viktig prinsipiell sak for båtfolk og båtforhandlere i Norge. Vi mener at  vi har rett og gir oss aldri i denne saken, sier Langebråten.

Powered by Labrador CMS