Stengt for båttrafikk

Arbeidet med Norges eneste senketunnel er i full gang i hovedstaden. Havnebassenget i Bjørvika og Bispevika blir dermed trolig stengt for båttrafikk fra neste uke og fram til oktober. (07.08.2008)

Publisert Sist oppdatert

Av Therese Vågen

For et par dager siden kom spesialriggen "The Scrader" til havnebassenget - et spesialfartøy som det finnes svært få av i verden. "The Scrader" skal klargjøre for bygging av den undersjøiske delen av Bjørvikatunnelen, noe som blant annet omfatter å legge ut en gruspute som senketunnelen skal hvile på.

Pinlig nøyaktig

- "The Scrader" skal legge ut grus i tunnelgrøfta med størst mulig nøyaktighet. Gjennom et rør som pendler på tvers av fartøyet fordeles grusen kontrollert ut slik at underlaget avrettes. Avvikene måles i millimeter for å unngå senere spenninger i elementene når de ligger nedsenket og montert 10 meter under sjøbunnen, opplyser Statens Vegvesen.

Omfattende arbeid

Etter at 110 meter av grøfta er rensket slik at traseen har fått sin nøyaktige profil, skal "scraderen" fordele grus i tunnelgrøfta oppå en tekstilduk. Når dette er gjort, kan elementene senkes ned. Etter planen skal de første av de seks elementene senkes ned i slutten av august. "The Scrader" skal så fylle grus langs tunnelsiden for å sikre stabilitet, en prosedyre som gjentas for hvert av de seks elementene. Vegvesen opplyser at båtfolket derfor må regne med stengt havnebasseng fra uke 33 til uke 42.

Rent og pent

675 meter av den 1100 lange Bjørvikatunnelen er altså en senketunnel under sjøbunnen - den første som blir bygd i Norge. Prosjektet er antatt å være ferdig i 2010. Kostnadsrammen er 4,6 milliarder kroner. Opprydningen i Bjørvika-området er den største havneopprydningen som er gjort i Norge, og når prosjektet er ferdigstilt både til lands og til vanns, er håpet at det skal føre til en renere indre fjord samt forbedret miljøgevinst og mindre støy for de som beveger seg på land.

Powered by Labrador CMS