utgave nr 6 1989

Flaggstikk

Publisert Sist oppdatert


    FLAGGSTIKK

    Dette er et stikk man helst bruker til å skjøte sammen to tau avforskjellig tykkelse. Det minner mye om båtsmannsknopen, men harden fordelen at holdekraften er like stor når tauene ikke er liketykke.