utgave nr 5 2011

Praktisk: SureSeal System - Tett pakkboks

Vi har byttet ut den fettsmurte pakkboksen med et vannsmurt system fra amerikanske Tides Marine. Førsteinntrykket er meget lovende.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN

Pakkbokser er en teknologi som har vært henimot uforandret siden skrupropellen så dagens lys. I vår reportasjebåt satt det en fettsmurt og meget velprøvd pakkboks med talgpakning – som aldri ble helt tett. Det er i og for seg uproblematisk og helt vanlig, men et tørt motorrom er å ønske. Dels fordi man da lettere oppdager lekkasjer, dels fordi et tørt motorrom er langt triveligere enn et hvor det alltid ligger litt vann i kjølen. Vi monterte derfor en vannsmurt pakkboks fra amerikanske Tides Marine som vi skal teste ut gjennom sesongen.


Enkel montering

Den gamle pakkboksen var fettsmurt og hadde talgpakning, mens den nye er vannsmurt og har en simmerring av gummi. Systemet består av tre hovedkomponenter: Selve pakkboksen (SureSeal), ekstra simmerring(er) (Spare Seal Carrier) og slangekit (Water Pick-Up Kit) for å hente kjølevann til pakkboksen.
I motsetning til den fettsmurte pakkboksen, har SureSeal-systemet kun en simmerring som slutter om akselen og hindrer vannet som står i hylsa å trenge inn i båten. Denne simmerringen smøres og kjøles med sjøvann som hentes fra motorens sjøvannsside. Vannet unnslipper via hylsa. En av fordelene med en vannsmurt hylse at man ikke behøver å lufte hylsa etter at båten har vært på land.
Selv om simmerringen slites, forventes den å ha en levetid på flere hundre driftstimer så lenge den får kjøling og smøring.
Monteringen er enkel, selv om den kan variere noe fra båt til båt, avhengig av motorplassering, type flens osv.

1. AV MED RORET: På de fleste båter må roret av slik at man får trukket ut akselen. Visse båter har roret off-set slik at man kun trenger å demontere propellen for å få ut akselen.
2. LØSNE KLEMFLENSEN: Klemflensen, eller akselflensen, som forbinder akselen og gearet må løsnes slik at akselen kan trekkes ut. Her er akselen kommet på plass igjen.
3. GAMMEL PAKKBOKS: Deretter demonteres og fjernes den gamle pakkboksen, inkludert fettkopp og smøreslange.
4. PLASSERING: Den blå slangen med pakkboksen skyves så inn på akselen og festes til hylsa med slangeklemmer. Før du skyver simmerringen på plass, må du sjekke at akselen ikke har skader og ujevnheter der simmerringen vil slutte om akselen. Disse må eventuelt slipes ned.
5. INN MED AKSEL: Så kan akselen skyves inn igjen og festes til flensen på gearet.
6. EKSTRA SIMMERRING: En av fordelene med SureSeal-systemet er at man kan feste flere ekstra simmerringer på akselen som kan skyves på plass når den gamle er utslitt.
7. FORSIKTIG: For ikke å skade simmerringen, skyves den langs akselen beskyttet av en splittet gummileppe som fjernes når ringen er på plass i SureSeal-enheten.

GJØR-DET-SELV-FAKTA:

I pakken: Komplett pakkboks med water pick-up kit og simmerring.
Du trenger i tillegg: Ingenting, men du bør bestille med ekstra sett simmerring og holder slik at du ikke trenger å trekke akselen neste gang du skal skifte ring. Fåes fra akseldiameter 35 mm og oppover og koster 976 kroner.
Verktøy: Vanlig håndverktøy
Vanskelighetsgrad: 3 av fem skiftnøkler
Bruksanvisning: Meget bra.
Hvor lang tid: 4-6 timer
Trengs fagfolk: Nei
Påvirker CE-merking: Nei
Aktuell ISO-standard: -
Pris for 25 mm: Fra kroner 1.660,-
Pris for 35 mm: Kroner 2.733,-
Produsent: Tides Marine
Norsk importør: Sleipner Motor AS, www.sleipner.no