utgave nr 5 2

Test: Bunnstoff

Publisert Sist oppdatert

Test: Bunnstoff


Andre sommer med samme maling:


Riktig malt overflate holder


Det finske bladet Kippari presenterte i fjor testresultater for nye bunnstoff. Konklusjonen var at de gamle tinnmalingene ikke savnes lenger. Produktene av den nye teknologien holder mål - også andre sommeren.


Tekst: Mikko Rajala og Ari Inkinen
Bunnstoffer er fortsatt gjenstand for mye diskusjon, og i noen kretser har det foregått seriøse diskusjoner om å forby groehindrende bunnstoffer helt. Det er kanskje ikke bra å snakke om ”giftmalinger” lenger slik man gjorde før, fordi de egentlig ikke inneholder gifter, og navnet gir et bilde som er villedende og appellerer til følelser. Generelt brukte betegnelser er bl.a. groehindrende bunnstoff og organismehindrende bunnstoff.
Vi presenterer her de testede bunnstoffene etter den andre sommeren. Testene ble utført utenfor Helsinki i 1999 på samme testoverflater som sommeren før. Alle bunnstoffene, unntatt de vannbaserte som overvintret i en varm kjeller, ble oppbevart i et båthus over vinteren. Platene ble vasket rene for støv på våren og overflaten ble slipt lett. Til slutt ble platene skylt og man lot dem tørke i solen.

Todelte plater

Testplatene ble delt i to med malerteip, og den ene siden ble malt på nytt med samme bunnstoff som tidligere. Den andre siden fikk være slik den var fra sommeren før. På denne måten ville man se hva slags forskjeller som oppstår mellom den gamle og den nymalte overflaten.
Selve malingen foregikk i skyggen inne i et båthus og den øvre delen av platene ble malt på nytt gjennom nøyaktig å følge anvisningene på spannet. Bunnstoffene blandet seg lettere enn forventet selv om de hadde tørket litt. Etter lang tids oppbevaring må man blande nøye, fordi de effektive stoffene synker til bunnen når boksene får stå lenge urørt. For noen bunnstoffer anbefaler man at malingen røres om også mens man maler. Lokket på en boks hadde satt seg fast og det brakk da vi skulle åpne boksen.
Noen bunnstoffer utviklet en hinne i løpet av vinteren og mange stivnet betydelig. Nesten alle hadde fått bunnfall. Til noen bunnstoffer var det lagt ved en pose med pulver, vanligvis fargepigment. Posene manglet stort sett merking for hvilke bunnstoff de tilhørte. Ved bruk av over ett år gammelt bunnstoff kan dette forårsake forvirring.

Ren pensel

Hvert bunnstoff ble påført med en ny, ren pensel, slik at stoffene ikke skulle blande seg med hverandre. Testplatene fikk tørke i minimumstiden som var angitt på spannet. Deretter ble de senket delvis under bryggen i 60-80 cm dybde. De ble snudd én gang i løpet av sommeren. Stedet egner seg utmerket til testen, siden strømningene i testområdet er relativt kraftige døgnet rundt. Testen ble avsluttet den 21.10.1999, da platene ble løftet opp og fotografert.
Testresultatene favoriserte litt myke bunnstoffer, hvor de groehindrende stoffene er oppløselige også når platene står stille. På grunn av platens beskjedne størrelse er det mulig at effektive stoffer fra det nymalte området har "sklidd over" til den ikke-nymalte. Testen gir allikevel en antydning om hvilke bunnstoffer som er bedre enn andre, og også forskjellene mellom de nymalte og de gamle overflatene.
I vurderingen har vi skilt mellom skjell og små skjell. De førstnevnte er nok kjent av alle, men små skjell er faktisk bare skjell i begynnerfasen, som løsner lett ved vasking. Størrelsen på små skjell er i denne vurderingen begrenset til hodet av en knappenål.

Ingen vinner

Vi vil ikke kåre en vinner i testen, fordi det er for mange usikkerhetsfaktorer knyttet til testresultatene. Bruk og resultat er allikevel vurdert for hvert bunnstoff. I vurderingen har vi tatt hensyn til brukbarheten av bunnstoffet etter ett års oppbevaring og selvfølgelig renheten av testplatene samt vanskelighetsgraden av vaskingen etter sommeren. Vi kommenterer ikke prisen i denne sammenheng.

Importører og produsenter


Hempel og Blakes:Hempel Norge AS.Tlf : 22 07 92 10
International og VC:Herman Gotthardt ASTlf: 22 71 60 90
VC 17 m New High Formula selges under navnet VC 17 m Extra.

Gammelt produktNytt produktEndring
Cruiser SuperiorCruiser PremiumTilsatt effektive stoffer
MicronMicron ExtraTilsatt effektive stoffer
Interspeed 2000Interspeed UltraTilsatt teflon
VC OffshoreVC 17m ExtraTilsatt effektive stoffer teflon
VC 17 m Ostkust produseres ikke lenger.

Powered by Labrador CMS