utgave nr 3 2

Vakuummåler sjekker dieselfilteret

Publisert Sist oppdatert

Vakuummåler sjekker dieselfilteret


Feil ved drivstofftilførselen er en hyppig årsak til motorstans i dieseldrevne fritidsbåter. Årsaken er som oftest tilsmussete filtre og/eller vanninnblanding. Dette kan du sjekke ved å montere en vakuum-måler på dieseltilførselen.

Av maskinsjef Ole Storbukt

Til tross for at vi skifter filtre etter anbefalte intervaller, og pleier systemet etter beste evne, vil det så avgjort være nyttig å kjenne tilstanden på filterinnsatsen. Dette for å unngå motorstans, samtidig som man slipper å skifte filterinnsats i tide og utide.
Ved å montere enkelt utstyr kan vi skaffe oss løpende informasjon om tilstanden på vårt filter. Som vi ser på illustrasjonen, er det her montert inn en vakuummåler mellom filteret og motoren(forbruker). Ved begynnende tilstopping av filter vil det dannes vakuum i kabelen mellom filter og forbruker. Det vil gi seg til kjenne ved utslag på vakuumeteret. Ved normale forhold vil nålen ligge mot null (1 atmosfære). Etter hvert som filteret tilsmusses, vil nålen bevege seg mot vakuum.

Sparer inn kostnadene

For eks. vil det ved -0,2 bar tilsvare en sugehøyde på 2 meter. Motorprodusentene angir ofte en maks sugehøyde for drivstoff på 2 meter. Altså er vi allerede ved maksimumgrensen for det som er akseptabelt for pumpen. Motoren vil allikevel fortsette å gå som normalt helt ned mot 0,6 bar. Forpumpen arbeider da svært hardt og vi nærmer oss punktet hvor den ikke greier å levere den mengden som skal til for at motoren skal arbeide normalt.
Erfaringer etter 200 gangtimer og ca. 2000 liter forbrukt diesel gir følgende konklusjon: 1 stk filterinnsats skiftet i løpet av 10 måneders drift (helårsdrift). For vårt vedkommende fornyer vi filterinnsatsen når nåla går mot 0,3. Når vi legger ut på skumle havstrekk, kontrollerer vi alltid måleren. Det gir en ekstra trygghet. Ved hjelp av denne overvåkningen holder vi også filterutgiftene på et minimum,ettersom filteret ikke skiftes før vi kan se negativ tendens.
En slik måler greier alle å montere selv, dessuten er den snart inntjent i form av tryggere seilas og reduserte filterutgifter. En forutsetning er at forfilteret er minst like “fint” som filteret plassert på motor. Problemstillingen vann/kondens løser vi ikke med et vakuumeter, det må gjøres ved å drenere vannutskiller daglig eller etter behov.

Powered by Labrador CMS