utgave nr 3 2005

Leder, mars 2005

Publisert Sist oppdatert

Engasjerte lesere gir arbeidsdagen ekstra god mening. Nylig fikk jeg en e-post fra en leser som hadde flere ting å sette fingeren på ved innholdet i bladet vårt, og mye av det var både vettugt og konstruktivt. Slike innspill gjør oss i stand til å lage et enda bedre blad nå i vårt jubileumsår. Går det som vi håper, vil vi i løpet av året runde 6 millioner solgte eksemplarer av Båtmagasinet siden starten for 20 år siden!
Men vår leser ville si opp abonnementet og kjøpe bladet i løssalg en periode, noe som vil bli ganske mye mer kostbart for ham, hvilket jeg påpekte i mitt svar til ham. Han ville allikevel ta sjansen, men som han sa: "Så får vi se hvor lenge jeg klarer å være avholdende. Blir vel som en venn av meg, som ikke lenger har båt. Han fortalte meg om sine fantomsmerter, noe jeg fant eiendommelig siden fyren har alle sine kroppsdeler på plass. Han kunne da fortelle meg at etter en vindfull natt, selv nå etter at skuta var solgt, er det første han gjør om morgenen å dra ned på havna for å se åssen det står til med båten sin."
Norges største båtmesse, Sjøen for alle, er like om hjørnet. I år er messen større enn noensinne, og man kunne trengt enda større plass, for mange har ikke fått den plassen de ville, og flere har ikke fått plass i det hele tatt. Men moro skal det bli de 10 dagene messen er åpen. 600 båter er påmeldt og messearrangøren håper på 70.000 besøkende. Det er i så fall ganske unikt, for flere av de store båtmessene i blant annet London og Düsseldorf opplevde en ganske stor nedgang i årets besøk sammenlignet med fjoråret. Se etter oss i Båtmagasinet. Vi er også blitt ofre for dårligere plass, men vi skal synes i vårt jubileumsår!
Det vil ventelig bli et godt salg av båter også i år, selv om fritidsbåten blir en stadig mer fristende fritidsaktivitet å sko seg på for noen. Ikke minst gjelder dette slunkne kommunekasser som ser muligheter for å dra mer penger inn i systemet ved enten å øke leieprisene for båtplasser dramatisk eller å innføre rigorøse parkeringsbestemmelser med høye avgifter for de som skal parkere bilene sine ved båthavnene hver gang de skal ut på tur. Blant annet leste vi om en båteier i Kristiansand som har en liten tresnekke til en verdi av ca. 5.000 kroner som hadde fått en økning i leieinnskuddet på fra 1.500 kroner i 2004 til 24.660 kroner i 2005. Det var etter at havnevesenet overtok driften av båthavna. Nå vil båtforeningen ta over styringen igjen fra avgiftskåte byråkrater. Og så har vi jo økende gjestehavnavgifter, årsavgift på registreringen av båter, hestekraftavgift til staten på motorer, veiavgift og miljøavgift på bensin og snart kommer sikkert også forslag om bortfall av avgiftsfri diesel til båter dersom vi ikke følger med og holder myndighetene i ørene. I så måte gjør våre båtorganisasjoner en god jobb på vegne av båtfolket. Men vi må alle være med på å påvirke politikerne slik at de ikke skyter seg selv i foten. For gjør de det mindre attraktivt å benytte båt som fritidsaktivitet gjennom alle disse nye og forhøyde avgiftene, reduserer de også mulighetene for at folk besøker kommunene deres og gjestehavnene som både de og det lokale næringsliv baserer noe av sitt inntektsgrunnlag på. Noe å tenke på, folkens? Husk det er valgår og valgfleskets tid. Men før det har vi en forhåpentligvis deilig båtsommer foran oss - uten en økt avgiftsbyrde.