Nr 5 2012

Tradisjonsbåtene samles

Hele landet skal med og alle eldre båter er velkommen i det nye Tradisjonsbåtregisteret.

Publisert Sist oppdatert

AV AMUND RICH. LØKEN

 

Tradisjonsbåtregisteret er et prosjekt som har som målsetting å få oversikt over bestanden av norske tradisjonsbåter. Det er mange år siden de åpne båtene for årer og seil var arbeidsredskaper i kampen for tilværelsen og kvinnenes gunst. Siden overgangen til andre farkoster har antallet sunket.

   Den nasjonale fartøyvernplanen 2010-2017 inkluderer nå også de åpne båtene fra æring opp til jekt, men også helt og delvis dekkete farkoster bygget i alle slags materialer.

 

Alle eldre båter velkommen

- Tidligere planperioder har fokusert på større fartøyer, men etter mange års press fra blant annet Forbundet KYSTEN har vi fått en mandatutvidelse. Når vi kjenner bestanden vil det være lettere å avgjøre hvilke enkeltbåter som kan vernes ut fra hvilke som best representerer mangfoldet eller ut fra andre kriterier. Forbundet KYSTEN oppfordrer derfor sine medlemmer og alle andre interesserte til å delta i prosjektet ved å foreta registreringer av egne og andres båter i nærmiljøet, sier prosjektleder Carl Henrik Lampe.

-Hele landet skal med og alle eldre båter er velkommen til å registreres. Vi vil likevel oppfordre spesielt til at klinkbygde farkoster blir registrert. Klinkteknikken regnes av mange for å være av skandinavisk opprinnelse og har vært med oss i tusentalls år. Klinkbygging er unikt i så måte, da mye vi ellers har av teknologi her nord er importert viten, sier prosjektleder Carl Henrik Lampe.

Vi vil gjerne ha med både originale båter og kopibygg. Vi setter heller ingen aldersgrenser, båten kan altså være både gammel og ung.

Det er laget etspørreskjema/registreringsskjema som skal sikre et minimum av uniform datainnsamling som kan gi kjappe søkbare sammenlikninger. Skjemaet etterspør informasjon som lengde, bredde, antall bordganger, antall keiper, antall rom, båtbygger, osv. Ellers er de som vil registrere frie til å skrive hva som helst om båtene, sier Lampe.

Riksantikvaren finansierer

Riksantikvaren finansierer prosjektet sammen med Forbundet KYSTEN. Det nasjonale nettverket for kystkultur og fiskerihistorie koordinerer registreringen av de båtene som befinner seg på museene. Norsk Maritimt Museum står for den praktiske gjennomføringen. Museumsbåtene vil etter hvert finne veien til Wikipedia, Www.lokalhistoriewiki.no og inngå i samme database som de båtene som blir registrert av forbundets medlemmer og andre.

Du kan gå til www.lokalhistoriewiki.no og klikke på venstre menys kystkulturvalg. På kystkultursiden finner du en lenke til Tradisjonsbåtregisteret.

 

Powered by Labrador CMS