Nr 4

Vårpuss for vesten

Oppblåsbare redningsvester er populære og komfortable. Men de krever vedlikehold. Minst tre av fire får ikke nødvendig ettersyn. Sjekk vestene dine før sesongen!

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: TROND J. HANSEN

Det selges nemlig langt færre vedlikeholds-sett enn det selges vester. Undersøkelser vi har gjort, viser at det kun selges cirka ett sett per fire vester. Det gir en indikasjon på at mange av oss stoler på en redningsvest som i verste fall ikke løser seg ut. Du kan enten levere vesten inn til sjekk hos en autorisert forhandler, eller du kan utføre sjekken selv. Her får du oppskriften. Husk også at du som båteier har ansvar for at alle vestene om bord er i orden.

En redningsvest skal kontrolleres hvert år, og deler som er skadet eller utgått på dato skal byttes. Alle produsenter av vester leverer vedlikeholds-sett.

Visuell sjekk

Foreta første en visuell inspeksjon av vesten. Kontroller at alle sømmer er hele, og at det ikke er skade på webbånd og spenner. Sjekk at det ikke er rifter eller skader på overflaten. Kontroller at alle deler er på plass; signalfløyte, eventuelt lys og så videre.

Trykktest

Blås opp vesten gjennom munnstykket, slik at den blir helt hard. Bruk en sykkelpumpe, gummibåtpumpe eller lignende. Hver gang vi blåser opp vesten med munnen, legger vi igjen fuktighet inne i vesten – noe som på sikt kan skade den.

La vesten ligge natten over i et rom med så jevn temperatur som mulig. Da slipper du å ta hensyn til hardhetsforskjell grunnet temperatursvingninger når du vurderer vesten påfølgende dag.

Dagen etter skal vesten fortsatt være full av luft. Har den tømt seg, bør du sjekke om den har hull eller rifter.

Dersom lufttapet er betydelig på en nyere vest, og du ikke selv er i stand til å finne en logisk forklaring, bør få vesten undersøkt av forhandler. Vi anbefaler ikke å lappe på gamle vester, men heller kjøpe ny. Vesten tømmes for luft ved å snu hetten for oppblåsningsrøret, og trykke det lett ned i røret.

Sjekk av CO2-flaske

Gasspatronen, som fyller den oppblåsbare vesten, er fylt med CO2 (karbondioksid). Patronene kommer i litt forskjellig størrelser. Det mest vanlige er vester på 150N og de har normalt en patron på 33 gram. Barnevester har mindre, mens vester med større oppdrift (for eksempel 275N) har større patroner.

Skru løs CO2-patronen og sjekk at den ikke er punktert. Vi anbefaler at du veier patronen for å være sikker på at den er i orden. På patronen er det stemplet en nominell vekt. På en 33 grams patron er dette vanligvis 140 eller 141 gram. Bruk en nøyaktig kjøkkenvekt for å veie patronen. Det aksepteres et avvik på +/- 2 gram. En patron som er tom for CO2 veier cirka 107 gram (140 gram–33 gram=107 gram). Blir patronen veid og funnet for lett, må den byttes. Det anbefales at man uansett bytter patronen hvert 5.-6. år. Patronen er stemplet med produksjonsdato. Patronen skrus på plass med et fast grep, ikke bruk verktøy. Sjekk jevnlig at patronen er godt festet.

Sjekk av utløsermekanisme

De mest vanlige utløsermekanismene er Halkey Roberts og United Moulders. Prinsippet er det samme for begge modellene, men vedlikeholds-settene er litt forskjellige. De har automatisk utløsermekanisme basert på en tablett av salter eller cellulose som løses opp av vann. Vær oppmerksom på at det finnes vester som bare har manuell utløsing. Dette er spesielt aktuelt for dem som driver med vannsport og sjøaktiviteter som utsettes for mye vann.

Uansett type utløsermekanisme så er den utstyrt med et grønt plastdeksel, en sikkerhetsclips. Dersom vesten har vært utløst manuelt forsvinner dette plastclipset, og et rødt felt kommer til syne. Det samme gjelder for den automatiske utløseren. Når du sjekker mekanismen tar du av plastclipset og kontrollerer at stiften i utløsermekanismen kommer ut når du drar i den manuelle utløseren. Sett clipset på plass, enten den du tok av eller har en ny.

”Salttablettene” har en datostempling. På United Moulders-utløserne er det stemplet en utløpsdato på beholderen (Cartridge), for eksempel ”Expdate 0313”, hvilket betyr mars 2013. Er den gått ut på dato, byttes beholderen. Det er svært enkelt. På Halkey Roberts-mekanismen må du skru av plastdekselet i bunnen. Der finner du en rund, gul salttablett – kalt ”bobbinen”. Den er stemplet med en produksjonsdato. For eksempel Mar05, 11 HR. Tabletten er godkjent 3 år etter denne dato. Det innebærer altså at den går ut i mars 2014.

Bobbinen er utformet slik at det ikke er mulig å sette den feil i. Dersom vesten ligger oppbevart i et fuktig miljø, anbefales å bytte salttabletten hvert år. Prisen er ca 100 kroner for salttablettene og CO2-patron per enhet, eller 200 kroner for komplett sett.

NB: En del nyere vester er utstyrt med et inspeksjonsvindu, hvor du enkelt kan se om vesten har vært utløst, enten manuelt eller automatisk. Også her er grønt indikasjon på at alt er i orden.

Brette sammen

Når du er ferdig med kontrollen skal vesten brettes i sammen igjen. Dette kan være en utfordring. Følg bruksanvisningen til den aktuelle vesten. Pass på at lungen ikke blir liggende i krøll. Det kan skade vesten. Pass på at utløsersnoren blir liggende lett tilgjengelig og slik at den løper fritt.

Før inn i loggbok

Et smart tips er å nummerere alle vester om bord. Da har både du og mannskap tildelt fast vest, og du slipper å stille den inn for hver gang. Når du hvert år har tatt nødvendig kontroll på vesten kan du føre dette inn i loggbok eller i en egen ”sikkerhetsbok”. Skriv opp hva du har gjort med hver enkelt vest, når du har gjort det og når utløsermekanisme går ut på dato. Da har du full kontroll på vestene.

 

Powered by Labrador CMS