Nr 5 2012

Sjøfartsdirektoratet smetter unna

Han får absolutt ingen drahjelp fra det offentlige, båteier Frode Bjerkaker i Trondheim. Selv om landets spisskompetanse på konstruksjon av fritidsbåter i klartekst hevder at hans Laguna 900 er direkte livsfarlig som følge av produksjonsfeil og konstruksjonsmangler, vender Sjøfartsdirektoratet det døve øret til.

Publisert Sist oppdatert

AV AMUND RICH. LØKEN

Da flertallet i Agder lagmannsrett valgte å tro på at båten var utsatt for transportskade, uten at det et eneste sted er påvist når og hvor denne skalden skal ha skjedd, satte den fortvilte båteier i Trondheim seg ved PC-en og forfattet et brev til Sjøfartsdirektøren som landets øverste tilsynsmyndighet for fritidsbåter. Her er litt av innholdet hans rop om hjelp;

 

Kjære Olav Akselsen

Jeg hadde satt veldig stor pris om du tok deg tid til å lese dette brevet, deretter ønsker jeg veldig gjerne en tilbakemelding og en slags redegjørelse på hvordan du som sjøfartsdirektør reflekterer over saken.

   Saken gjelder en Laguna 30 fritidsbåt (halvfabrikat) som ved Agder lagmannsretts totale mangel på forståelse, er god nok til å brukes på sjøen ved å foreta en reparasjon av en ”transportskade”. Dette til tross for at representanter fra Sjøfartsdirektoratets oppnevnte kontrollorgan Det norske Veritas og IMCI, grundig har levert rapporter som sier det stikk motsatte. Båten er i så dårlig forfatning at en reparasjon er stipulert til å koste mer enn båtens verdi, 900.000 kroner.

   Båten er livsfarlig og har aldri vert sjødyktig siden den ble satt på vannet i 2001, dette er grundig dokumentert både skriftlig og muntlig av de beste folka ditt direktorat har til rådighet. Disse sakkyndige er i verdensklasse på sitt fagfelt, men de er ikke bra nok for Agder lagmannsrett. Jeg nevner foruten våre to kontrollorgan følgende personer, Erik Ianssen hos Selfa Artic i Trondheim og sist men ikke minst Eivind Amble, en nestor i bransjen og en av de aller viktigste personer i forhold til utformingen av NBS og ISO standarder.

   På tross av knusende rapporter fra nevnte organ så velger altså to av tre legmenn å se bort i fra disse fakta om båtens tilstand, og gir en helt vanlig sakkyndig fra motpartens side fullt medhold i at båten er skadet under transport, faktisk en slutning som retten ikke kan redegjøre for, tro det eller ei.

   Ditt direktorat er kommet i den situasjonen at staten ikke tror på staten. Statsansatte dommere tror ikke på dine statsutnevnte kontrollorgan. Hva skal en familiefar i min situasjon gjøre da når sjøens biltilsyn ikke har den misjonen de er tiltenkt å ha?

   Saken her er ikke bare et privatrettslig anliggende, dette strider i mot folks rettsoppfatning samt at hele fritidsbåt Norge er avhengig av i overskuelig framtid, at direktoratet griper inn og sier klart i fra hvem som bestemmer og regulerer kvaliteten på fritidsbåter.

Frode Bjerkaker

 

Sjøfartsdirekoratet svarer

Etter tre uker kom det svar fra Sjøfartsdirektoratet, undertegnet av sjøfartsdirektør Olav Akselsen og juridisk seniorrådgiver Marit Wathne:

Det er vanskelig for direktoratet og sjøfartsdirektøren å kommentere en rettsavgjørelse og rapporter fra DNV og andre som vi ikke kjenner til. Ingen ansatte i direktoratet har avgitt vitneforklaring i denne saken. Vi er således ikke kjent med den bevisføring som har funnet sted i retten. Saken er videre et privatrettslig forhold mellom produsent/selger og kjøper, og således ikke et forhold Sjøfartsdirektoratet kan eller vil blande seg i.

   Når det gjelder domstolenes vurderinger og avgjørelser i denne konkrete saken, så ligger dette utenfor sjøfartsdirektoratets ansvars- og myndighetsområde. Vi kan derfor ikke kommentere denne konkrete rettsavgjørelsen.

   Vi vil likevel understreke at direktoratet og sjøfartsdirektøren har stor fokus på sikkerhet til sjøs, og direktoratet vil i 2012 følge opp tilrådninger fra arbeidsgruppen for å redusere ulykker med fritidsfartøy.

 

Olav Akselsen, sjøfartsdirektør og Marit Wathne, juridisk seniorrådgiver

 

-Etter mitt skjønn er svaret ikke et svar på noe som helst, sier Frode Bjerkaker oppgitt til båtmagasinet.

- Agder lagmannsrett har forkastet bevisførselen fra oss med Sjøfartsdirektoratets utnevnte kontrollorgan som sakkyndige.

- Når de samtidig avslutter med å understreke hvor opptatt de er av sikkerhet på sjøen, så må sjøfartsdirektøren forklare meg og resten av fritidsbåt Norge hvorfor ikke Det Norske Veritas og International Marine Certification Institute er vektlagt i en så alvorlig sak som nettopp dreier seg om sikkerhet på sjøen, sier Bjerkaker og spør;

- Må det skje en dødsulykke på sjøen med en feilkonstruert og for dårlig bygget båt før at dette tas på alvor. Er det virkelig nødvendig?

 

 

 

(Kommentar)

På tide å våkne, Akselsen!

Båtmagasinet har fulgt den omstridte Laguna 900 i flere rettsinstanser og i flere reportasjer. Det er vel sagt tydelig nok at tunge, sakkyndige ikke er hørt og at det midt sagt er liten interesse for ISO krav og CE-merking i norske domstoler. Frode Bjerkaker er den som til syvende og sist er den tapende part. Det er et faktum at hans båt er elendig bygget og ikke tilfredsstiller de mest elementære krav, selv om det tilsynelatende ikke absorberes i jus og lovanvendelser i rettssalen. Bare trist alt sammen.

   Skulle det bli slik at Høyesterett ikke vil ta tak i saken, så går ham på en økonomisk smell i millionklassen; først en million til forrige eier, så en million for å få båten i forsvarlig stand.

   Saken viser imidlertid én ting soleklart. Sjøfartsdirektoratets er totalt fraværende i de fleste saker som dreier seg om fritidsbåter i landet. At de gir et god-dag-mann-økseskaft-svar til Frode Bjerkaker, er vel ikke annet enn forventet, men det er rimelig provoserende når de skriver at sikkerhet er i fokus når vi ser at de nesten aldri gjør seg den umake å bry seg om sitt ansvar. Nå er det på tide å våkne, Akselsen.

   Sjøfartsdirektøren sier de vil følge tilrådninger fra arbeidsgruppen for å redusere ulykker med fritidsfartøy. Mener virkelig Sjøfartsdirektøren at håndhevelse av regler skal skje gjennom en arbeidsgruppe? I en gruppe vil arbeidet bære preg av forhandlinger. Regelkrav og teknisk dokumentasjon skal Sjøfartsdirektoratet stå for. Sjøfartsdirektøren har i intervju med Båtmagasinet sagt at tilsyn er et spørsmål om penger, men hvordan står det til med kompetansen, Akselsen?

   Det er skremmende å observere at Sjøfartsdirektoratet absolutt ikke makter jobben som tilsynsmyndighet for fritidsbåtene i landet. Sikkerhet handler om mer enn fart, promille og flyteplagg. Den handler også om tilstanden til de båter som tusenvis av barn og voksne hver dag går om bord i.

 

Amund Rich.Løken

reportasjeleder

 

Powered by Labrador CMS