utgave nr 4 199

Signalflaggene

Publisert Sist oppdatert

SIGNALFLAGGENE

AV ANNE MARIT KLOKK

Har du ikke lyst til å vite litt mer om signalflaggene? Selv om radiotelefoni harovertatt all kommunikasjon på sjøen, skal vel ikke det gamle systemet gå helt iglemmeboken. Enkelte flagg kan være nyttig å ha ombord og vi skal se på hva de kan si oss.

Systemet med signalflagg på sjøen ble innført i l857 og var lenge en nyttig kommunikasjonsform skip og båter i mellom. I dag har radiotelefoni overtatt, også for småbåtflåten. Nå ser vi bare flaggene vaie på skip pyntet ved spesielt festligeanledninger.
Vi har 26 signalflagg, ett for hver bokstav. Flaggene har rette vinkler ogskiller seg fra hverandre med mønster ogfarge slik at de skal være vanskelige åforveksle.I tillegg har vi ti tallstandar­der (vimpler), en svarstandard (langvimpel) og tre likhetstegn (kort trekants­form).
For å kunne bruke signalflaggene,trenger man den internasjonale signal­boken. Vi skal bare se på fem flagg hvergang, hvilken bokstrav de represente¬rer og noen enkle eksempler på hvordandisse kan brukes alene og sammen.