Nr 5 2012

KNBF: Jakten på den perfekte opplevelsen

En ny båtsesong er begynt her sørpå. Det er egentlig ganske pussig; vi gleder oss som barn over at vi snart skal kunne ta en tur utpå igjen. Det sørgelige faktum at vi ikke kan ta en tur utpå hele året, gjør kanskje at vi setter desto mer pris på det, når det en gang i blant er mulig.

Publisert Sist oppdatert

Hovedforskjellen mellom Østlandet og andre landsdeler er kanskje at østlendingene fryser inne om vinteren og de fleste av båtene er satt på land.  Andre steder i landet har man båten liggende utpå hele tiden, og kan bruke den spontant da det er fint vær (les; lite vind og et snev av sol).  Ved nærmere ettertanke har folk nordpå ikke for mye sol på vinteren, mange steder ikke noe i det hele tatt.  Men… fint vær for båtfolk betyr i de fleste tilfeller lite vind.  Vel… for de som har seilbåt er jo lite vind et problem, for mye vind er også et problem.  Dette ble vanskelig.
Fritidsbåtlivet er vel prisgitt været i så stor grad at man egentlig burde ha gjort noe annet med både tiden og pengene?

En god venn som er en lidenskapelig golfspiller sa det omtrent slik; gleden over å ha slått det perfekte slaget lever jeg på i årevis.  Selve slaget, lyden av treffet og ballens flukt, akkurat slik han hadde planlagt og håpet det skulle bli, tar noen få sekunder.
Det slaget er verdt hver eneste time jeg har trent, hver eneste krone jeg har brukt på denne fritidsaktiviteten.

Slik er det med mine båtopplevelser også, noen få opplevelser sitter klistret i hjernen og kan ikke fjernes.  Det er de perfekte øyeblikkene som rettferdiggjør denne lidenskapen som jeg benytter så j…lig mye tid og penger på.  Hvis det en sesong ikke skulle bli noen «terningkast seks», så er heldigvis minnene fra i fjor så sterke i hukommelsen(eller så fordreid) at det duger for en vinter til. Jeg er allerede i gang med sesongen og jakter på de perfekte minnene som gjør at jeg klarer en overvintring til i dette (lite?) båtvennlige landet.

Og båtfolk… under jakten; bruk vest, i alle fall under fortøyning?

God Jakt!

Reidar Kjelsrud
Generalsekretær

 

Hovedsak

Frivillig sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåt (Stikktittel)
 

Kurs for nye besiktigelsesmenn (hovedtittel)

 

KNBFs innførte tidlig på 90-tallet en ordning med frivillig sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåter.  Besiktigelsene foretas av godkjente besiktigelsesmenn som finnes i nesten hver eneste KNBF-båtforening rundt hele kysten.  Sikkerhetsbesiktigelsen har flere funksjoner; den lærer båteieren mye om daglig vedlikehold og forebyggende sjekk av vitale punkter før, under og etter en tur.  Besiktigelsen fungerer også som en tilstandsrapport hvis båten skal forsikres i Norske Sjø ordningen.  Besiktigelsen sjekker også identiteten til båten og eieren.

En sikkerhetsbesiktigelse er kun en anbefaling og besiktigelsesmennene utfører ikke verdivurderinger eller takster.

For å sørge for at vi har nok besiktigelsesmenn ble det arrangerte to nye kurs under båtmessen Sjøen for Alle i mars.  Et kurs var et ordinært besiktigelsesmannskurs, kurs nr to var en utvidelse av kompetansen til besiktigelsesmenn for å kunne foreta tilstandskontroll av maritime VHF-installasjoner.  VHF-besiktigelseskurset er et samarbeid med Telenor Maritim Radio(TMR).
TMR hjelper oss med det faglige på kurset, samt at de låner ut en koffert med måleutstyr til hver besiktigelsesmann.

 

Hva er så fordelen med en sikkerhetsbesiktigelse av båten?  En annen enn deg selv foretar en grundig sjekk av en mengde detaljer om bord som er viktig for sikkerheten om bord.  En bestått besiktigelse gir rett til rabatt i Norske Sjø forsikringsordningen.

   Når det gjelder VHF, er det dessverre svært mange som seiler rundt med VHF’er som ikke virker.  Årsaken til at en VHF-radio ikke fungerer som den skal, er som regel irring i plugger, skadet antennekabel eller problemer med strømforsyningen.  Besiktigelsesmannen har måleutstyr for å sjekke antenne, kabler og plugger, samt strømforsyningen.
   En viktig del av kontrollen er at MMSI’en, radioens identitet, er programmert.  Hvis ikke radioen har riktig identitet, vil den sende feil identitet ved en nødsituasjon.  Hvis den ikke har et MMSI-nummer innprogrammert, vil den kanskje, litt avhengig av fabrikat, ikke sende nødmelding i det hele tatt.  Hvis man har kjøpt en ny radio må den programmeres før den kan tas i bruk.

   KNBF og Telenor Maritim Radio anbefaler at alle VHF stasjoner sjekkes før hver sesong.  VHF’en er det viktigste nødutstyret om bord og man bør være sikker på at alt er i orden.  Husk på at dette apparatet står i et miljø som er et av de verste man kan utsette elektriske komponenter for!

Til slutt ved en sjekk av VHF’en, anropes en Kystradiostasjon for en funksjonssjekk.  Etter dette utstedes en rapport som sendes til KNBF, og eventuelt til Norske Sjø hvis båten er forsikret der.

For oversikt over godkjente besiktigelsesmenn og plassering, samt priser, gå inn på www.knbf.no

Bildet:

BESIKTIGELSESMENN: For å sørge for at vi har nok besiktigelsesmenn ble det arrangerte to nye kurs under båtmessen Sjøen for Alle i mars (Foto: Reidar Kjelsrud). 

 

Undersak 1:

Forbundet KYSTENs Tradisjonsbåtregister

 

Nå kan alle være med å skrive maritim kystkultur-historie!

Riksantikvaren og Forbundet KYSTEN har finansiert og opprettet et WEB-basert registreringsverktøy som er åpent for enhver som ønsker å delta i arbeidet med å kartlegge bestanden av potensielt verneverdige båter.

Nasjonal Verneplan for Fartøy 2010-17 utvidet vernemandatet fra større fartøy til også å inkludere båter.  Alle båter i norske museers eie/forvaring vil legges inn i registeret etter hvert, slik at det blir et register som viser bredden i den norske båtbyggertradisjonen.

   Har du en båt som er gammel, spesiell eller har blitt benyttet til noe spesielt?  Registreringsverktøy i form av et spørreskjema og et register ligger på www.lokalhistoriewiki.no (Norsk Lokalhistorisk Institutt). Gå til kystkultur-siden via venstre meny. Du kan registrere klinker-, kravell-, plastikk-, metall-båter fra jollestørrelse og oppover med og uten motor/rigg som kan tenkes å ha kulturhistorisk verdi.

   KNBF arbeider aktivt for å bevare og utvikle kystkultur.  Har du en båt som er spesiell og potensielt verneverdig?  Registrer båten i tradisjonsbåtregisteret og hjelp oss å ta vare på kystkulturen!

Undersak

Samarbeidsavtale med produsenten av Båtsportkartene

KNBFs har fokus på økt sikkerhet på sjøen for våre medlemmer.  Som et ledd i arbeidet for å skaffe gode medlemsfordeler har vi inngått en avtale med NORDECA om distribusjon av Båtsportkart.  Nye og oppdaterte kart er av avgjørende betydning for sikker navigasjon, også i en fritidsbåt.

   KNBF har sittet i en gruppe som også har bidratt til revisjon av kartene og utvikling av nye kartprodukter.  Dette utviklingsarbeidet vil fortsette fremover mot 2013-sesongen.

   Distribusjon av kart til rabatterte priser starter i første omgang med at vi har plukket ut noen medlemsforeninger som vil selge kart til sine medlemmer. Salg av kart til rabatterte priser er forbeholdt medlemmer av KNBF.

   Sekretariatet i Oslo vil også selge kart til medlemmene i Oslo-området.

 

Sjekk www.knbf.no for priser og tilgjengelighet

Powered by Labrador CMS