Nr 9. 2013

KNBF: Forsikring som medlemsfordel?

KNBF fritidsbåten

Publisert Sist oppdatert

Forsikring som medlemsfordel?

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) har en forsikringsordning for medlemmer som heter NORSKE SJØ: Dette er forsikring utviklet av båtfolk, for båtfolk.

Ordningen ca 25 år gammel og driftes av Fender Marine i Bergen som er spesialister på maritime forsikringer.
KNBFs intensjon med å ha en egen prisgunstig forsikringsløsning er foruten å ha et godt tilbud til medlemmene, å holde de andre forsikringsselskapene ”i ørene” slik at ikke prisene på båtforsikring ”tar av”.

For å få tilgang til Norske Sjø Fritidsbåtforsikring må man enten være direkte medlem i KNBF eller være medlem i båtforening tilsluttet KNBF med kollektivt medlemskap.

Norske Sjø Fritidsbåtforsikring
   KNBF ønsker å gi et tilbud til den typiske familiebåten. Norske Sjø fritidsbåtforsikring er derfor begrenset til båter under 50 fot, fart under 50 knop, under 5 mill i verdi og ikke eldre enn 50 år.

Norske Sjø’s priser ligger ute på nettet og premiekalkulatoren finnes på www.norskesjo.no

 

Båtbesiktigelse

KNBF tilbyr via sine 130 besiktigelsesmenn en sikkerhetsbesiktigelse på båten din. Sikkerhetsbesiktigelsen gir også 15% rabatt på premien i Norske Sjø og er gyldig i 5 år.

 

Norske Sjø foreningsforsikring

Vi har også et forsikringskonsept for båtforeninger som er medlem av KNBF. Naturskadefondet dekker ikke lenger skader på f.eks flytebrygger, og denne forsikringen er blitt svært populær.

Kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring for joller og småbåter
Mange båteiere har eldre båter, eller båter med liten verdi, og har derfor ikke forsikret disse.
Fra i sommer har derfor KNBF innført kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring på alle medlemmers småbåter opp til 16 fot og med max 25hk motor. Med tanke på den skade selv en liten påhenger kan påføre f.eks noen som bader, er det spesielt viktig med en slik ansvarsdekning på båten.

KNBF har også innført kollektiv ulykkesforsikring for skade på passasjerer om bord i KNBF-medlemmers uforsikrede båter. For å kunne benytte denne ordningen må man registrere båten hos Norske Sjø, det kreves kun en telefon for å aktivisere denne forsikringen.

 

Skader og oppgjør

Skader og uhell skjer, det er et faktum. Generelt for all forsikring er at gjenstanden som er skadet, skal forsøkes satt tilbake i samme stand som den var rett før uhellet inntraff. Urovekkende mange tror at hvis noe går i stykker på en gammel båt, så kan man forvente å få erstattet gammel med nytt. Selskapet vil ofte benytte aldersfradrag på gamle ting.

Det er ofte stor forskjell mellom båteierens forventninger til dekning ved en skade, og det som faktisk dekkes. Årsaken er manglende kunnskap om hva forsikringen faktisk dekker.
Tre gode råd;
- Les vilkårene nøye og finn ut hva forsikringen din faktisk dekker.
- Ved skade; sørg for å ha en tett dialog med selskapet!
- Du bør ikke forsikre båten for mer enn det den er verdt, det reduserer premien.
Hvis man er misfornøyd med oppgjøret og ikke har kommet i mål med forsikringsselskapet, kan man klage til Forsikringsklagenemda.

Sjekk Norske Sjø sine hjemmesider: www.norskesjo.no Her finner du også priskalkulatoren hvor du kan sjekke premien på din båt.

 

 

Friluftsliv?

 

Friluftsrådenes Landsforbund hadde sitt landsmøte i Sandefjord i juni. Undertegnede var påmeldt som observatør. Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell holdt et engasjert innledningsforedrag om friluftslivets betydning, som begeistret de fleste av delegatene. Som tilhører var jeg også imponert over statsråden… en stund. Uheldigvis kom jeg i skade for å ta noen enkle notater underveis: Jeg satte en tellestrek hver gang statsråden nevnte ordet båt, båtliv, kyst eller skjærgård. Etter 30 minutters foredrag om friluftsliv var det sørgelig glissent i tellestrekene mine; båt=0, båtliv=1(i en bisetning), kyst=0, skjærgård=1 (i en bisetning). Jeg ga opp å sette tellestreker for ordene: skog, mark, fottur, fjell, vidder, osv.
Det gikk opp for meg med full tyngde etter hvert at statsråden ikke har skjønt at båtliv er en av Norges største friluftsaktiviteter, fakta er jo at;
- Landets desidert største friluftsråd, Oslofjorden Friluftsråd, er grunnlagt for å verne om kyst
- Mer enn 90% av landets befolkning bor på kysten
- mer enn halvparten av landets befolkning var ute med fritidsbåt en eller flere ganger i fjor!

Statsråden var etter mitt syn helt på viddene (for å leke litt med ord). Resten av landskonferansen var gjennomsyret av fotturer i skog og mark. Båtliv stod ikke på agendaen i dette forumet.
Jeg måtte spørre meg litt forsiktig frem og til slutt fikk jeg beskjed om at definisjonen på friluftsliv ligger på Wikipedia. Wikipedia sier om friluftsliv; Med friluftsliv menes fysisk aktivitet i naturen. Wiki nevner også arenaer for friluftsliv; Tettstednære friluftsområder, strandsonen og verneområder. Det sies også at: for mange er det viktig å kunne ferdes i strandsonen til fots eller med båt(!). Båt er faktisk nevnt som et redskap for å drive friluftsliv!

Kort oppsummert så er altså de fleste av tiltakene som gjøres for friluftsliv i Norge for de som utfører fysisk aktivitet i friluft. En kajakkpadler har sympati fra myndighetenes side fordi han benytter kroppen fysisk for å ta seg fram i naturen (selv om han ferdes på sjøen). Vi som seiler eller benytter motor for å få fine naturopplevelser, er dessverre ikke tatt med i betraktningene. Her må noe gjøres!

Et hederlig unntak som kanskje bekrefter regelen, er fylkesmannen i Vestfold, Erling Lae. Han har i høyeste grad båtliv i sitt vokabular, og har kjempet for å få opprettet en nasjonalpark i sjø i Vestfold. Færder Nasjonalpark er åpnet da dette leses. Hatten av for denne jobben som er gjort! Dette er jo et vernetiltak som i stor grad tilgodeser båtfolket. I prosessen med å opprette en ny nasjonalpark har båtfolket fått forståelsen av at vi står på kartet som den største brukergruppen i denne nasjonalparken. Våre tanker om reguleringene som skal etableres i nasjonalparken har blitt hørt for en gangs skyld. Fylkesmann Lae har hatt som grunnfilosofi at det skal drives «vern ved bruk» i denne nasjonalparken. Slik det ligger an i skrivende stund blir det da heller ikke foretatt ytterligere reguleringer som innskrenker den bruken av skjærgården slik vi er vant til. Vi får bare et sterkere vern og høyere beredskap i disse sårbare områdene.

Jeg har konkludert med at vi har en stor jobb å gjøre med å omdefinere friluftsliv.
Friluftsliv for meg er å være ute i naturen, helt enkelt! Skal vi gå for den definisjonen?

Vi skal stemme om noen dager. Kun en av fire kommuner i landet vårt har definert og beskrevet frivillighetspolitikk i sine partiprogram, til tross for at alle partier er enige om at frivilligheten er en viktig bærebjelke i det norske samfunn. Både ytre venstre og ytre høyreside i norsk politikk vil øke momskompensasjonen til de frivillige organisasjonene. Enkelt å stemme? Nei, det er ikke lett å bli klok på hva partiene egentlig vil. Jeg er derimot helt sikker på at partiene vil forsøke å komme til makten med løfter som ikke kan innfris.
Jeg tror jeg fortsetter å stemme på båtliv!

 

Båthilsen fra
Reidar Kjelsrud
Generalsekretær

------------------

Redningsvester

Automatisk oppblåsbare redningsvester kom på markedet for fritidsbåt rundt 1980. Vestene er komfortable er blitt svært vanlige i fritidsbåter. Noen av vestene begynner å trekke på årene og er kanskje også godt brukt. KNBF testet i sommer et par 15 år gamle, godt brukte vester fra svært seriøse leverandører. Begge vestene feilet ved at lungene revnet under oppblåsing. Disse vestene har vært inspisert og prøveblåst hvert år siden de var nye.

Ettersom sesongen er på hell, sjekk alder og tilstand på de eldste vestene du har i båten. De skal blåses opp, bruk patroner som er gått ut på dato til testing, eller blås opp med munnstykket. Etter at vesten er blåst opp, sjekkes lungen for sprekker og slitasje. La vesten ligge i 20 minutter og sjekk at den er like hard. Flat? Kastes!
Like hard? Slipp ut luften, sett i ny patron og utløser, samt nye plomber/indikatorer.
Pakk den og du er klar for en ny sesong.

Den største feilkilden på en automatvest er punktslitasje der lungen er brettet. Utløsermekanismene er det svært sjelden feil på.

HUSK! Barnevestene må sjekkes, kanskje ukentlig gjennom ferien. Vi har hørt medlemmer fortelle om at de har funnet barnevester som er pakket pent sammen, utløst og med tom gassbeholder. Årsaken kan være at barn har fått kjeft for å utløse en vest fordi det er dyrt å re-armere den. I stedet for å si ifra blir vesten pakket den inn igjen, utløst og med tom gassbeholder.

Moralen: Noen av automatvestene vi bruker begynner å bli veldig gamle. Sjekk alder og tilstand og kast de vestene du ikke stoler på! Vester til yrkesbruk, f.eks i Nordsjøen, har en slitetermin på 10 år.
Ønsk deg et par nye vester til jul?

---------------

Oppdatering av adresser

Som en av medlemsfordelene sender KNBF ut et eksemplar av Båtmagasinet til alle medlemmer to ganger i året. Dessverre får vi en del blader i retur pga manglende eller feil adresser. Mesteparten av returen kommer av at Posten/Kartverket har justert og forandret en del postnummer. Mange båtforeninger og enkeltmedlemmer har ikke meldt fra til KNBF om denne endringen (spesielt ille i Vestfold av en eller annen årsak).
Posten behandler mye post maskinelt og ikke godkjente adresser blir returnert helt ukritisk.

Vi henstiller til alle personlige medlemmer som har mistanke til at adressen kan være feil, om å sende en e-post med korrekte opplysninger til [email protected] for å få sjekket og oppdatert adressen, eventuelt komplettert med e-post og mobilnummer.

Vi henstiller også til alle medlemsforeninger om å ta en jobb for å få verifisert medlemsdataene sine. Dette vil sikre at alle medlemmer får Båtmagasinet to ganger i året.

hilsen fra oss i Sekretariatet!

 

Undersak 3:

KNBF vokser!

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er landets største interesseorganisasjon for alle typer båtfolk. Vi organiserer nå ca 230 båtforeninger og ca 34.000 medlemmer.

I løpet av årets første 6 måneder har 24 nye foreninger med ca 4100 medlemmer kommet til, de fleste av disse med kollektivt medlemskap. Spesielt gledelig er veksten i Oslofjordområdet, på både øst- og vestsiden av fjorden. Her har tre nye foreninger alene bidratt med over 2000 nye medlemmer!

Hvorfor bli medlem?
For båtforeningene er nok KNBFs administrasjon av ordningen med momskompensasjon samt Norske Sjøs gunstige bryggeforsikring de viktigste årsakene til medlemskap.
For de personlige medlemmene er Norske Sjø fritidsbåtforsikring hovedårsaken.
Felles for begge medlemstyper er også ønske om å stå sammen i et båtfelleskap.

Veksten i KNBF i år er den største på ett halvår, kanskje siden starten i 1911!

Vi sender en takk til alle tillitsvalgte som kontinuerlig promoterer KNBF som Norges viktigste båtfellesskap!

 

 

Powered by Labrador CMS