utgave nr 3 1998

Test av ICOM M59euro

Publisert Sist oppdatert


  Test av ICOM M59euro.


  LITEN, TRYGG


  OG SPRUT-TETT.

  Av Odd Monge

  Japanske Icom er på markedet med liten, enkel men avansert radio, i første rekke beregnet på lystbåtmarkedet, men også velegnet som tilleggsradio ombord i større fartøyer. Vi har testet ICOM M59euro.

  Produsenten har tydeligvis innsett at markedet trenger små, sikre og hendige VHF-apparater for å ivareta kravene om størst mulig sikkerhet for brukerne. Enkle, brukervennlige og praktiske VHF-apparater ombord i skutene våre er det eneste som duger i konkurranse med dagens økende satsing på mobiltelefoner. Vi har flere ganger her i Båtmagasinet tatt opp det forkastelige at flere og flere av båtfolket satser på mobiltelefon som eneste kommunikasjonsmiddel ombord. Hvis en problematisk situasjon inntreffer er det KUN VHF SOM DUGER! Mobiltelefoner, NMT eller GSM lar seg ikke peile! Den eneste muligheten redningssentralen har er gjennom Telenor mobil eller NetCom å få opplyst hvilken terminal samtalen kommer via, det blir jo en temmelig grov stedsangivelse.

  God og enkel i bruk

  Men tilbake til den testede ICOM IC-M59 Euro. VHF’en er semi-duplex, dvs. at den i tillegg til alle skip-skip kanaler også kan ta i mot og sende på to forskjellige frekvenser (trafikkanal via kystradio) men ikke samtidig, altså må man slippe sendeknappen når man lytter. Stasjoner som kan sende og motta samtidig kalles full duplex, dette gjelder kun på kystradiostasjonenes trafikkanaler.
  Radioen har vært i salg en tid og importøren hevder at den har vist seg stabil og så langt uten feil av betydning.
  Vi har hatt den til test over ganske lang tid og sammenlignet den med tidligere testede VHF’er og vår egen faste Sailor RT 146. Den står ikke på noe område tilbake for disse. Faktisk er den overlegen på en del områder. Særlig gjelder dette den daglige betjeningen og programmeringen av tilleggsmulighetene. Ved å lese brukerveiledningen, som forøvrig er på engelsk (kortfattet norsk versjon følger med), oppdager man fort at i daglig bruk er betjeningen meget enkel.

  Allsidig

  Skifte av kanal og utgangseffekt behøver man ikke en gang bort på apparatet for å utføre, dette kan man gjøre enkelt og greit fra mikrofonen. Skal man nyttiggjøre seg de mer avanserte mulighetene i apparatet må man betjene valgknappene på fronten, men selv disse er logiske og trenger bare ett enkelt trykk for å utføre ordren etter at programmeringen er utført. Ved første gangs installasjon ombord bestemmer man seg for hvilke avanserte muligheter man vil ha fast i apparatet, programmerer inn disse, og mulighetene vil ligge der inntil man omprogrammerer. Høyttaleren i radioen er liten, men mer enn god nok. Rekkevidden ved sending/mottak er som for andre moderne VHF’er hvis antennen og installasjonen er utført korrekt.
  Av avanserte muligheter kan nevnes skanning av inntil 10 valgte kanaler (8 stk. pr. sekund!), hurtigvalg av kanal 16 og “kompiskanal”, skanning av valgt kanal “kompiskanal” og kanal 16. LCD-vinduet er passe stort og inneholder all nødvendig informasjon, bl. annet om den valgte kanal er skip-skip kanal eller trafikkanal (duplex-kanal).
  I tillegg får man melding i displayet hvis spenningen har sunket mye. Denne meldingen kommer ved 10,5 volt, men vi har testet apparatet med tilfredsstillende resultat helt ned til 6,5 volt! Ved denne spenningen ga radioen 3,4 watt ut og signalet var fortsatt leselig. Meget bra sett fra en sikkerhetsmessig synsvinkel.

  Teknisk bra

  Vi har også åpnet radioen i samarbeid med kompetente ingeniører og oppbyggingen virker meget tilforlatelig. Apparatet er sprutsikkert, o-ringer og gummipakninger er på plass, men vi anbefaler ikke at det står fast montert ute i det fri. Alt i alt var dette en VHF som ga et gjennomgående positivt inntrykk.
  Standardleveransen inneholder bøyle for utvendig montering, kassett for innfelling og utvendig høyttaler kan leveres.
  Så litt om montering, husk at antennen skal monteres så høyt og fritt som mulig, men allikevel med så kort antennekabel som mulig. Strømkabel med god dimensjon og sikrings-holdere medfølger. Installasjonen skal godkjennes av godkjent installatør.
  Til slutt et hjertesukk nå rett før sesongen starter for de fleste: Når du tester VHF’en etter vinteren i dvale, IKKE GJØR DETTE PÅ KANAL 16, kall opp kyststasjon direkte på arbeidskanal!

  Data Icom IC-M59 Euro:


  Strømforbruk: ca. 250 mA ved stand by,
  ca. 4,5 A ved sending 25 watt,
  ca. 0,8 A ved sending 1 watt.

  Spenning ved målinger, 13,7 volt.
  Veiledende pris med moms: kr. 4674

  Fordeler: Enkel brukervennlig konstruksjon,
  Avanserte brukermuligheter ved innprogrammering,
  Fungerer helt ned til 6,5 volt spenning,
  Sprut-tett.
  Ulemper: Selv med artikkelforfatterens kritiske øyne finnes ingen
  vesentlige ulemper, det måtte i så fall være prisen som vi
  gjerne hadde sett noen hundrelapper lavere.

  Importør: VHF Communication, tlf.: 22755210