utgave nr 1 2004

Njord - del 22: Slik bruker du epoksylim

Publisert Sist oppdatert

Epoksylim har revolusjonert trebåtbygging siden det kom på markedet for ca. 20 år siden. Men epoksylim er ulikt andre lim. Derfor må vi amatører lære liming på nytt når vi skal bruke epoksy.

TEKST: RAGNAR STEINHOVDEN

Epoksy er et vidt begrep. Vi har mange produsenter og mange ulike typer epoksy. Felles for alle er at vi tilsetter en herder som bygger opp lange molekylstrukturer (polymerer), eller på godt norsk: blandingen herder.”Marineepoksy” er heller ikke noe entydig begrep, men et ord for markedsføring. Vi må stille strenge krav til epoksy beregnet for båt, fordi både forsikring og myndigheter kan kreve dokumentasjon på at produktet holder mål. West System, som jeg bruker, er godkjent av Lloyds for liming av båtkonstruksjoner. Det finnes også andre gode epoksymerker, men be produsenten dokumentere kvaliteten før du bygger båten. Som amatør vil du trenge rådgivning. Vurder derfor nøye kompetansen til selgeren.

Liming med epoksy

Blanding av epoksy skjer ved bruk av doseringspumper som gir rett blandingsforhold. Vi må bruke beger med stor bunn slik at blandingen får avgi varme. Jeg har kjøpt blandebeger til 10 øre stk. der de selger engangsemballasje til gatekjøkken og matvareindustri. Tomme toliters isbokser er fine til å blande store blandinger i, og kan bruks flere ganger.
Den vanligste feil vi amatører gjør, er å bruke for lite lim kombinert med høyt presstrykk. Vi bruker limet slik vi har lært fra sløyden der vi brukte hvitt snekkerlim. Men epoksylim krever god forankring til begge sider av limforbindelsen og moderat presstrykk. Forankringen oppnås ved at ufortykket epoksylim får trenge ned i treverket og feste seg. Metoden kalles ”utvæting”. (Bilde 1) Styrken av denne forankringen er helt avgjørende for styrken i forbindelsen. (Bilde 2) Utvætingen må utføres rett etter limet er blandet. Etter ca 15 minutter har hederen bygd opp lange molekyler. Limet blir seigt som sirup og trenger ikke ned i treverket. Før utvæting må vi rufse opp treoverflaten med et 60 grit sandpapir. Dette åpner porene i treverket og øker forankringen.
Etter utvæting har vi god tid. Vi blander epoksylim og tilsetter fyllstoffer tilpasset limeoppgaven og påfører den fortykkede blandingen på ene siden av limforbindelsen. Påføringen kan skje med en trepinne, tannsparkel for større områder, eller med en plastpose fylt med lim (som majones i plast).(Bilde 3)
Forankringen er etablert. Limet kan gjerne ligge og herde en halvtime etter at det er påført, slik at det får satt seg. Særlig viktig er dette ved laminering av bøyde konstruksjoner, som spanter og dekksbjelker. For i bøyen blir presstrykket stort og limet kan bli presset vekk.

Fyllstoffer

Riktig bruk av fyllstoffer er helt avgjørende for resultatet. De skal skreddersy epoksylimet for oppgaven det skal løse. Det finnes et utall av fyllstoffer. Her skal jeg bare ta med dem jeg bruker for Njord.
Colodial Silica er en fortykker. Jeg har brukt det i nesten alle epoksyblandingene. Det er et fyllstoff som gjør at epoksyblandingen får den konsistensen en ønsker. Som ”majones” til ”gipsmasse”. Jeg har også brukt Silica til å lage sparkel og til å plugge skruehull. Stoffet har den viktige egenskapen at epoksyblandingen ikke blir ”tørr”, slik som med mikrofiber.
Mikrofiber er, som navnet sier, små fibertråder som tilsettes blandingen som en slags armering. Den øker styrken på epoksy og brukes i alle liminger. Min standardblanding av fortykket epoksy er blandet opp med både Mikrofiber og Colodial Silica i ca 3/2 forhold. Dette gir en smidig og lett påførbar masse.
Low Density Filler er et rødbrunt pulver som tilsettes for å lage en glattende sparkel. Sparkelen er lett å forme og epoksy krymper ikke ved herding. Eneste ulempen er at epoksy utskiller en slags voks som legger seg på overflaten ved herding. Dette må fjernes og overflaten slipes før neste sparkling
Grafitt-pulver brukes til natestoff. Jeg har tilsatt det med 10-15 prosent volum i epoksyblandingen ved legging av teakdekk. Grafitt gir en pen og naturlig farge på naten.

Laminering

En god limejigg for laminering lager vi enkelt selv. Jeg har brukt en gammel benkeplate. Langs kanten av platen har jeg skrudd på vertikale klosser med ca 25 cm avstand (detaljer ligger på hjemmesiden min). Legg plast over platen når det limes. Sett tvingene på klossene og klem lektene rette langs bordkanten. På oversiden må vi bruke en klemplank og tvinge for å holde lektene ned mot bordplaten. Bruk pakketape på klemplanken slik at den ikke limer seg fast. (Bilde 6)
Tre endrer form etter varierende fuktinnhold. Når vi limer for eksempel en bordplate, må vi snu rettingen på åringene slik at de forskjellige lektene i bordplaten arbeider mot hverandre (bilde 5). Ved laminering oppnår vi derfor stabile trekonstruksjoner med stor styrke. Fuktbevegelsene påfører limfugen store skjærkrefter. Men med epoksy går det greit, forutsatt at forarbeidene er riktig utført. Den eneste delamineringen jeg har fått på Njord, skjedde i en liten dekksbjelke foran i stevnen. Her hadde jeg det travelt og pusset ikke treoverflaten med sandpapir før liming.
Skal vi lime bøyde konstruksjoner som spanter, må tykkelsen på lamellene være tilpasset bøyeradius. En enkel regel er: lamelltykkelse = bøyeradius/100. Det vil si: Har du en bøyeradius på 1,2 m blir lamellene 1200/100 = 12 mm. Bøyde konstruksjoner prøver å rette seg ut. Derfor bør vi la dem herde ca to dager før vi tar dem ut av jiggen. Standarder for limtre angir maks tykkelse på lamellene (bordene) til 33 mm. Bruk derfor ikke tykkere bord i bærende båtkonstruksjoner, slik som bunnstokker, spant, dekksbjelker osv. Fordel kvist og andre virkefeil i lamellpakken slik at styrken øker. I bøyde konstruksjoner må det inngå minst fire bord. Hvis ikke vil konstruksjonen rette seg ut igjen. Her legger vi de beste lamellene ytterst, der belastningen blir størst. En enkel jigg for bøyde konstruksjoner lages ved å skjære ut kurven i en 2x8” plank. Større jigg kan lages ved å skru fast treklosser på en kryssfinerplate.

Verktøy og utstyr

Mye av det vi trenger for epoksyarbeider, er ordinære varer brukt til helt andre formål. Plast kjøpes i ruller der de selger byggevarer. Tykk plast, 0,15 mm, er best fordi den ikke bretter seg inn i limfugene. Fryseposer brukes til ”limtube”. Træ posen over en boks og fyll opp med epoksy. Klipp hull i hjørnet og du har en utmerket limtube. Sprøyter er gode til å injisere epoksy. Tykke sprøytespisser er vanskelig tilgjengelig, men kan fåes hos Braun Medical. Sprøytespissen må ha ca. 2 mm hull for å kunne presse gjennom epoksyblandingen. Katetersprøyter er uten spiss men med en slags 4 mm trakt. De kan brukes til å fylle nater. Sprøytene kan brukes minst 20 ganger. Klem stempelet helt frem og la limet herde. Sett en stift mot åpningen og trykk løs limet, og sprøyten er klar for bruk. Sprøytespissene kan rengjøres med for eksempel Hempels tynner for epoksymaling, eller rødsprit.
En vanlig gryteskrubb er god å bruke som kost for utvæting. Skjær den til i passende biter. Koster blir fort dyrt. Men de er nødvendige for enkelte oppgaver. Ruller kan brukes for større områder. De må ha kort bust, som mohair, eller vi kan bruke West Systems rulle. Den har den fordelen at vi unngår å rulle luft ned i epoksyoverflaten. Jeg bruker rulleskaft fra West System med halv lengde. Rullene deler jeg i to med en sag, og får dermed ruller til halve prisen. Dessuten er en 7,5 cm bred rulle mye bedre å jobbe med enn en med full lengde. Koster og ruller kastes etter bruk. Men har du tid, kan koster rengjøres med vanlig Zalo og vann. Zalo er også utmerket til håndvask og fjerning av epoksysøl.
Tannsparkel brukes til limspredning på større flater. West System har en allround sparkel av myk plast. Den kan du lett skjære tenner i med en Stanleykniv. Tilpass tanningen etter limeoppgaven. Uten tenner er den en ypperlig som limspreder ved utvæting, sparkling m.m. Et basisverktøy for alle epoksyarbeider.
Kramper er ypperlig til å holde sammen limingene. Epoksy trenger nemlig ikke høyt presstrykk. 4x65 mm almebord har jeg planket opp på kryssfiner i innredningen med en rimelig krampepistol og 12 mm dype kramper. Legg et 4 mm tykt bord på tvers over bordet som skal limes. (Bilde 7) Press ned bordet med krampepistolen noen sekunder slik at limtrykk blir etablert, og skyt krampen. Arbeidene går meget raskt. Hvis du setter krampene i 45 grader vinkel på fiberretningen og unngår å sette krampene på linje, blir hullene så godt som usynlige.

Epoksy på plastbåten

Epoksy limer utmerket på plastbåter. Vi kan bruke epoksy og glassfibermatte til oppbyggingen av motorfester, fester for skott, forsterkninger, reparasjoner av hull og mye mer. Epoksy og glassfiber er sterkt som stål. Pass bare på at glasfibermatten er grunnet med en primer som egner seg for epoksylim.
Teakdekket jeg beskrev i forrige nummer av Båtmagasinet, kan legges etter samme oppskriften på en plastbåt. (Vaagen Båtbyggeri bruker denne metoden på plastbåter). Slip bare ned gelcoaten slik at limet får feste mot polyesteren. Epoksy er faktisk mye sterkere enn polyester og har helt overlegene egenskaper. Limet er mye mer motstandsdyktig mot vanninntregning, og brukes til å reparere plastpest. For plastpest finnes det spesielle fyllstoff for epoksy. Spør produsenten om råd før du starter.
I neste artikkel skal hylsa bores, aksling og propell monters, og CV-ledd tilpasses.
Hjemmesiden min www.njordforum.no har nå fått et debattforum. Ekspertene som er rådgivere for Njord, svarer på spørsmål. Kom gjerne med dine erfaringer og spørsmål omkring det jeg har skrevet.