utgave nr 7 1993

Dette bør du ha med deg

Publisert Sist oppdatert
"Bedre føre var.."

Dette bør du ha med deg

Du har ett ben i feriebåten i disse dager. Stopp opp et øyeblikk og tenk deg om. Har du husket det mest nødvendigste? De små detaljene som kan gjøre ferieturen tryggere for deg. Her er noen tips om hva du bør ha med deg i båten.

Av Hans Due

Det er irriterende å bli liggende og drive i rom sjø uten hjelpemidler. Det er skummelt å drive mot skjær og brott uten å kunne foreta seg noe. Enda mer skummelt og direkte livsfarlig er det hvis båten skulle havarere og mannskapet ombord havne i sjøen. Med enkle midler kan du enten påkalle hjelp, eller utbedre skadene selv før det blir kritisk. Vi kaller dem for sikkerhetsdetaljer, enten det er i form av utstyr for å redde liv, eller utstyr for å komme seg ut av en knipe som ikke er direkte livstruende. Kart og kompass er obligatorisk ombord.

De livsviktige

Redningsvest
Noen sikkerhetsdetaljer er livsviktige hvis uhellet skulle være ute. Alle vet hvor viktig det er å bruke redningsvest eller flytevest/jakke. Husk at oppdriften i redningsvesten skal være tilpasset hver enkelt. På hver vest er det et Varefakta-merke som forteller hvilken kroppstyngde vesten er godkjent for. Vesten bør også være utstyrt med fløyte for å kunne påkalle oppmerksomhet og refleks eller livvestlys for at du skal kunne oppdages i mørke.
Kasteline
En kasteline bør finnes i en hver båt. En person som faller overbord kan være svært vanskelig å få fatt i fra en båt i opprørt sjø. Med en kasteline kan både mann overbord og mannskapet ombord samarbeide om redningsoperasjonen. Som kasteline kan man godt bruke en lang trosse eller et dreggtau.
Kasteliner som er ferdiglaget og selges i båtutstyrsforretningene er imidlertid spesielt konstruert for formålet. De er nøstet opp i en pose, har justerbar løkke i hver ende og flytemiddel. Ved bruk trær redningsmannen en hånd inn i løkken på lina og kaster hele posen mot den som har falt overbord. Personen i vannet kan enkelt få tak i den lett synlige posen som flyter, og kan træ en hånd inn i løkka i enden av posen. Dermed er det bare å hale inn for mannskapet ombord.

De nødvendige

VHF-radio
Den sikreste måten å påkalle oppmerksomhet på er via en VHF-radio. Alle kystradiostasjoner lytter kontinuerlig på kanal 16,- den internasjonale nødfrekvensen. Skulle du få motorstopp, alvorlige lekkasjer, alvorlig sykdom ombord eller gå på grunn på steder hvor det ikke er andre som kan hjelpe deg, er det all grunn til å bruke kanal 16 på VHF'en. Alle som har VHF ombord, skal ha gjennomgått kurs og ha sertifikat for bruk av apparatet. Vi gjentar prosedyren for bruk av VHF i nødsituasjoner:
Vi skiller mellom to meldinger: PAN-melding og MAYDAY.
PAN-meldinger brukes når man har en ikke livsviktig, men meget viktig melding som det haster med. Roper man PAN-PAN på VHF'ens kanal 16, betyr det at man ønsker prioritet foran alle andre. Kystradiostasjonene bruker ofte PAN-melding for å varsle andre båtfarende om båter som er i vanskeligheter og som trenger assistanse uten at det dermed er umiddelbar livsfare.
MAYDAY-meldinger brukes i tidligere omtalte tilfeller med sykdom, havari, grunnstøting eller alvorlige lekkasjetilfeller.
Den nødstedte roper da: MAYDAY-MAYDAY-MAYDAY, dette er (fartøyets navn eller kallesignal gjentas tre ganger) MAYDAY dette er (fartøyets navn eller kallesignal). Vi ligger (posisjon så nøyaktig som mulig). Hva slags hjelp som trengs.
Den som roper MAYDAY, har fortrinnsrett på VHF-nettet, og alle andre skal unngå senderknappen, med mindre de er i en slik posisjon at de kan yte assistanse. Vent i så fall med å svare på MAYDAY-meldingen til det er gitt kvittering fra kystradiostasjonen, eller dersom kystradiostasjonen ikke oppfatter signalene.

Nødbluss
Hvis du ikke har VHF ombord eller om den skulle streike, er nødbluss eller nødraketter en grei måte å påkalle oppmerksomhet på. Nødrakettene eller blussene er røde av farge, og de skal IKKE brukes ved festlige anledninger. Rakettene fåes i flere størrelser. For trafikk i nære kystområder, er det som regel tilstrekkelig med den typen som kan sendes opp fra en fyllepennlignende pistol.
Både raketter og utskytningsmekanisme bør oppbevares i vanntette beholdere ombord. Slike beholdere kan godt festes på redningsvest slik at man alltid har dem tilgjengelig.

Lommelykt
En vanntett lommelykt er et bra alternativ dersom man skulle slippe opp for nødbluss, eller for å veilede assisterende båter på vei mot mot deg. Dessuten er lommelykten uunnværlig dersom man får problemer med motoren i mørke. De færreste motorrom har skikkelig arbeidslys, og en påhenger er helt mørklagt. Lommelykten er dessuten nødvendig for å lokalisere folk som har falt overbord og som forhåpentligvis har redningsvest med refleks.

Drivanker
Hvis du får motorstopp og vær og vind bringer deg mot brott og skjær, eller mot det åpne hav, er et drivanker verdifullt. Ankeret er som regel en stor lerretsduk som henges etter båten i oppslått tilstand. Den bremser avdriften sterkt, og kan gi deg ekstra pusterom og mulighet for assisterende båter å nå fram før du havner i fjæra eller driver lamgt til havs.

Dregg
Dregg har de fleste ombord, og den er svært nyttig i tillegg til drivankeret dersom du får motorstopp og driver mot land. En paraplydregg får bra tak i sjøbunnen på de fleste bunnforhold, og sammenslått tar den ikke store plassen ombord.

Propell, tennplugg, viftereim, impeller
Ekstra propell er som reservehjul på en bil. Mister du propellen, eller slår av en vinge eller to, har du ingen eller liten fremdrift. En reservepropell bør derfor finnes i alle båter med motorfremdrift. De som har innenbordsmotorer bør dessuten ha med ekstra viftereim og impeller til kjølevannspumpe, to deler som anses som forbruksvare og som er vitale for at motoren skal virke. Ett sett med tennplugger er også fornuftig å ha med.

Verktøy
Et verktøysett som består av minimum et flatt skrujern, en stjerneskrutrekker, en skiftenøkkel, en tennpluggnøkkel og en tang er nødvendig for å skifte propell, viftereim, impeller og tennplugger. I tillegg er det lurt å ha litt ståltråd, tjærebåndstape og noen fastnøkler i forskjellige aktuelle dimensjoner. Et sett med treplugger i forskjellige dimensjoner er også nyttige dersom man skal tette skroggjennomføringer eller slanger som går lekk.

Årer/åregafler
På større familiebåter er årer neppe påkrevet, men på mindre båter kan man karre seg ut av vanskelige situasjoner dersom påhengeren skulle streike.

Reservekanne/olje
Stopper motoren, bør du først og fremst sjekke om det er tomt for drivstoff. Erfaringsmessig er dette i de fleste tilfeller årsaken til motorstopp. En reservekanne med drivstoff og en flaske med ekstra motorolje kan være redningen.

Øsekar/lensepumpe
Alle båter kan ta inn vann, enten i form av lekkasjer, eller at en brottsjø slår inn over båten. Ha derfor alltid med utstyr som kan lense båten. Større familiebåter har nesten alltid en manuell eller elektrisk lensepumpe installert, mens i mindre båter er dette løst utstyr. Ha alltid lensepumpe eller øsekar ombord.

Signalflagg
Det er ikke mange som bruker signalflagg, men i dagslys kan de sees på lang avstand. De to flaggene "F" og "V" angir henholdsvis "Jeg har havari, sett deg i forbindelse med meg" og "Jeg trenger assistanse". Begge flagg kan være lurt å ha ombord for å påkalle oppmerksomhet.

Reiseradio
Reiseradioen er ikke bare til hygge for å høre nitimen til frokost, musikkprogram eller sportssendinger og nyheter om kvelden. Den aller viktigste funksjonen radioen har i en båt er faktisk å høre på værmeldingen. Er det utsikter for dårlig vær, bli liggende i havn en ekstra dag. En meget viktig sikkerhetsdetalj.