Bli abonnent Nyhetsbrev Annonser hos oss

utgave nr 7 2008

Kysten rundt mai 2008

Publisert Sist oppdatert

Kysten rundt mai 2008


Sikkerhet blir festivaltema


BRØNNØYSUND: Når Norsk Kystfestival drar i gang sitt andre arrangement 5. juni, er det sikkerhet på kysten som blir det nasjonale temaet. Som viktige støttespillere stiller både Kystvakt og Redningsselskapet.


TEKST: KJELL INGE FOSDAHL (Helgeland Arbeiderblad)
FOTO: HELLE NIELSEN ESTENSEN
I sommer arrangeres Norsk Kystfestival for andre gang og som i fjor skal festivalen ha et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på kystens betydning i ulike sammenhenger. Årets nasjonale tema blir sikkerhet på kysten.
Selv om det foreløpige programmet for årets festival ennå ikke er klart, vil Norsk Kystfestival ha med viktige aktører som Kystvakt, redningsselskap, fiskeri- og havbruksnæringen. Et av formålene med festivalen er å ta vare på, stimulere og markedsføre norsk kystkultur med spesifikk oppmerksomhet til Sør-Helgeland. Blant annet skal festivalen virke som pådriver for å utvikle opplevelsestilbud knyttet til kystkulturen.
Derfor vil varierte kulturelle innslag fra amatørteaterlag, Kystlag, Husflidslag, Kulturcompagniet, regionale og lokale musikkrefter være sentrale elementer under det tre dager lange arrangementet i begynnelsen av juni. I fjor var DDE det musikalske trekkplasteret, mens fiskeriministermøtet med seks tidligere statsråder var det faglige høydepunktet.
Arrangøren kommer ikke til å legge listen noe lavere i år. Det kommer til å bli en rekke arrangement og tilstelninger, tilpasset store og små i forrm av underholdning og ulike aktiviteter.
Visjonen med Norsk Kystfestival er å utvikle et kystkulturarrangement årlig med hovedbase i Brønnøysund. Det settes fokus på kystens betydning for bosetting, sysselsetting, kultur og miljø i fortid, nåtid og framtid. Arrangementet skal gi Sør-Helgeland som region og kystkulturen nasjonal oppmerksomhet.

70 seilskuter til Måløy og Bergen

MÅLØY/BERGEN: Fra 1. til 4 august er Måløy vertshavn for The Tall Ships` Races. De vakre skutene ankommer Bergen 9. august og blir der frem til den 12.

Pr. i dag er det over 70 påmeldte seilskuter, hvorav 25 av dem er klasse A fartøy(de største seilskutene). Det forventes totalt nærmere 100 besøkende skuter, og det er allerede nå like mange klasse A skip som det var forrige gang Bergen var vertshavn i 2001 (tidligere ”Cutty Sark Tall Ships` Race”).
Av påmeldte klasse A skip kan nevnes:

Verdens største seilskip, den russiske firmastede barken ”SS Sedov” Publikumsyndlingen, den meksikanske barken, ”Cuauhtémoc”, som alltid skaper stor begeistring med sine spektakulære anløp.
Alle de tre store norske seilskutene; Bergens egen stolthet ” Ss Statsraad Lehmkuhl, samt ”Ss Christian Radich” og ”Ss Sørlandet”
Et yrende folkeliv
Det blir garantert et yrende folkeliv både i Måløy og Bergeni disse augustdagene. For utfyllende informasjon og program, gå inn på www.tallshipsracesbergen.no og www.tallshipsrace.no (Måløy).
Bryggen i Bergen vil bli stengt for trafikk, det blir rigget opp boder og flere scener, både på Bryggen, Vågsalmenningen og på Torgalmenningen, som vil gi underholdning nonstop i fire dager!
Bergen forventes å bli besøkt av nærmere 500 000 publikummere (som i 2001), og fra skutene vil det komme over 3000 mannskap som i stor del består av ungdom fra 15-25 år fra 20-30 ulike nasjoner