utgave nr 1 2009

Test: Garmin GPSMAP 4010 - Guider ganske trygt

Garmin lanserte for en tid tilbake ”Auto Guidance” på sine nyeste kartplottere. Enkelt sagt legger plotteren en rute for deg mellom to definerte steder. Vi har testet autorute-funksjonen på deres modell GPSMAP 4010 gjennom en sesong på kryss og tvers i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: TROND J. HANSEN
Vi har brukt en Garmin GPSMAP 4010 med de nyeste g2 Vision kartene. Kartplotteren ble benyttet i seilbåt, som gir en ekstra utfordring – ikke minst siden man må ta ekstra hensyn til dybde og høyde. Allerede da vi startet opp plotteren første gang la vi inn båtens høyde og dybde i oppsettet. Som en ekstra sikkerhet la vi inn en sikkerhetsmargin – én meter over masten og én drøy meter under kjølen.

Plotteren har et svært enkelt brukergrensesnitt, og vi behøvde ikke en gang å lese instruksjonsboken for å finne ut av den. Den er nærmest selvforklarende, og lett å betjene også for dem som fra før ikke er vant til å bruke kartplotter. Det er et pluss at også monteringen er svært enkel – ”plug and play”, kjekt og greit. Vi brukte plotteren hovedsakelig som ren kartmaskin, og brukte i liten grad alle de ”fancy” mulighetene med 3D-bilder og så videre. Imidlertid hadde vi stor glede av funksjonene med flyfoto og informasjon over mange aktuelle havner. Også tidevannsinformasjon var jevnlig i bruk.

Garmin kunnskaper om bilnavigatorer har de åpenbart brakt med seg når de har utviklet de nyeste maritime kartplottere - både dette med ”guiding” og at de skal være lette å betjene.

Nekter noen gang


Da vi monterte plotteren beholdt vi eksisterende GPS om bord. I stedet for å koble dem sammen har vi to separate systemer. På den måten har vi hatt anledning til å kontrollere dem mot hverandre. Vi har også hele tiden hatt vanlige sjøkart og ”Den norske los” i bruk. Alle ruter plotteren har valgt, har vi etterprøvd manuelt. Guidefunksjonen er veldig brukervennlig. Man finner ut hvor man har tenkt seg, enten ved å velge en destinasjon i menyen, eller ved å sette markøren på ønsket posisjon, og velge ”Guide til”. I løpet av noen sekunder tegner plotteren ruten dit man skal, og gir informasjon om hvor langt det er til bestemmelsesstedet og estimerer tid for ankomst å på grunnlag av fart. Ruten markeres i kartet med en kraftig strek.

I de fleste tilfellene finner den en rute, men ikke alltid. Ved innseilingen til vår båtforening er det ganske smalt og det er et skjær midt i sundet. Det er likevel en renne med dybde på cirka 6 meter. Denne har nok ikke plotteren fått med seg, for i følge den er det ikke mulig å komme seg ut fra foreningen – noe det heldigvis er. Det kommer opp melding ”Autoveiledning kan ikke beregne rute”. Vi må derfor ut fra båthavnen før vi kan legge opp guidet rute.

Vi har også erfart at det er en del steder den ikke vil guide oss gjennom, selv om farvannet er seilbart. For eksempel vil den ikke ta oss gjennom Ytre Steinsund i Sogn, til tross for at det ikke er noen faretruende broer eller luftspenn her. Faktisk går Hurtigruten gjennom sundet, så det er også klart at det er god dybde. Problemet ligger ved Hesteneset, litt nord for Nåra. Her er en grunne på to meter, og det er antakelig den som lager problemet siden sikker dybde på vår plotter er stilt på tre meter. Imidlertid er det god merket og rikelig med dybde i leia. Mer uforståelig er det at plotteren ikke vil ta oss under Måløybroa, til tross for et det er rikelig med dybde og høyde. Det man i praksis må gjøre når plotteren ikke vil guide oss, er å sette et punkt rett før ”problemstedet” og sette et nytt punkt for bestemmelsessted etter at man har passert. Det er selvfølgelig en forutsetning at man er trygg på at man kan passere her (noe man for eksempel er i Ytre Steinsund og under Måløybroen).

Kartet er grunnlaget


Plotteren forholder seg til og analyserer de data som ligger inne på kartbrikken og legger opp en rute ut fra denne informasjonen. Med oppdateringer vil den ha de aller fleste opplysninger om dybde, høyde på broer og luftspenn. Selvfølgelig vet ikke plotteren hvilke rute du foretrekker å gå. Det kan være at du vil legge turen forbi spesielle steder, eller det kan være at du ikke ønsker å gå utaskjærs på grunn av uvær. Det hender derfor at du må ”lure” plotteren til å gå en annen rute. La oss si at du har tenkt å gå fra Bergen til Fedje. Da vil plotteren si at du skal gå opp Byfjorden, på østsiden av Askøy. Men er det slik at du heller vil gå Hjeltefjorden på vestsiden av Askøy, en noe lengre rute, må du for eksempel først la deg guide til Ramsøy og derfra be om en ny rute til Fedje. Selvfølgelig er det mulig å sette veipunkt på vanlig måte om du foretrekker det. En av fordelene med guiding er at du får opp temmelig nøyaktig avstand til bestemmelsessted. Vi har brukt den mye for å finne ut hvor langt det er til forskjellige havner.

I trange farvann


Vi er imponert hvordan plotteren i de aller fleste tilfeller viser trygge seilingsleder gjennom alle typer farvann, på riktig side av staker og riktig i forhold til leia. Likevel må man følge med, for ved noen anledninger var vi slett ikke enige med plotteren. Ved innseiling både til Fedje og til Silda ønsket den å ta oss på innsider av staker hvor vi skulle gå på yttersiden. I begge tilfellene var det akkurat nok dybde på innsiden, men farvannet var både trangt og uoversiktlig. Og stakene tilsier altså at vi ikke skal gå her. Da forholder vi oss til merkingen, og ikke til teknologien. Vi har også brukt den på steder hvor det er rimelig håpløst å navigere etter vanlige sjøkart, som i farvannet rundt Bulandet og Værlandet. Her er det skikkelig paddemark, og ved første øyekast kan det se ut som om det er umulig å ta seg frem her. Hele tiden har vi opplevd at plotteren har valgt riktig og trygg rute. Noen steder har det kanskje bare vært noen meters margin, som ved innseilingen fra nord til Gåsvær. Der er det en smal renne som bare akkurat har dybde og bredde nok.

Det man imidlertid må være oppmerksom på er at den gjerne tar deg over grunner helt ute i havet, uten å ta hensyn til dønninger. Den type vurderinger må navigatøren gjøre selv. Mellom Bulandet og Gåsvær valgte plotteren en rute som gikk over flere grunner på tre-fire meter. Så lenge det er flatt hav er dette trygt, men ved dønninger vil man ikke ha like mye å gå på – eller plutselig kanskje ingen ting. Man må derfor hele tiden ta høyde for slike momenter, og etterprøve kartmaskinen for sikker navigasjon. Når det gjelder broer og luftspenn som ikke er høye nok, har plotteren alltid stoppet oss. Dog skal man være oppmerksom på at man ikke alltid kan stole på høyden som er oppgitt når det gjelder luftspenn. Spesielt i varme hender det at luftspenn siger, og kartplotteren forholder seg til den høyde som er oppgitt.

Konklusjon:


I all hovedsak er vi imponert over ”Guide til” funksjonen på Garmin sine nyeste kartplottere. Men som ved bruk av all elektronikk må man tenke selv. Det er du som skal være skipper om bord, ikke kartplotteren. Rutene bør kontrolleres mot vanlige sjøkart og ”Den norske los” når du er i tvil. Selv om man har kartplotter om bord, med eller uten guiding, skal man alltid være dekket opp med papirkart. Ikke bare for å kunne etterprøve plotteren, men også som backup i tilfellet elektronikken faller ut. Men da må du også være fortrolig med å navigere etter vanlige sjøkart. De er ikke til hjelp om du ikke vet hvordan du skal bruke dem. Med riktig bruk er autoguide-funksjonen et svært nyttig hjelpemiddel, og spesielt ved navigering i trange farvann er den et godt verktøy. Vi opplever guidet rute like trygg som om man setter veipunkt på vanlig måte.

FAKTA: GARMIN GPSMAP 4010
Størrelse: 10,4”
Skjerm: SVGA fargeskjerm, 800 x 600 oppløsning
Kart: Bluechart g2 Vision. Kart på SD-kort
Large kart dekker Norge og deler av Sverige og Danmark opp til
Trondheim, eller fra Stavanger og nordover, inkl.
Svalbard
Vanntett: Ja
Nettverkskompatibel: Ja
Autodimming skjerm: Ja
Antenne: GPS 17 HVS ekstern antenne – følger med
Tilkoblingsmuligheter: 4 NMEA innganger (støtter NMEA 2000) som støtter både AIS og DSC.
2 NMEA utganger
3 Nettverkstilkoblinger
2 Video innganger
1 PC Skjerm, VGA utgang
Tastatur: Alfanumerisk tastatur (4010 og 4012)
Annet: Kan kobles i nettverk med en rekke forskjellig svingere og
utstyr; ekkolodd, radar osv.
Funksjoner: Flyfoto av viktige havner og marinaer
Kystveier og POI rundt havner og marinaer
3 D visning over og under vann
Auto Guidance teknologi, med mer
Montering: Plug and play
Veiledende pris: Kr 27.500,- inkl. ekstern GPS antenne (inkl. mva)
Kart, Bluechart g2 Vision inndeling large, cirka kr 3.500,-