utgave nr 3 2001

Nye bøker

Publisert Sist oppdatert

Nye bøker


Av Atle Knutsen


Vakkert om vill natur

”Sør-Helgeland – fra havdyp til høyfjell” er en stemningsfull bok skrevet av fotografen og journalisten Roar Berg-Hansen i Brønnøysund. Berg-Hansen formidler stemninger fra sitt barndomsland gjennom nydelige bilder og korte, malende tekster.

”I tidenes morgen tørnet Vårherre og sørhelgelendingen sammen i høylytt krangel. Den iltre sørhelgelendingen pådro seg skaperens vrede – og en skur av haglende steiner i flukten. Steinene falt ned i havet. Ble til høyer, holmer, skjær og sluer. Sørhelgelendingen angret så visst ikke sin framferd. Snart tok han øyriket i besittelse. (…) Landskapet han gjorde til sitt, er vilt og vakkert. Fra Bindal i sør til Vevelstad i nord.”
Og det er nettopp dette området som er Berg-Hansens rike. Hans fascinasjon for tanngarden ytterst i havkjeften er tydelig i bildene og tekstene fra kystlandskapet, som han selv har tråklet med egen båt. Berg-Hansen presenterer et bilde av havets raushet og dets grådighet, men han formidler også stemninger i tid og rom – knytter sammen fortid og nåtid, så vel teknologisk som emosjonelt, på en helstøpt måte. Her er tint av ”kor e’ hammaren Edvard”, tillikemed glimt av en høyteknologisk hverdag. Her finner man også elementer av samferdselshistorie, men fremfor alt er boken et vindu mot Sør-Helgelands vakre natur – over og under havoverflaten, mot skogene og fjellene.
Roar Berg-Hansen har gitt ut boken på eget forlag, Midt-Norge Foto. ”Sør-Helgeland – fra havdyp til høyfjell” koster 295 kroner pluss porto og kan bestilles via Roar Berg-Hansen, postboks 170, 8901 BØNNØYSUND.

Nyttig kanalvelger

Fra tid til annen får vi spørsmål om hvilke krav som bør stilles til mannskap og utstyr når man skal ut på kanalferd gjennom Europa. Dessverre finnes lite norskspråklig litteratur om temaet. Vi lot Nautisk Forlag A/S anbefale en svensk bok, som vi tror er et dekkende og godt valg.

Båtmagasinets lesere har mye å hente i artiklene til Thomas Bell om familiens tur fra Norge til Middelhavet med M/S Dixie Lily. Men den som virkelig er ute etter å sette seg inn i regelverk, krav til båt og kompetanse, må nok ty til kilder med en mer systematisk tilnærming. I så henseende mener vi «Handbok för kanalfarere - kanalvägen til Medelhavet» er et godt valg. Forfatter er Carl Erik Tovås og boken foreligger på svensk.På en systematisk og grundig måte tar Tovås for seg de bestemmelser og formaliteter som gjelder i de ulike landene kanalvegene går igjennom. Her går boken særlig grundig inn på Tyskland, Belgia, Nederland og Frankrike. Den gir forslag til og grundige beskrivelser av de fleste mulige veivalg mot Middelhavet og det tekniske ved slusingen.
Forfatteren har selv beferdet vannveiene han skriver om gjennom en årrekke og serverer materialet på en komprimert og begripelig måte. Boken er lett å orientere seg i, men papir og bildekvalitet er dårlig.
«Håndbok för kanalfarare» koster 275 kroner og fås kjøpt hos Nautisk Forlag A/S, 0152 OSLO, telefon 22 00 85 00.

Oppdagere nedenfra

«Det var alltid polarheltene som skrev historien, slik de ønsket at den skulle fremstå», heter det i omtalen av Leo Oterhals nye bok «Hvite horisonter». Molde-forfatteren har nok engang skrevet bok med utgangspunkt i havets helter, sett fra en litt annen vinkel enn man ofte gjør.

Det er i alle fall to vinkler å se historien fra – ovenfra og nedenfra. Som oftest er det beretningene ovenfra som blir stående. De første polarheltene fikk tidlig skrevet sine navn inn i historien med gullskrift. Først i ettertid kommer bidrag som nyanserer bildet – slike som Leo Oterhals’ siste bok. Oterhals har i sitt forfatterskap, kanskje fordi han ikke er faghistoriker, skrevet ned fiskerens og bysseguttens - ja, menigmanns - beretning. Det er denne tilnærmingen han benytter i «Hvite horisonter» også.
Oterhals har nedtegnet minnene til Bjarne Larsen fra Fosnavåg som var byssegutt under rikmannssønnen Lincoln Ellsworths ekspedisjoner til Antarktis midt på 1930-tallet. Selvsagt er det nødvendig å plassere Larsens beretninger i en polarhistorisk kontekst, noe som byr på gjenfortelling av de mer kjente kapitler av historien. Også dette løser Oterhals på en velskrevet måte. Vi blir innledningsvis kjent med Lincoln Ellsworth, hvordan han kom i befatning med blant andre Roald Amundsen og finansierte flere av hans ekspedisjoner. Oterhals hovedanliggende er imidlertid for det første å gi oss historien om Ellsworth i det lys han selv gjerne ville fremstå. For det andre får vi henimot halvveis i boken møte hovedperson nummer to, Bjarne Larsen, som mønstret på frakteskuten ”Wyatt Earp” da Ellsworth la ut på en av sine egne flyekspedisjoner fra Ålesund til Antarktis i 1933-35. Det største Ellsworth oppnådde i Antarktis var overflyvningen av kontinentet, fra Weddelhavet til Rosshavet i november 1935. Larsens usminkede fortellinger fra turen som ga ham anledning til å komme polarhistoriens pionerer nær inn på livet, danner en kontrast til etablerte glorifiseringer.
Boken er utgitt på AS Lagunen Forlag, 6411 MOLDE, telefon 71 21 82 08.