utgave nr 1 2004

Bøker for båtfolk

Publisert Sist oppdatert

Omfattende om båtmotorer
Båtmotoren din venn er håndboka for deg som ønsker å bli bedre kjent med motoren din, enten den er bensin- eller diesel-drevet, to- eller fire-takts. Av innholdet kan nevnes motorenes oppbygning og virkemåte, drivstofftilførsel, drivstofftanken, båtens elektriske system, kjøling, smøring, eksossystemer, propell, kraftoverføring, styring, effekt og dreiemoment, montering og støydempning, vinterkonservering og takling av motorstopp. Boken er utgitt i samarbeid med Kongelig Norsk Båtforbund. Den er lettlest, godt organisert og rikt illustrert. Selv om boken først og fremst er skrevet for å dekke pensum i motorlære for Fritidsbåtskipper- og Kystskipper-sertifikatet (som offisielt heter "Dekksoffiser klasse 5"), er den så omfattende, at alle med motor om bord vil ha stor nytte av den. Her er det mye å lære for de fleste – selv for den som tror han er motorekspert! De kapitlene som er pensum til "kystskipperen", er utstyrt med kontrollspørsmål og fasit, slik at du kan teste deg selv. Boka har også en fyldig stikkordsliste som gjør det enkelt å finne fram når du bruker den som oppslagsbok.
"Båtmotoren din venn" av Jon Winge, NKS-Forlaget (Damm & Søn), ISBN 82-508-1823-7, 180 sider, pris kr. 392.

Terje Bølstad

Om trafikkreglene på sjøen
Boken Føre Var handler om sjøens trafikkregler. Hovedvekt er lagt på det som er aktuelt for førere av mindre båter. Etter hvert som flere og flere ferdes på sjøen, blir det stadig viktigere at alle vet hvem som skal vike når båter møtes. Dag og natt. Derfor er denne boken så viktig. Selv om den oppgir å dekke pensum i faget sjøveisregler og brovakthold til Kystskipper- og Fritidsbåtskipper-sertifikatet, er boken aktuell for alle som ferdes på sjøen, selv om man ikke har tenkt å ta ett av disse sertifikatene. Og alle vil lære noe nytt i boken. Selv de mest erfarne. Ikke minst det som vedrører lanterneføring og lydsignaler. Med godt organisert stoff og masser av illustrasjoner, blir boken lettlest. Hvert hovedavsnitt avsluttes med oppgaver hvor man kan teste seg selv. Svarene finnes bakerst i boken. Stikkordsregisteret fungerte også bra på de ordene vi sjekket. Dette er en fin og nyttig bok som burde finnes om bord i alle småbåter. Egner seg også godt som gave til skipperen i familien. Boken er utgitt i samarbeid med Kongelig Norsk Båtforbund.
”Føre Var. Sjøveisreglene med kommentarer” av Olaf Trysnes, Damm & Søn, ISBN 82-496-0897-6, 97 sider, pris kr. 245.

Terje Bølstad

Om stabilitet og lasting
Skipslære er en bok (eller nærmere et hefte) som dekker kravene til skipslære i Kystskippersertifikatet (Dekksoffiser klasse 5). Temaene som behandles, er størrelser i skipsmåling, grunnleggende stabilitetslære, stabilitet ved større krenginger, trimregning, fartøysbehandling og grunnleggende sikkerhetslære. Det siste kapitlet gir en teoretisk innføring i emner som vil ble behandlet grundigere i det praktiske sikkerhetskurset som er obligatorisk for kystskippere. På tross av den generelle tittelen, behandler boken hovedsakelig helt spesielle emner om stabilitet og lasting, som riktignok må beherskes av en dekksoffiser på kommersielle fartøy, men som er av mindre interesse for lystbåteiere (og heller ikke pensum til Fritidsbåtskippersertifikatet). Det er en viss overlapp med boken "Trygg Seilas", men denne boken fortsetter der "Trygg seilas" stopper.
Skipslære av Ola Storruste, NKS-Forlaget (som nå er kjøpt av Damm & Søn), ISBN 82-508-1957-8, 104 sider, pris kr. 325.

Terje Bølstad

Nyttig om sjømannskap
Trygg Seilas gir grunnleggende innføring i praktisk sjømannskap. Av innholdet kan nevnes byggemåter, lasting og stuing, manøvrering for seil og motor, ankring, behandling av tau, fendring, hardt vær, sammenstøt, havari, berging, mann over bord, brannsikkerhet, meteorologi for båtfolk, enkel stabilitetslære, førstehjelp om bord og sikkerhetsutstyr. Bak i boken er det mange "test-deg-selv"-spørsmål, med fasit. Boken er utgitt i samarbeid med Kongelig Norsk Båtforbund. Den er lettlest, godt organisert og rikt illustrert, og vil også være en nyttig håndbok om bord. Selv om denne boken primært er skrevet for å dekke pensum i fagene sjømannskap, skipslære og førstehjelp for Fritidsbåtskipper- og Kystskipper-sertifikatet, er dette så viktig, allmenngyldig og godt presentert stoff, at det burde være av stor interesse for enhver som ønsker å bli en bedre sjømann. Boken egner seg som en julegave til alle båtinteresserte i familien. Sjelden finner man så mye om godt sjømannskap på ett sted. Anbefales!
”Trygg Seilas” av Jon Winge, NKS-Forlaget (Damm & Søn), ISBN 82-508-1881-4, 156 sider, pris kr. 372.

Terje Bølstad

God lærebok om navigasjon
Kystnavigasjon gir innføring i navigasjon på nivået som kreves til Kystskipper- og Fritidsbåt-sertifikatet. I tillegg gir den en første introduksjon i astronomisk navigasjon, beregnet på dem som også trenger et internasjonalt sertifikat for havseilas. Hovedvekten er lagt på bestikkoppgjør og posisjonsbestemmelse ved hjelp av kart og kompass, logg, ekkolodd og forskjellige peilemetoder. Man får trening i å tolke kartet, legge opp ruter, etc. Boka kommer også noe inn på elektroniske hjelpemidler som radar, GPS og autopilot. Hvert kapittel avsluttes med kontrollspørsmål og praktiske oppgaver i kartet. Deretter følger svar på oppgavene, slik at man hele tiden kan teste seg selv.
Boken er utgitt i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, KNBF og Norges Seilforbund. Så vidt vi forstår, er boken blitt den mest solgte læreboken i navigasjon her i landet. Vi har lest 3. utgave. I en lærebok er det viktig at alt som står der, er korrekt. Det gjelder ikke minst for oppgaver, regneeksempler og svar. En elev skal ikke trenge å føle seg usikker på om tekst eller tall i boken er riktige eller ikke. Den første utgaven hadde mange feil. Merkelig nok finner vi igjen flere av dem også i denne utgaven. Kapitlet om astronavigasjon er skrevet delvis om, og de (meget) grove feilene fra første utgave er rettet. Men nye har også sneket seg inn. Etter 3 utgaver burde korrekturlesning ha fjernet alle feil! Likevel er dette en god bok, som anbefales til alle som vil lære mer om sikker navigasjon. Skal du lære deg astronavigasjon, trenger du imidlertid en annen lærebok.
"Kystnavigasjon" av Jon Winge, Damm & Søn, ISBN 82-496-0870-4, 238 sider, pris kr. 434.

Terje Bølstad

Nyttig oppslagsbok om bord
Ikke la deg skremme av tittelen på denne boken! Norsk Fiskaralamakk er en nyttig bok for langt flere en bare fiskere. Om jeg bare kunne velge ett oppslagsverk om bord, var dette boken jeg ville ha valgt. Her finner man masser av nyttig informasjon. La meg nevne noe av det: Årets tidevannstabeller, Tabeller for sol og måne, oversikt over Lanterneføring og Dagsignaler, Fyrkarakterer, Sjømerker, VHF kanalplaner, Radio nødprosedyre, Distansetabeller, Tabell over hvor og når man kan motta værvarslene for sjøområdene (som NRK synes å endre hvert år), Førstehjelp om bord, Redning og ambulanse til sjøs, Sikkerhet, Beaforts vindskala, forskjellige Omregningstabeller, Signalflagg og Morsetegn. Pluss mye annet interessant stoff. Selv posisjonen for alle oljeriggene i Nordsjøen finner du her. Samt siste utgave av Sjøveisreglene. Det er et krav at all båter med dekk skal ha et eksemplar av de oppdaterte sjøveisreglene om bord. Et krav som oppfylles med denne boken. Selv har jeg alltid hatt siste utgave av denne boken i båten. Og jeg har hatt mye nytte og glede av den. Boken har kommet i ny utgave i over hundre år!
”Norsk Fiskaralmanakk”, ISBN 82-91629-09-0, 328 sider, pris kr. 340.
Terje Bølstad