utgave nr 1 2003

Bunnstoff-test: Biocider et must!

Publisert Sist oppdatert

LANGTIDSTEST: Ni bunnstoffer

Biocider et must!

Snart vil duften av bunnstoff igjen legge seg som en eim over småbåthavner og opplagstomter. Vi har testet et biocidfritt og åtte biocidholdige bunnstoffer fra fem produsenter. Forskjellene på de åtte er små. Her får du også nyttige råd om hva som passer båten din og hvordan jobben gjøres.

Tekst: Jan Harry Svendsen

Det er ikke enkelt å velge rett bunnstoff. Utvalget er stort og egenskapene til de forskjellige bunnstoffene varierer. Er du fersk båteier, blir det ikke lettere. Rådene og tipsene er det mange av, som personen som på NRK i beste sendetid hevdet at tectyl var stoffet som måtte stamme fra himmelen. Andre har forsøkt mer eller mindre vellykkede blandinger, blant annet med ugressmiddelet Roundup…

Giftfritt, selvpolerende og hard

Vi plasserte ut to prøvesett helt i begynnelsen av juni 2002. Ett sett lå innerst i Oslo-fjorden, mens det andre lå et lite stykke på utsiden av Bergen. På de ni testplatene var det smurt med Sea Jet 033 Shogun (selvpolerende), Sea Jet 030 Warrior (hardt), Jotun Penguin Nonstop (selvpolerende), Jotun Penguin Racing (hardt), Internasjonal Interspeed Ultra (hardt), Internasjonal Cruiser Premium (selvpolerende), Tox-Free (giftfritt), Hempel Mille Dynamic 71700 (selvpolerende) og Hempel Hard Racing 76480 (hardt). I tillegg hadde vi to referanseplater.
Etter at platene var grunnet og smurt, ble de montert på jigger og lagt på plass i vannet. Stedet vi valgte hadde mye sol, samtidig som platene bare lå noen centimeter under vannflaten. Dermed var det bare å vente og la naturen jobbe.

Mye slim

Da vi tok opp platene nå i høst, fikk vi en overraskelse og en skuffelse. Prøvesettet i Oslofjorden var ødelagt. Hva som har skjedd vites ikke, men det må ha vært krefter i sving. To fire millimeters syrefaste bolter var knekt tvers av. Den ene hang igjen som et forvridd, og taust vitne til hva som hadde skjedd. Prøvene i Bergen var imidlertid intakte. Og resultatene var overraskende. Med unntak av det giftfrie stoffet Tox-Free og Sea Jet 030 Warrior, var det ikke mye groe å snakke om. Bunnstoffene hadde med andre ord gjort jobben de var satt til å utføre. På alle prøvene var det imidlertid et lite lag av slim, og det var stort sett tykkelsen på dette slimlaget som skilte stoffene, selv om det også var litt groe på enkelte prøver.

Verstingene

Det miljøvennlige og giftfrie alternativet, Tox-Free, greide seg ikke så godt. Vi hadde regnet med at det skulle gro, for stoffet inneholder ingen biocider som danner en avvisende hinne under båten. Ideen med Tox-Free var at begroingen skulle kunne fjernes lett og uten alt for mye makt. Det stemmer ikke. Mye makt måtte til for å fjerne begroingen. Stoffet var med andre ord fullstendig ubrukelig, men importøren hevder at stoffet vi fikk til test ikke var optimalt. Det nye, som heter WC15-E, skal være bedre.
Heller ikke Sea Jet 030 Warrior greide seg spesielt bra. Overflaten på prøven kunne minne mer om greenen på en golfbane enn om en glassfiberplate med bunnstoff på. Til bunnstoffets fordel kan det imidlertid nevnes at groen slapp underlaget lett. Etter alt å dømme ville med andre ord bunnstoffet gjort jobben dersom det var blitt påsmurt en båt som ble brukt jevnlig. Har du imidlertid en båt som ligger mye stille, ville nok vi ha sett oss om etter andre løsninger trass i at de er mer enn dobbelt så dyre som det Sea Jet 030 Warrior er.

Store forskjeller, også lokalt

Selv om prøvene i Oslofjorden fikk en trist skjebne, kan prøvene som "overlevde" brukes til å illustrere hvilke forskjeller det er langs kysten vår hva gjelder groe. I Bergen var jiggen stort sett begrodd med gress og rur, mens det som var igjen av jiggen i Oslofjorden hadde store forekomster av blåskjell.
Men også lokalt kan forskjellene være store. Grunnen til det er forskjeller i vanntemperatur, strømmer og sollys. Forskjellen mellom en båtplass som ligger i skyggen og en som er badet i sol gjennom hele sommeren kan være stor, selv om plassene er ved siden av hverandre i marinaen. Hvor mye du bruker båten har selvsagt også betydning, spesielt dersom du velger et selvpolerende bunnstoff.

Sea Jet 033 Shogun

Type:Selvpolerende bunnstoff.
Pris (3/4 liter):198 kroner
Bruksområde:Glassfiber, tre og stål. Bunnstoffet kan ikke brukes på aluminiumsbåter.
Påføringsmetode:Rull, pensel eller sprøyte
Dekkevne:8,8 m2/ liter
Filmtykkelse:114-284 My (våtfilm)
50-125 My (tørrfilm)
Tørketider (ved 20 grader):
Støvtørr:1 time
Intervall for overmaling:5 timer
Sjøsetting:12 timer
Konklusjon:Lite groe, men noe slim. Både groe og slim er svært lett å fjerne.

Sea Jet 030 Warrior

Type:Hardt bunnstoff
Pris (3/4 liter):87 kroner
Bruksområde:Glassfiber, tre og stål. Bunnstoffet kan ikke brukes på aluminiumsbåter.
Påføringsmetode:Rull, pensel eller sprøyte
Dekkevne:9,4 m2/ liter
Filmtykkelse:107 My (våtfilm)
50 My (tørrfilm)
Tørketider (ved 20 grader):
Støvtørr:20 minutter
Intervall for overmaling:5 timer
Sjøsetting:6 timer
Konklusjon:Hele platen var dekket av groe, som var lett å fjerne. Rimelig bunnstoff.

Jotun Penguin Nonstop

Type:Selvpolerende bunnstoff
Pris (3/4 liter):239 kroner
Bruksområde:Plast, tre, jern, stål og ferrocement. Bunnstoffet kan ikke brukes på aluminiumsbåter.
Påføringsmetode: Rull, pensel eller sprøyte
Dekkevne:10 m2/ liter
Filmtykkelse:100 My (våtfilm)
50 My (tørrfilm)
Tørketider (ved 23 grader):
Støvtørr:3 timer
Intervall for overmaling:8 timer
Sjøsetting:Etter 8 timer, innen 3 måneder.
Konklusjon:Veldig lite groe og svært lite slimdannelse. Relativt langt intervall for overmaling.

Jotun Penguin Racing

Type:Hardt bunnstoff
Pris (3/4 liter):249 kroner
Bruksområde:Plast, tre, jern, stål og ferrocement. Bunnstoffet kan ikke brukes på aluminiumsbåter.
Påføringsmetode:Rull, pensel eller malepute
Dekkevne:10 m2/ liter
Filmtykkelse:100 My (våtfilm)
45 My (tørrfilm)
Tørketider (ved 23 grader):
Støvtørr:3 timer
Intervall for overmaling:8 timer
Sjøsetting:Etter 8 timer, innen 1 måned.
Konklusjon:Noe slim, og litt groe. Lett å fjerne. Relativt langt overmalingsintervall.

International Interspeed Ultra

Type:Hardt bunnstoff med Teflon
Pris (3/4 liter):239 kroner
Bruksområde:Glassfiber, stål og tre.
Påføringsmetode:Rull, pensel eller sprøyte
Dekkevne:9,4 m2/ liter
Filmtykkelse:96 My (våtfilm)
43 My (tørrfilm)
Tørketider (ved 23 grader):
Støvtørr:30 minutter
Intervall for overmaling:6 timer
Sjøsetting:8 timer, innen 2 måneder.
Konklusjon:Lite groe og lite slim. Et bunnstoff som kom godt ut i testen.

Internasjonal Cruiser Premium

Type:Selvpolerende bunnstoff
Pris (3/4 liter):239 kroner
Bruksområde:Glassfiber, stål og tre.
Påføringsmetode:Rull, pensel eller sprøyte
Dekkevne:8,5 m2/ liter
Filmtykkelse:106 My (våtfilm)
52 My (tørrfilm)
Tørketider (ved 23 grader):
Støvtørr:30 minutter
Intervall for overmaling:6 timer
Sjøsetting:2 timer, innen 2 måneder.
Konklusjon:Noe slimdannelse, men lett å fjerne. Litt groe.

Tox-Free

Type:Hardt bunnstoff uten biocider. Avviser vann, olje og mikroorganismer. Giftfritt.
Pris (per liter):1900 kroner (WC15-E)
Bruksområde: Plast og Stål
Påføringsmetode:Rull (Skumgummi)
Dekkevne:9,5 m2/ liter
Filmtykkelse:70 My (våtfilm)
50 - 70 My (tørrfilm)
Tørketider (ved 21 grader):
Støvtørr:Ikke oppgitt
Intervall for overmaling:Ikke oppgitt
Sjøsetting:48 timer, ideelt 5 dager
Konklusjon:Ekstremt mye groe, som sitter godt. Testens definitive taper. Stoffet er fjernet fra markedet.

Hempel Mille Dynamic 71700

Type:Selvpolerende bunnstoff.
Pris (3/4 liter):239 kroner
Bruksområde:Glassfiber, tre, stål og ferrocement. Kan ikke brukes på aluminium eller andre lettmetaller.
Påføringsmetode:Pensel, rull, malepute eller sprøyte
Dekkevne:15,7 m2/ liter
Filmtykkelse:75 My (våtfilm)
40 My (tørrfilm)
Tørketider (ved 20 grader):
Støvtørr:4 timer
Intervall for overmaling:5 timer
Sjøsetting:Etter 24 timer, innen 1 måned
Konklusjon:Lite groe, men en del slim, som er lett å fjerne. Svært god dekkevne.

Hempel Hard Racing 76480

Type:Hard bunnstoff
Pris (3/4 liter):219 kroner
Bruksområde:Glassfiber, tre, stål og ferrocement. Kan ikke brukes på aluminium eller andre lettmetaller.
Påføringsmetode:Pensel, rull, malepute eller sprøyte
Dekkevne:12,8 m2/ liter
Filmtykkelse:75 My (våtfilm)
40 My (tørrfilm)
Tørketider (ved 20 grader):
Støvtørr:4 timer
Intervall for overmaling:5 timer
Sjøsetting:Etter 4 timer, innen 3 måneder
Konklusjon:Svært lite groe, men noe slim som er lett å fjerne. God dekkevne.

Slik utførte vi testen

I uke 24 la vi ut to identiske sett med prøver. Ett sett i Oslofjorden og ett noen mil syd for Bergen. Hvert sett består av en prøve med hardt bunnstoff og en prøve med selvpolerende bunnstoff, i tillegg til to referanseplater, hvorav en er ubehandlet glassfiber med gel-coat og den andre er behandlet med bunnstoff inneholdende tinn. Alle prøvene, med unntak av Tox-Free, er malt i sort farge. Tox-Free er malt med hvitt, fordi det var den eneste fargen som kunne leveres.
Alle bunnstoffene er kjøpt av Båtmagasinet, enten i fargehandel eller på en marina for å forsikre oss om at vi fikk de samme bunnstoffene som det du får kjøpt.
Da vi malte våre testplater, målte vi våtfilmtykkelsen ved hjelp at et My-meter, for å sikre rett filmtykkelse. Alle prøvene ble malt etter gjeldende forskrifter og anbefalinger fra produsenten. Før bunnstoffet ble påført, primet vi testplatene.
For at platene ikke skulle vri seg eller på annen måte flytte seg, ble alle platene montert i en jigg. Jiggene ble så montert på flytebrygger, med øvre del av platen noen centimeter under vannflaten. Vi passet dessuten på å plassere jiggene på et solrikt sted.

Hva du bør velge og hvorfor

Hvilket bunnstoff bør jeg velge? Skal jeg bruke et hard bunnstoff eller skal jeg smøre båten med et selvpolerende bunnstoff? Hva er egentlig forskjellene på de ulike typene? Svaret er, tro de eller ei, ganske enkelt.

Det finnes i hovedsak tre ulike bunnstofftyper på markedet. Det er harde, myke og selvpolerende. I tillegg finnes det noen som er giftfrie.

Bunnstoffets misjon

Alle bunnstoffer, enten de er selvpolerende, harde eller myke, inneholder biocider. Biocidene utlutes gjennom bunnstoffet og danner en "hinne" på ca. en millimeter på utsiden av bunnstoffet. Det er denne hinnen som skal stoppe groing, fordi den avviser eventuelle mikroorganismer som forsøker å feste seg. En gammel myte kan med andre ord avlives, for det er ikke slik at bunnstoff dreper mikroorganismene.
Dermed er vi ett skritt nærmere målet. Alle bunnstoffer enten de er selvpolerende, harde eller myke utluter biocider for å hindre begroing. Forskjellen på de ulike typene er hvordan de utluter biocidene, og dermed også hvilke båttyper de passer for.

Selvpolerende bunnstoff

Egentlig er ordet selvpolerende misvisende. Korrekt navn er hydrodynamisk polerende bunnstoff. Selve utlatingen av bunnstoffet skjer når vannet passerer skroget. Da løses bunnstoffet gradvis opp som en følge av skrogets friksjon gjennom vannet. Forutsatt at du har fulgt bunnstoffprodusentens anbefalinger om malingstykkelse, har du alltid friske og aktive biocider i det ytterste laget etter endt tur.
Nettopp fordi selvpolerende bunnstoffer poleres vekk gjennom skrogets friksjon gjennom vannet, egner ikke stoffet seg for svært raske båter. Grunnen er selvsagt at den økte friksjonen som høyere hastighet gir, ville ha slipt bort bunnstoffet mye raskere enn hva en mer saktegående båt gjør. Dermed kan man si at selvpolerende bunnstoff best egner seg for båter som ferdes innen fartsområdet fra 5 til 45 knop.

Mykt bunnstoff

Myke bunnstoffer er i prinsippet bygget opp på samme måte som harde bunnstoffer, med unntak av at de utluter biocidene noe raskere enn hva de harde bunnstoffene gjør. Typisk for myke bunnstoffer er at de ikke har noen kontrollert giftavgang. Det betyr at de utluter en stor andel biocider når stoffet er nytt, men at utlatingen reduseres i løpet av sesongen. Når alle biocidene er utlutet, gjenstår et porøst lag med farge.
Mykt bunnstoff passer ikke for hurtiggående båter, for snekker og saktegående båter er det imidlertid ideelt. Tresnekker og mykt bunnstoff er nesten like synonymt som den karakteristiske tøffelyden som følger snekkeskipperen hvor enn han ferdes.

Hardt bunnstoff

Den siste bunnstofftypen som inneholder biocider er hardt bunnstoff. Gjennom kontakt med vann utlutes biocidene fra den harde, men porøse, overflaten. Denne utlatingen foregår til det ikke er flere biocider igjen i bunnstoffet. For de med svært raske motorbåter, eller om du er avhengig av å ha båten på tilhenger, er bunnstoffet nærmest ideelt. Det har stor mekanisk styrke hvilket betyr at det er vanskelig å slite bort.
For de som deltar i konkurranser har stoffet også fordelen av at det kan slipes slik at det får en svært glatt overflate, med redusert friksjon. Ulempen med hardt bunnstoff er imidlertid at det opp gjennom årene dannes er tykt sjikt med maling dersom man ikke er påpasselig med å slipe gamle malingslag ned.

Giftfrie bunnstoffer

I tillegg til de biocidholdige bunnstoffene finnes det også helt giftfrie alternativer. Forskning, og vår test, har imidlertid vist at disse bunnstoffene på langt nær er like effektive som biocidholdige stoffer. Ideen bak slike stoffer er at stoffet skal danne en overflate så hard og glatt at havets mikroorganismer ikke greier å feste seg.
Andre igjen har en selvpolerende funksjon, hvor groen faller av sammen med deler av bunnstoffet når båten brukes.

Fargen har betydning

Valg av bunnstoff dreier seg imidlertid om mer enn kun å velge hvilken type bunnstoff som passer båten din, det handler også om å velge farge. Mens en sort båt kan ha lite groe, kan en lys båt malt med samme bunnstoff ha mye groe.
Generelt gror det mindre på båter smurt med sort bunnstoff, enn båter som er smurt med hvitt. Grunnen til er at biocidene i hvitt bunnstoff ikke er de samme som brukes i sort. Faktisk er biocidene i hvitt bunnstoff dårligere enn biocidene man finner i sort bunnstoff. Grunnen er at det hvite bunnstoffet ikke skal få misfarging i løpet av sesongen.

Mal korrekt

Det er slett ikke vanskelig å få et godt resultat når du stoffer båten din. Her er ti tips som gjør deg til havnas mester.

1. Pass på at du rører opp malingen grundig. Virkestoffene legger seg som regel i bunn av spannet.
2. Bruk pensel eller rull.
3. Ikke "spar" på bunnstoffet. Legg på tykt nok. Bruk gjerne et My-meter til å måle WFT (wet film thickness).
4. Smør et ekstra lag rundt vannlinjen og andre steder som utsettes for ekstra friksjon.
5. Følg overmalingsintervallene, og overhold tidene for sjøsetting.
6. Ikke mal tidlig om morgenen eller om kvelden på grunn av dugg. Ikke mal i regnvær.
7. Husk på at tørketiden på bunnstoff ofte dobles for hver 10 grader temperaturen faller. Tørketider er vanligvis oppgitt ved 20 grader.
8. Påfører du bunnstoffet når det er kaldt i været, kan du "tynne" det ut ved å sette boksen i et bad med lunkent vann.
9. Pass på at du ikke maler ved for høy luftfuktighet (over 65 prosent). Har du ikke et hygrometer, kan du fukte en del av skroget som skal males. Dersom det er tørt i løpet av 10 til 15 minutter, kan du trygt male.
10. Når du kjøper bunnstoffet, be om å få en kopi at tilhørende datablad. Dette skal forhandlerne ha. Databladet gir deg nyttig informasjon om tørketider, malingstykkelse (WFT) og påføring.

Powered by Labrador CMS