Nr 9. 2013

Lillesand Motorbåtforenings Stordugnad i Blindleia

Mesteparten av merkingen i sommeridyllen Blindleia, er dugnadsbasert. Hvor mye dugnadsgjengen sparer forsikringsselskapene årlig, vet ingen eksakt. Atlantica Båtforsikring tok Båtmagasinets utfordring på strak arm, og støttet arbeidet med 25.000 kroner!

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN

 

Når Båtmagasinet kan røpe at en telefon til båtforsikringsselskapet Atlantica resulterte i 25.000 kroner til arbeidet som utføres av Lillesand Motorbåtforening, vil jubelen ingen ende ta i Lillesand.

– Dette er det største enkeltstående bidraget vi noen gang har fått! Pengene vil bli øremerket en arbeidsbåt, og jeg utfordrer IF forsikring og de andre store aktørene til å følge Atlanticas og Jan Helge Grimseids eksempel. Dette er utelukkende støtte til båtfolkets trygghet og en investering i lavere forsikringsutbetalinger, sier en glad og takknemlig Arvid Sørbø, leder i stakekomiteen.

I tyve år

Regnet øser ned på brygga til Lillesand Motorbåtforening i Tingsakerfjorden. Men dugnadsgjengen i den såkalte stakekomiteen, med Arvid Sørbø i spissen, gjør seg likevel klar til et av Kyst-Norges største private vedlikeholdsoppdrag – nemlig merkingen av Blindleia. I over 20 år har foreningen på eget initiativ satt ut og tatt seg av vedlikeholdet av 25 flytende sjømerker i skjærgårdsidyllen som tiltrekker seg store mengder båt- og hyttefolk om sommeren. Etter en hard isvinter, er det ekstra mye som skal gjøres i år.

Dyre staker

-Det har vært ekstra mye arbeid i år fordi isen hadde tatt med seg flere av merkene, forteller Arvid Sørbø.

-Vi har erstattet fire flytestaker, og selv om vi produserer dem selv, har vi en kostnad på rundt 2.000 kroner per merke. Heldigvis sponser Kystverket oss med bred rød og grønn reflextape, men de er også den eneste faste bidragsyteren til arbeidet vårt. Kjell Ås, en hytteeier fra Drammen, er veldig positiv til det vi gjør og har gitt et par bidrag, men det forunderlige er at forsikringsselskapene stort sett har vært passive. Og det til tross for at vi sparer dem for store beløp, hevder Sørbø.

Står i Båtsportkartene

Merkene som foreningen har oppsyn med, er markert i alle de nye Båtsportkartene. Siden Kystverket har godkjent merkingen, påtar foreningen seg også forpliktelsen med å vedlikeholde den.

– Vi tar runden flere ganger i året og sjekker at alt er i orden. Da må vi ut med lånt båt. Drømmen er å få en egen arbeidsbåt, men vi tok et stort løft da vi kjøpte egen kompressor for seks år siden. Den kostet 65.000 kroner, og de årlige kostnadene med merkingen ligger på rundt 25.000 kroner. Siden vi finansierer arbeidet via kontingenten fra de 125 medlemmene, skal det noe til å opparbeide midler til anskaffelse av en egnet båt. Men med tilskuddet fra Atlantica er vi et godt skritt videre, sier Sørbø.

– Før vi begynte med merkingen, var det mange store grunnstøtinger. Vi sparer forsikringsselskapene for flere hundre tusen i året, men vi sparer også båtfolket for problemer og ødelagte ferier. Dette er en gladsak som burde engasjere de store forsikringsselskapene. 25.000 kroner er mye for oss, men ingenting sammenlignet med hva selskapene kan spare, sier lederen for stakekomiteen.

 

Atlantica Båtforsikring gir 25.000

– Atlantica i Tryg-konsernet tar hele tilskuddet på 25.000 kroner!, kommer det kontant da Båtmagasinet presenterer historien for Jan Helge Grimseid i Atlantica.

– Den innsatsen Lillesand Motorbåtforening gjør i Blindleia er både samfunnsnyttig og skadeforebyggende, og de fortjener den støtten de kan få. Vi vil dessuten gjerne gi en honnør til disse ildsjelene. Samtidig vil vi presisere at bakgrunnen for at vi gir tilskuddet er at seilingsmerkene står i sjøkartet og at merkingen gjøres i samarbeid med Kystverket. Dermed er merkingen kvalitetssikret som en del av det offisielle merkesystemet langs kysten og blir jevnlig vedlikeholdt, sier Jan Helge Grimseid.

Powered by Labrador CMS