Bli abonnent Nyhetsbrev Annonser hos oss

utgave nr 7 2008

Hybridbåtene kommer: Dieselelektrisk fremtid

Publisert Sist oppdatert

Hybridbåtene kommer:

Dieselelektrisk fremtid

Knapphet på fossilt brennstoff og omtanke for miljøet tvinger motorprodusentene til å tenke nytt. Båtfolket går mot en dieselelektrisk fremtid, en hybrid fremtid.

TEKST: AMUND RICH. LØKEN OG ATLE KNUTSEN

De ledende motorprodusentene i verden har ikke først og fremst hatt fritidsbåten i fokus med sin forskning og utvikling av morgendagens fremdriftsteknologi. At nye løsninger nå så smått er i ferd med å se dagens lys også på sjøen, er som synergier å regne. Utviklerne har først og fremst hatt blikk for bil- og transportløsninger, både sivilt og militært. Agendaen er gjerne; lavere drivstoffkostnader, mindre avhengighet til fossilt drivstoff og omtanken for miljøet. Men i takt med hybridbilens popularitet på veien, øker også båtfolkets fokus på nye løsninger.

En liten tass
En liten smakebit på det som kan bli den hybride fremtiden serverte Univa AS i Arendal på årets ”Sjøen for alle”. Selskapet er norsk importør for Steyr fra Østerrike. Steyr er den første motorprodusenten som har utviklet en hybrid løsning for fritidsbåter, en motor som både er konvensjonell diesel og elektrisk. Riktignok er det ikke store tassen, den elektriske enheten, for den yter bare 7 kw, eller 10 hk, basert på fire tilgjengelige batterier som yter 48 volt. På bilsiden har verden kommet atskillig lengre, med løsninger helt opp til 50 kw. Den elektriske enheten på Steyrmotoren jobber bokstavlig talt helt i det stille. I en ganske vanlig daycruiser betyr det 5 knop på full fart. Problemet er at maksimalytelsen på fem knop tømmer batteriet på kort tid. En båt jobber konstant i motbakke og belastning er et ord batteriene absolutt ikke liker. Senker du derimot farten til tre knop, vil du ha glede av den elektriske motoren kanskje over en time.
Supplement
En elektrisk motor er foreløpig ikke utviklet for å mestre transportetappene, men den kan bli et hyggelig alternativ når familien vil sige avgårde i lav fart i den indre skjærgården eller inn og ut av havnene. Under overfarten vil generatoren på dieselmotoren lade batteripakken.
Det er ikke tilfeldig at det er Steyr i Østerrike som var først ute med en hybrid løsning. I flere land i Europa er det kraftige restriksjoner på bruk av motorer i innsjøene, med strenge krav både til støy og utslipp. Båtprodusenten Frauscher, også fra Østerrike, ville ha en ”pakke” som tilfredsstilte myndighetenes krav, og som samtidig var fremtidsrettet. Deres Hybrid Propulsion System ble førstegang presentert på båtmessen i Düsseldorf tidligere i år.
En elektroløsning på 7 kw er absolutt ingen ideell løsning, men Steyr valgte å lansere sitt ”svake” alternativ for å være først, samtidig som det erkjennes at det store gjennomslaget for denne teknologien neppe kommer før det er utviklet batterier med langt bedre kapasitet. Før det skjer vil elektriske båtmotorer først og fremst være et supplement til tradisjonelle løsninger, men likevel viktige løsninger som bidrar til reduksjoner av utslipp og forbruk. Båtlivet har i høyeste grad med rekreasjon og ro å gjøre, derfor mener forskerne at fravær av støy ikke bare er et gode for miljøet, men også en ”luksus” som i stadig høyere grad verdsettes.
Den elektriske motoren jobber sammen med Steyrs sekssylindrende diesel, basert på Monoblock, motorer fra 70 til 300 hester.

Sørger for kick down
For militære fartøyer har trolig stillhet en helt annen betydning, men ikke desto mindre viktig. Likevel er det også et annen element som har gjort forsvaret, både til vanns og lands, opptatt av moderne hybride løsninger, nemlig rå kraft over kortere perioder. En ideell hybrid militær motor skal ha 2/3 dieseldrift og 1/3 elektrisk, og bare den siste tredjedelen skal brukes til kick down og rask effektøkning. Elektromotoren slår inn og hjelper dieselmotoren til å bygge opp trykket under akselerasjon. Utnyttelse av elektromotoren vil gjøre tunge tradisjonelle installasjoner overflødige, vekten går ned, dermed både evne til akselerasjon og forbruk. En elektrisk motor eliminerer behovet for en egen generator til øvrig strømforbruk i båten. Vi ser den samme teknologien i hybridbiler, ved pådrag slår den konvensjonelle motoren inn og får skyv ved hjelp av elmotoren.

Sol og vind
Etter at Toyota presenterte hybridbilen Prius, er det blitt økt fokus på miljøvennlige, alternative fremdriftssystemer. I løpet av kort tid har det oppstått et marked som også båt- og motorprodusenter har kastet seg på. Akkurat som på veien er det trolig også kombinasjonen diesel/elektrisk som vil prege utviklingen på sjøen kommende år. Utfordringene som nå er i ferd med å bli løst ved universiteter og i andre forskningsmiljøer, knytter seg både til drivstoffet og generatorløsninger for batterilading og lading via solceller. Australske Solar Sailor har utviklet hybride løsninger for større fartøy og skip, hvor solcellene har en sentral plass, bokstavelig talt. Også her kombineres tradisjonell fremdrift, men solen og vinden fremstår som en stadig viktigere ressurs – miljøvennlig og billig som den er.
Når moderne miljøvennlig teknologi kan nyttiggjøres på skip, må den også kunne ta en stadig større del av ansvaret for fremdrift av fritidsbåter, inntil 100 % effektive og miljøvennlige løsninger er utviklet.
Jolla kan utstyres med en elektrisk påhengsmotor allerede nå. cCycle har laget elektrisk motor av en 9.9 hesters Yamaha, med to eller tre 12 volts AGM batterier som strømkilde. Full speed kan du holde i 40 minutter, men senker du til halv fart drøyer du ”levetiden” til to timer.
Prinsippene for hvordan vi kan ta oss frem billigere og mer miljøvennlig eksisterer med andre ord. Det er det å fremskaffe og lagre energien som fortsatt er utfordringen.