utgave nr 9 2009

Praktisk: Ekstra batteri - ga kjempeeffekt

For å få ut de siste seks kg skyvekraft fra vår baugthruster, måtte vi installere et separat startbatteri ved thrusteren. Det ga en formidabel effekt. Å installere et batteri under køya, krever imidlertid at man tar mange hensyn – ikke minst til sikkerhet.

Publisert Sist oppdatert

TEKST: ATLE KNUTSEN
FOTO: ATLE KNUTSEN OG TROND J. HANSEN

Under vår store test av de ulike stegene frem til en optimal baugthrusterinstallasjon i Båtmagasinet nr 6/09, klarte vi å øke skyvekraften på vår baugthruster fra 42 til 68 kg. Rett nok fortsatt 12 kg under maks skyvekraft, men likevel en enorm forbedring fra de 42 kg vi hadde i utgangspunktet. I sum ble dette oppnådd gjennom flere operasjoner. For å få ut de siste seks kg skyvekraft, installerte vi et ekstra batteri fremme ved thrusteren. Det gir minimalt spenningsfall i kablene – og mye krutt i thrusteren.
De fleste båter har imidlertid baugthrusteren plassert under køya i lugaren forut. Å installere et batteri her setter spesielle krav både til valg av batteritype og at installasjonen sikres mot overlading.

Fra halv til full effekt
En Sleipner SE 80 thruster skal ha 2x75mm² kabler mellom batteri og thruster for å kunne gi full skyvekraft. Vår båt var kun forsynt med 1x75 mm², noe som betød en betydelig redusert skyvekraft. Vårt mål med testen var å finne ut hvilke forutsetninger som må være på plass for at baugthrusterinstallasjon skal fungere optimalt. Derfor gikk vi systematisk til verks, og økte effekten gradvis gjennom de ulike forbedringene vi gjorde.

Kort oppsummert bestod forbedringsjobben i:
1. Riktig avrunding av kantene rundt tunnelen.
2. Bytte fra fire til fembladet propell.
3. Riktig kabeldimensjon, eller aller helst, ekstra batteri ved thruster.
For vår del var et ekstra batteri eneste alternativ fordi det ikke var plass til å fordoble kabeltverrsnittet ved å ettertrekke ekstra kabler. Et ekstra batteri gir også en tilleggsgevinst fordi det korte kabelstrekket reduserer spenningsfallet, som er 9,5 volt ved å hente strømmen via riktig dimensjonerte kabler fra startbatteriet, mot bare 10,3 volt med et batteri montert ved thrusteren.

Installasjonen må sikres
Installasjon av et batteri i en lugar hvor man skal sove, setter imidlertid andre krav til sikkerhet enn en batteriinstallasjon i et motorrom. Først og fremst må man sørge for isolere batteriet når folk sover i lugaren fordi en feil ved laderegulatoren kan føre til at ladespenningen blir for høy, som igjen resulterer i at batteriet koker eller eksploderer.
1. Batteritype
Skal man installere et batteri i en lugar, er et gelebatteri det eneste aktuelle og lovelige alternativet. Et gelebatteri har lukkete celler og avgir ikke knallgass, men selv et gelebatteri vil kunne bli ustabilt dersom det utsettes for for høy ladespenning. Valget vårt falt på et 70 Ah Excide Maxima gelebatteri med en CCA-verdi på 800 (EN). Dette er konstruert for å gi maks effekt i korte tidsintervaller, og det krever kort oppladingstid. Batteriet vi valgte har i tillegg ventiler som skal forhindre at det eksploderer.
2. Hovedstrømbryter
Et gelebatteri er altså i seg selv ikke en tilstrekkelig sikkerhetsbarriere. Installasjonen må derfor sikres ytterligere ved at ladingen til dette batteriet kuttes og batteriet isoleres når vi legger oss til ro for natten. Det er flere måter å gjøre dette på. Den enkleste måten å isolere batteriet på er å montere en manuell hovedstrømbryter nede på lugaren, men sjansen er alltid tilstede for at man glemmer å slå av hovedstrømsbryteren. På markedet finnes det imidlertid flere automatiske hovedstrømbrytere som kan fjernstyres. Vi valgte en bryter fra BEP Marine som vi koblet til av og på-knappen til thrusteren på bryterpanelet ved førerplassen. Når den er slått av, står det heller ingen lading på batteriet som dermed ikke representerer noen fare for de som sover på lugaren.
Det ideelle ville vært å koble hovedstrømbryteren til tenningen, som man uansett slår av når man ligger i ro. Dette var imidlertid ikke mulig på vår båt.
3. Innfesting av batteriet
Å plassere et tungt batteri helt fremme i baugen på en hurtiggående båt, med mye bevegelse og slag, krever at batteriet festes skikkelig i en kasse. Vi monterte derfor en batterikasse som ble limt fast til skott og tunnel, og festet batteriet i kassen med en solid stropp slik at det ikke har mulighet til å begynne å vandre vilt i rommet.

Dette kostet 26 kg ekstra skyvekraft
Tabellen nedenfor viser et overslag over hva det kostet oss å øke thruseterens skyvekraft fra 42 til 68 kg. Sleipner kan fortelle at eksempelet vårt, med skarpe kanter på tunnelinnløpet og underdimensjonerte kabler, er helt vanlig på en rekke thrusterinstallasjoner. Det er derfor godt mulig at også du har en thruster som gir mindre skyvekraft enn du har betalt for.

BESKRIVELSE PRIS
Avrunding av tunnelåpning: 3.125,-
Bytte til fembladet propell: 995,-
Ekstra 70 Amp gelebatteri: 2.100,-
Diverse kabelsko, batterikasse, kabler, hovedstrømbryter m.v. 2.000,-
Arbeid: 2.600,-
Sum: 10.820,-

Powered by Labrador CMS