utgave nr 12 2006

Gjør det selv: Montere kjøleboks

Publisert Sist oppdatert

Gjør det selv: Montere kjøleboks


Enkel kjøling


Kjølebokser og –skap til fritidsbåter finnes i mange ulike størrelser og former. De fleste selges i ferdige sett, og er svært enkle å montere. Vi har montert en kjøleboks fra Isotherm med ferdig boks og flyttbar kompressor. Når man har funnet plass til delene, tar installasjonen bare et par timer.


TEKST OG FOTO: LARS H. LINDÈN
Utstyr for å holde mat og drikke kaldt om bord er enkelt å installere i de fleste båter. Leverandørene som har spesialisert seg på kjøling i fritidsbåter har i dag et svært omfattende utvalg, med utstyr som passer til nesten alle båttyper. Enten velger man ferdige skap eller bokser, eller man bygger opp alt selv i et av båtens stuverom.
Ferdige sett med isolasjonsplater finnes i handelen, sammen med fordampere og kjølemagasin i ulike former og størrelser. Til de fleste kjølebokser i båt brukes i dag en kompressor av lignende type som den du har hjemme på kjøkkenet. Den behøver ikke være montert direkte ved kjøleboksen, men kan monteres et annet sted for bedre lufting og mindre støy.
Valget mellom boks og skap til kjøling beror på båtens innredning. I mange båter finnes det et ferdig rom i bysseseksjonen eller under et sete. Ofte er det tilstrekkelig å hekte av en dør og dytte inn et skap. I kjøleskap kan varene lagres på en ”triveligere” og mer tilgjengelig måte. Skapet bør monteres et stykke opp, så slipper du å krabbe rundt på dørken for å se hva som er i skapet. En kjøleboks med toppåpning kan være en større utfordring å finne plass til å ettermontere, og krever ofte at ting må flyttes. Den har imidlertid et par store fordeler: Kulden holder seg i boksen når man åpner lokket, og varene står stødigere i sjøgang.
Ventilasjon viktig
Uansett boks eller skap, kjølerommet må ikke plasseres for nær andre varmekilder som kokeapparat, varmeapparat eller motor. Kjøling handler nemlig om å flytte varmen ut fra matvarene, og da er det ekstra viktig at området rundt kompressoren og fordamperen er godt ventilert.
Alle kjøleanlegg bruker strøm i varierende grad. Noen har automatikk som ”gir gass” når det blir registrert lading fra motorens dynamo eller tilkoblet landstrøm. Men etter en tid uten lading tømmes batteriet. Derfor bør kjøleboksen få strøm fra et ekstra batteri atskilt fra motorens startbatteri, men som også får lading når motoren startes.
Her viser vi installasjon av en Isotherm elektrisk drevet kjøleboks på 40 liter, utstyrt med flyttbar kompressor. Fordelen med sistnevnte finesse er at en firkantet boks oftest er lettere å få inn i innredningen enn den samme boksen med fastmontert kjøleaggregat. En annen fordel er at kompressoren kan plasseres på et svalt og godt ventilert sted i båten.

Produkter og mer informasjon:
www.termomarin.no
www.sleipner.no
www.waeco.no
www.italnordic.se