Dømt til billigere båtplass

Båteieren leide båtplass for 16.000 kroner, men fikk faktura på det dobbelte året etter. Nå er utleier dømt til å frafalle leiekravet på 32.500 kroner. (04.11.09)

Publisert Sist oppdatert

Av Therese Vågen

I 2006 leide båteieren båtplass i Kristiansand for 16.000 kroner for sin 48 fots store båt. Overraskelsen ble stor da han ut på sommeren året etter fikk dobbel så høy regning for leie av båtplassen.

Havnet i forliksrådet

Selv mente båteieren at han hadde fått forsikringer fra utleier om at han hadde båtplass også for 2007, og at han kunne disponere denne så lenge han ønsket det - for samme pris som tidligere. Utleier var ikke enig i dette, og det lykkes ikke de to å komme til enighet. Tvisten endte med at båteier til slutt flyttet båten sin, og saken gikk videre til forliksrådet.

Fant ingen avtaler

Der ble båteieren og leietaker frifunnet, men utleier var fremdeles ikke enig i at leietager skulle slippe unna regninga og stevnet båteieren for retten. Kristiansand tingrett mener at verken båteier eller utleier kan føre bevis for at det var inngått noen avtale om pris for båtplassen for 2007. Rettens konklusjon ble dermed at båteieren nok en gang ble frifunnet fra kravet på 32.500 kroner. 

Båtleie for 5.000

Kristiansand tingrett var likevel av den oppfatning at båteier burde betale noe for den tiden han benyttet seg av båtplassen i det omstridte året, og satte leiebeløpet til 5.000 kroner, basert på sammenligninger av pris for tilsvarende leie av båtplass for en annen båt på samme størrelse. Begge partene ble dømt til å dele saksomkostningene, ettersom båteier ikke fremmet noe krav om at utleieren skulle dekke disse.

Powered by Labrador CMS