utgave nr 3 2005

Test: Kartprogrammet WinChart Planner

Publisert Sist oppdatert

Test: Kartprogrammet WinChart Planner

Ikke for planlegging

Navnet til tross, WinChart Planner er ikke særlig godt egnet til planlegging. Gode kart og kartfunksjoner gjør at programmet

kan

brukes til seriøs navigasjon på sjøen, når du har lært å bruke det.

TEKST: TERJE BØLSTAD

WinChart Planner har eksistert på markedet i flere år. Det fungerer både på PC og på Compaq Ipaq PDA. Programmet er et av få kartprogrammer for PC som bruker vektoriserte C-map kart. Det er vanlig gode elektroniske sjøkart, som også har informasjon om tidevann og fyr. Kartene kan eventuelt være en grunn til å anskaffe dette programmet. Når du klarer å beherske WinChart Planner, kan det brukes for seriøs navigasjon.

Dårlig bruksanvisning

Veiledningen som følger med programmet er et tynt hefte på 25 sider – hvorav mye er blanke felter. Noen av kapitlene bestod bare av fra én til fem linjer. Manualen forklarer hvordan programmet installeres, og litt om bruken av noen utvalgte funksjoner. Men det vi trengte hjelp til mens vi forsøkte å lære oss programmet, fant vi sjelden noe om. For eksempel er det benyttet et stort antall forkortelser og noen merkelige ord på skjermen, men få av dem var verken nevnt eller beskrevet i bruksanvisningen. Her er noen eksempler: Est, KOG, FOG, XTE, ETA, ROT, BRD, LGD, Fjer Pocket, Slet VP, Rev, Leg Hdg, Vis Styrt, Vis For Vekt, Mix Nivå, MPH, KPH, Pnukt, Track og Vis Rose.
Mange av leserne kan sikkert forstå hva noen av disse betyr, men ikke alle kan det. Derfor er det vanskelig å forstå hvorfor ikke disse ordene og forkortelsene er beskrevet i bruksanvisningen. Denne alvorlige mangelen er en av grunnene til at enkelte vil kunne ha problemer med å lære seg å bruke dette programmet. At det også er direkte feil i noen av de få funksjonene som er beskrevet (som peilefunksjonen), gjør det bare enda vanskeligere. I kapitlet Teknisk Support er det angitt at det er fri support i ett år fra kjøpsdato, og det er oppgitt en epostadresse hvor man kan få hjelp hvis man lurer på noe.

Ukonvensjonelt Windows-program

Programmet leveres på en CD. Vi installerte og startet det uten noen problemer. WinChart Planner er imidlertid et noe ukonvensjonelt program i Windows-sammenheng. I motsetning til andre Windows-programmer, kan det ikke gå i et eget skalérbart vindu, men krever alltid hele skjermen. I teorien er det mulig å samtidig kjøre andre programmer, men i praksis har det lite for seg, blant annet fordi WinChart Planner (av en eller annen merkelig grunn) stort sett hele tiden bruker 100 prosent av prosessorens kapasitet. Ved å bruke ALT-TAB-tastene, kan man eventuelt veksle mellom andre programmer som er startet på forhånd. For bruk på PC, krever programmet operativsystemet Windows 98 eller nyere.

Lite intuitiv bruk

WinChart Planner har et uvanlig brukergrensesnitt. De fleste funksjoner er tilgjengelige via et meny-system som kan hentes frem på skjermen. Menysystemet er ikke direkte dårlig. Det er (etter vår mening) bygget opp på en lite systematisk måte. Derfor tar det tid å lære seg systemet. For eksempel er oppsett av distanse- og fartsenheter undermenyer under ”Oppsett”, mens oppsett av dybdeenheter er på en undermeny under ”Valg”. Det synes å være ulogisk. Det er også irriterende og tidkrevende å bruke menyene, fordi når man har gjort et valg (som for eksempel av distanseenhet), så forsvinner alle menyene. Deretter må de hentes frem igjen for eventuelt å gjøre et nytt oppsett eller valg. Det er heller ikke konsekvent gjennomført, og varierer noe fra funksjon til funksjon.

Fine kartfunksjoner

Som i alle andre slike kartprogram, kan man kople en GPS til PCen, og få vist posisjonen for eget fartøy på kartet, sammen med fart og kurs, etc. Kartet flyttes etter hvert som båten beveger seg, og nye kart lastes automatisk. Spor (etter egen båt) kan vises. Det er enkelt å velge kart med flere eller færre detaljer, og å zoome inn og ut på kartet. Kartet kan vises med nord opp – eller egen kurs opp, men det synes kun å fungere mens man navigerer i en rute (uten at det står noe om det i bruksanvisningen). Flytting av kartet gjøres ved å klikke på det stedet man ønsker å plassere i sentrum på skjermen. Så hopper kartet på plass. Kunne vi velge, ville vi heller ha foretrukket den mer konvensjonelle måten med å ”trekke” kartet med musen til ønsket sted.
Kartene er av typen C-map NT+, og kan kjøpes på CD eller ulike kartbrikker. For bruk på en PDAen kartene være på en minnebrikke. Kart kan ikke overføres fra CD på en PC til en PDA.. WinChart Planner utnytter alle kartenes gode egenskaper på en utmerket måte. All informasjon fra C-map kartet kan vises, inklusiv tidevann og fyrkarakterer. Det eneste som kunne vært bedre, er grunner og andre detaljer innenfor 10-meterskurven. Vil man ha dybden på et punkt grunnere enn 10 (som normalt ikke vises på kartet), må man klikke flere ganger på grunnen for å få vist dybden.

Bare én rute

Sammenlignet med de aller fleste lignende kartprogrammer på markedet, er dette programmets funksjoner når det gjelder kurspunkter (”waypoints”) og ruter meget begrenset. Kurspunkter finnes ikke, og kun én rute (med flere rutepunkter) kan tegnes og lagres. Det er heller ikke mulig å navigere til et enkelt kurspunkt. Kun i en rute, som minst må bestå av minst to rutepunkter. Verken punkter eller rute kan overføres til GPSen, som i de fleste andre tilsvarende programmer. Tilsynelatende er det enkelt å tegne og lagre en rute. Men da vi forsøkte å endre en allerede eksisterende rute, skjedde det mye rart som vi aldri fikk full forståelse av. Bruksanvisningen var heller ikke til noen hjelp.

Nyttig simulator

En simulatorfunksjon er alltid nyttig når man skal lære seg å bruke et nytt kartprogram. Da slipper man å kople til en GPS (som sjelden virker innendørs), men likevel kan man sitte hjemme og late som om man seiler på sjøen. I dette programmet eller bruksanvisningen finnes ikke ordet ”simulator” nevnt i det hele tatt. Her har denne funksjonen fått det kryptiske navnet ”Sann vektor”. Med en punktfunksjon kan man enkelt plassere båten hvor man vil på kartet, og med funksjonen ”Sann vektor” kan man legge inn egen kurs og fart. Men på grunn av et noe tungvint brukergrensesnitt tar det tid. For å endre både kurs og hastighet kreves i gjennomsnitt omtrent 15 museklikk. Dette brukergrensesnittet kan fungere godt på en PDA (som det sannsynligvis er laget for), men det hører ikke hjemme på en PC. Hvis den virkelige GPSen faller ut, kan man i nødsfall også bruke simulatorfunksjonen til bestikknavigasjon.

PC Planner

Så vidt vi forstår, skal dette kartprogrammet snart markedsføres under navnet "PC Planner" av firmaet Maritim AS. Forhåpentligvis blir dette produktet litt mer gjennomarbeidet enn den forgjengeren som er testet her.

Oppsummering

PLUSS:
·Gode kart
·Enkelt å velge kartets detalj- og zoomnivå
·Info om tidevann
·Enkel og god MOB-funksjon
·Simulator og bestikknavigasjon finnes
·Styring av autopilot (ikke testet)
·Fin peilefunksjon

MINUS:
·Beveging/flytting av kart
·Ingen kurspunkter kan lagres
·Kun én rute
·Tungvint brukergrensesnitt
·Ikke så lett å lære seg
·Elendig bruksanvisning
·Små dybder vises ikke uten videre på kartene

SAVNES:
·Overføring av kurspunkter og ruter til GPS
·Navigering til et enkelt kurspunkt
·Flere samtidige kartvinduer
·Nattskjerm

Mer informasjon:

Chartwork, www.chartwork.com. NavTech AS, www.navtech.no. Maritim AS, www.maritim.no

Sammenligning med noen andre vanlige kartprogrammer:


Kommentarer til tabellen:

Egenskaper/funksjonerDLSOffshoreSeaClearFugawiOziTikiWinGPSWinChart
NavigatorExplorerNavigatorPlanner
------------------------------------------
MOB-funksjonNeiJaJaJaNeiJaNeiJa
Overføring av kurspunkter til GPSJaJaJaJaJaJaNeiNei
Styring av autopilotNeiJa (*)JaJaJaJaNeiJa
Simulator-funksjonNeiJaJaJaJaJaJa (*)Ja
Føring av tekstloggJaNeiJaNeiNeiNeiJa (*)Nei
Spor (“track”)JaJaJaJaJaJa (*)Ja (*)Ja
Overføring av spor fra GPSNeiJaNeiJaJaNeiJa (*)Nei
“Dead Reckoning”NeiJaJaNeiNeiJaNeiJa
Flere samtidige kartvinduerNeiJaNeiJaJa (*)Ja (*)Ja (*)Nei
Goto Waypoint (kurspunkt)NeiJa (*)NeiJaJaJa (*)Ja (*)Nei
NattskjermJaJaJaJaJaJa (*)Ja (*)Nei
Kan bruke BSB-kartNeiJaJa (**)JaJa (*)JaJa (***)Nei
Kan bruke egen-skannede kartNeiNeiJaJaJaNeiNeiNei
Kan også brukes på PDANeiNeiNeiJaJaNeiJa (****)Ja
Språk på skjermenNorskEngelskNorskNorskNorskNorskEngelskNorsk
Språk i bruksanvisningNorskEngelskSvenskNorskEngelskNorskEngelskNorsk
Ca. pris (inkl mva)1.3001.30001.1005001.3008001.500
Våre vurderinger
----------------------------------------
Håndtering av kart-++++++++-+
Håndtering av kurspunkt og ruter-+++++++-
Brukervennlighet++-++++--

(*)Ikke i gratisversjonen.
(**)SeaClear kan foreløpig ikke bruke de nye (beskyttede) BSB4-kartene.
(***)WinGPS kan bare benytte enkelte BSB-kart.
(****)Med en tilleggspakke.

DLS, Offshore Navigator, SeaClear, Fugawi, OziExplorer, Tiki Navigatorer og WinGPS er tidligere testet her i Båtmagasinet i henholdsvis nr. 9/2002, 12/2002, 3/2003, 4/2003, 10/2003, 8/2004 og 11/2004.

Viktige ord og forkortelser

“Dead Reckoning”Bestikknavigering. Beregning av egen posisjon, etter

          ført bestikk basert på kompasskurs og hastighet
BSB-kartElektroniske raster sjøkart, selges av www.nautisk.com
DLSDet levende Sjøkartet
GPSGlobal Positioning System, også brukt om en GPS navigator
MOBMann Over Bord
PCPersonlig Computer
PDAPersonlig Digital Assistent, Pocket PC
WaypointVeipunkt, kurspunkt, stedpunkt
XTE“Cross Track Error”. Avvik til høyre eller venstre fra den ideelle kurslinje