Likevel ikke henlagt

Nå blir det slutt på forskjellsbehandling i vannscootersakene.

Publisert Sist oppdatert

Riksadvokat Tor-Aksel Busch slår fast at det ikke er holdepunkter som tilsier at etaten i dag har adekvat grunnlag for å la være å straffeforfølge ulovlig bruk av vannscootere.

   Med en moderne vannscooter, med en støysvak 4-takstsmotor, ble Joakim Verdich stoppet den 26. juli 2012 og anmeldt i Arendal. Nøyaktig en uke senere ble  Ekornes stoppet og bøtelagt i Ålesund på en helt lik farkost men nektet å vedta boten. Verdich måtte møte i tingretten 28. september i fjor og ble idømt bot, mens Ekornes fikk saken uventet henlagt fra påtalemyndigheten den 30. januar i år.

Forelegg til Ekornes

Men så blir det ikke henleggelse likevel. Politiet har nemlig sendt nytt brev til Jens-Tore Ekornes der de skriver at saken har vært tatt opp av Riksadvokaten  etter henvendelse fra Båtmagasinet om ulik behandling på rettsområdet. Statsadvokaten i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane har derfor besluttet å omgjøre henleggelsen og gitt ordre om å utstede nytt forelegg i saken.