SØK OM PENGER: Sjøfartsdirektoratet retter fokus på opplæring av barn og unge i sjøvett. Foto: Sjøfartsdirektoratet.
SØK OM PENGER: Sjøfartsdirektoratet retter fokus på opplæring av barn og unge i sjøvett. Foto: Sjøfartsdirektoratet.

Søk om tilskudd til sjøvettaktiviteter

Det er nå mulig for frivillige lag og foreninger å søke om midler til sjøvettaktiviteter for 2017 rettet mot barn og unge. Søknadsfristen er 1.november.

Publisert Sist oppdatert

Målet med ordningen er å få redusert antall fritidsbåtulykker. Et tiltak for å nå dette målet, er å få frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter rettet mot barn og unge. Aktivitetene kan for eksempel være basert på undervisning i skolen eller arrangement og informasjonsarbeid i fritiden.

Passer for ulike frivillige lag

- Vi ser at tilskuddsordningen for frivillige foreninger de første 3 årene har initiert flere gode sjøvettaktiviteter rettet mot målgruppen barn og unge. Det er og stor variasjon i geografi og størrelsen på arrangementene – alt fra 10 deltakere til flere hundre, noe som viser at ordningen passer for ulike frivillige lag, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Skal forebygge ulykker

Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettvettaktivitet fortrinnsvis ved, i eller på vann og er et l

edd i det holdningsskapende arbeidet rettet mot sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Formålet med sjøvettaktivitetene er, gjennom opplæring, informasjon og andre tiltak for barn og unge, å bidra til:

• å forebygge ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt

• økt miljøbevissthet blant fritidsbåtbrukere

• økt trivsel for fritidsbåtbrukere gjennom sikker og hensynsfull adferd

Søknadsfristen er 1.november 2016 og det tas forbehold om at det i budsjettet settes av midler til ordningen. De som har fått midler i 2016 må også ha levert rapport for bruk av årets midler for å kunne søke om midler for 2017. Søknadsskjema og retningslinjer finner på denne siden:

https://www.sjofartsdir.no/fritidsbat/sjovett/tilskuddsordningen

/

 

 

Powered by Labrador CMS