UTEN FRIVILLIGE: Redningsselskapet har satt det frivillige mannskapet på Vestfold-skøyta RS
UTEN FRIVILLIGE: Redningsselskapet har satt det frivillige mannskapet på Vestfold-skøyta RS "Eivind Eckbo" på land.

Sjøredningskorpset i Vestfold tvangsoppløst

Det frivillige sjøredningskorpset i Vestfold er tvangsoppløst, melder Tønsbergs Blad i sin avis lørdag. Det er konflikt mellom det frivillige lokallaget og Redningsselskapets ledelse på Lysaker.

Publisert Sist oppdatert

Medlemmene i det frivillige sjøredningskorpset, som frem til nå har stått for bemanning og drift av redningsskøyta «Eivind Eckbo», må levere inn nøkler, effekter og uniformer.

Etter hva avisen erfarer startet konflikten da operativ leder Thorleif Bang i Redningsselskapets sjøredningskorps i Vestfold trakk seg med øyeblikkelig virkning. Årsaken skal ha vært at han ikke ville sende sitt mannskap på oppdrag med et navigasjonsutstyr han ikke stolte på. Han sier til avisen at en brukerundersøkelse om tilfredsheten med navigasjonssystemene om bord i RS «Eivind Eckbo» viste at båtførerne og bestmennene ikke følte seg trygge.

Kunne ikke lenger ta ansvar

Han sier til avisen at dette ble meldt inn til Redningsselskapet sentralt uten at korpset fikk svar eller imøtegåelse. Da kunne han ikke lenger ta ansvar for å sende mannskapet ut med fartøyet.  Etter at han trakk seg fra sin stilling satte Redningsselskapet inn fast ansatte skippere på skøyta. Disse skal ikke ha funnet feil i navigasjonssystemet.

Dermed besluttet Redningsselskapet at Sjøredningskorpset i Vestfold opphører som operativt lag. Medlemmene er ifølge avisen nektet adgang til fartøyet.

Fratok korpset status som operativ myndighet

-Som følge av situasjonen som er oppstått ser administrasjonen det som helt nødvendig å frata RSRK Vestfold operativ myndighet og status som Sjøredningskorps, skriver Redningsselskapet i et brev til medlemmene i Sjøredningskorpset som er datert fredag 24. november.

- De velger å kvitte seg med frivillige i stedet for å sette seg ned og lytte, sier Bang til avisen. Sjøredningskorpset er som kjent drevet med frivillig, utbetalt mannskap som har dokumenterte kvalifikasjoner for å drive sjøredning.

Tilspisset situasjon

Etter hva Båtmagasinet forstår er det en kraftig tilspisset situasjon mellom lokallaget og administrasjonen på Lysaker. I et brev 22. november blir mannskapet berømmet for dyktighet og kompetanse, men det blir samtidig påpekt at urolighet, mistillit og fraksjonering innad i korpset bidrar til å ødelegge miljø, trygghet og sikkerhet. Dette stiller lokallaget seg uforstående til.

Valgkomiteens leder Tor Honningsvåg påpeker at sjørednigskorpset i Vestfold er ansett som et av de beste korpsene i landet.

-Nå er det skapt et inntrykk av at dette korpset er i krise, sier han til Tønsbergs Blad, som slår saken opp over hele sin førsteside lørdag.

Nytt lag kommer

Redningsselskapet er i arbeid med å etablere et nytt operativt lag i Vestfold.

-Sjøredningskorps er lag som leverer beredskap. Vi er avhengig av at alle i laget føler tillit til hverandre. Vi må gripe inn når vi får meldinger om mangelfull tillit og trygghet, sier Kristin Wiig Sandnes som er leder i forebyggende avdeling i Redningsselskapet. Hun sier også at Redningsselskapet har fått henvendelser fra medlemmer som ønsker å være med videre, mens andre ønsker å melde seg ut.

Det hevdes at det er navigasjonsutstyret som er den utløsende faktor for striden.

-Rapportene viser at det ikke er feil på utstyret, sier Wiig Sandnes til avisen.

Powered by Labrador CMS