UENIGHET: Det har vært uenighet om veivalg i KNBF, sier konstituert president Egil Kr. Olsen.
UENIGHET: Det har vært uenighet om veivalg i KNBF, sier konstituert president Egil Kr. Olsen.

Uenighet om veivalg i KNBF

President Kai Schøne valgte å trekke seg fra sentralstyret i KNBF 10. januar. Den konstituerte presidenten Egil Kr. Olsen (bildet) sier til Båtmagasinet at uenighet om veivalg er foranledningen.

Publisert Sist oppdatert

-Du sier at det er uenighet om veivalg. Hva består denne uenigheten i?

-Styret ønsker en endring i kurs og har en ambisjon og målsetting om å ha 50 000 medlemmer i løpet av en tidsakse på 3 til 4 år. For å nå en slik ambisiøs målsetting mener styret at det kreves styrkning på området strategi og planlegging på flere nivå, sier Olsen til Båtmagasinet.

Han legger til at KNBF i 2014 har hatt en  fin medlemsvekst,  noe som skyldes sterke regioner  og samarbeid gjennom et målrettet arbeid. Dette ønsker styret skal fortsette.

Større synlighet

-Vi  ønsker større synlighet både på det båtpolitiske plan og i media. En styrket mediadekning, betyr  et utvidet samarbeid med en mediapartner med fokus på at vi er landsdekkende. Større fokus på medlemsforeninger og medlemmer er viktige målsettinger. Hva er KNBF uten medlemmer og medlemsforeninger? Styret ønsker å styrke merkevaren KNBF og har lagt grunnlaget for dette på flere områder. Blant annet gjennom etablering av en mediakomite for å bli mer synlige for våre medlemmer, sier Olsen.

-Det er viktig for styret i sterkere grad å bygge på de styrker vi har og videreutvikle dem for å bygge morgendagens KNBF til beste for våre medlemmer, sier han.

Info 10 dager i etterkant

-Hvorfor har en så stor organisasjon som KNBF, med så mange medlemmer, ikke gjort en så viktig beslutning kjent for sine medlemmer før? Det er 10 dager siden presidenten trakk seg?

- For informasjon om endringen i KNBF besluttet Forbundsstyret følgende prosess og faseinndeling:  Fase 1; tilsatte informeres. Fase 2, alle regionstillitsvalgte informeres. Fase 3, Samarbeidsparter informeres. Fase 4, media informeres. KNBF er en landsdekkende organisasjon med syv regioner fordelt rundt i landet. Det vil ta litt tid å samlet regionstyrene for orientering.  Dette er den prioritering styret i KNBF har valgt å gjøre og vi er glad for at det er blitt respektert på en så fin måte, sier Olsen.

Ryddighet i vestsaken

-Styret kom frem til en annen konklusjon i vestsaken enn den generalsekretæren i lang tid har frontet?

-Når det gjelder vestsaken så fikk den en ryddig og skikkelig behandling i forbundsstyret i november. Styret ønsket ikke påbud.  Det har alle vært lojale til. Vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra vår medlemmer som berømmet forbundsstyret for sitt vedtak.