KONSTITUERT: Egil Kr. Olsen har overtatt som president i KNBF etter Kai Schøne.
KONSTITUERT: Egil Kr. Olsen har overtatt som president i KNBF etter Kai Schøne.

KNBF skiftet president i all stillhet

Båtmagasinet er tirsdag kveld gjort kjent med at forbundsstyret i KNBF har skiftet president i det stille. Det var på et ekstraordinært forbundsstyremøte 10. januar at visepresident Egil Kr. Olsen overtok lederposisjonen etter Kai Schøne som trakk seg med umiddelbar virkning.

Publisert Sist oppdatert

I en kort redegjørelse fra KNBF er presidentskiftet ikke begrunnet. Det slås bare fast at visepresident Egil Kr. Olsen ble av et enstemmig forbundsstyre konstituert som fungerende president frem til første ordinære Båtting.

Olsen kommer fra Stavanger og Dusavik båtforening. Han har lang fartstid i KNBF, både som styremedlem i region Sør, som regionleder og derved også som styremedlem i forbundsstyret. Han har vært medlem av og leder i flere av komiteene i KNBF. Som ny visepresident valgte det ekstraordinære styremøtet Jan Inge Kleppevik, også han med lang fartstid i organisasjonen, blant annet som leder for region vest.

Ingen begrunnelse

I håp om å få en begrunnelse for det plutselige presidentskiftet har Båtmagasinet i kveld gjort gjentatte forsøk på å få kontakt med den nye presidenten. Så langt har vi ikke lykkes. Derimot har vi hatt kontakt med den avgåtte presidenten, som for tiden befinner seg i Brasil, uten at det bringer oss noe nærmere en forklaring på hva som har skjedd i forbundsstyret. Kai Schøne ønsker nemlig ikke å kommentere saken.

Skifte i det stille

KNBF har altså vært ledet av ny president i ti dager uten at medlemmene har fått noen form for informasjon. Generalsekretær Reidar Kjelsrud vil heller ikke kommentere den aktuelle situasjonen, men sier han må forholde seg til sitt nye forbundsstyre.

Snudde i fanesaken

Det var i slutten av november Båtmagasinet kunne fastslå at KNBF hadde snudd i en av sine store fanesaker de siste årene. Etter flere års kamp for å få et vestpåbud i Norge, sa forbundsstyret plutselig nei til påbud. Generalsekretær Reidar Kjelsrud sa i en kort kommentar til Båtmagasinet etter styremøtet at han forholder seg til det vedtaket som er gjort i styret og henviste til forbundsstyrets leder. Vi spurte da Kai Schøne om h

vorfor denne plutselige helomvending:

-Det er riktig at vi gjennom flere år har hatt en klar holdning til et vestpåbud, men likevel har vi aldri diskutert en felles holdning til saken i vårt styre.  Nå som saken igjen skal opp i Stortinget fant jeg det riktig å få holdningen forankret blant styrets medlemmer. Det ble, litt overraskende må jeg tilstå, en diskusjon om temaet. Jeg valgte derfor til slutt å gjennomføre en avstemning. Konklusjonen er et enstemmig vedtak der KNBF ikke vil gå inn for vestpåbud.

Med andre ord, det kan ikke herske noen tvil om at det hersker indre uoverenstemmelser i organisasjonen for tiden.