UTENDØRS? Er dette en fritidsbåt bare til utendørs bruk?
UTENDØRS? Er dette en fritidsbåt bare til utendørs bruk?

Påbud om bruk av egnet rednings- og flyteutstyr

Sjefredaktør Hans Due i Båtmagasinet stiller i et åpent brev noen spørsmål til Redningsselskapet, KNBF, Næringskomiteen og noen sentrale politikere om bruk av egnet flyteutstyr og bruk av utendørs fritidsbåt….

Publisert Sist oppdatert

Det er opportunt å spørre KNBF, Redningsselskapet og Næringskomiteen om hva som menes med «Ved utendørs bruk av fritidsbåt opptil 8 meter, herunder kajakk, skal slikt rednings- og flyteutstyr som nevnt i første ledd, jf. annet ledd, benyttes av alle personer om bord når båten er i fart.» KNBF opererer med «åpne båter i fart» og Redningsselskapet henviser til «underveis». Ikke minst hva som er definisjonen på «åpne båter» og hva som er «i fart».  Og hvorfor er det satt en grense ved 8 meter (26 fot)? Det finnes jo flere større båter enn det som er åpne og sikkert også like farlige å falle ut av uten redningsvest eller «egnet rednings- og flyteutstyr». Hvem skal kontrollere dette påbudet, og hvor effektiv vil en slik kontroll bli? Hva skal være reaksjonen dersom man blir tatt uten å være iført flyteutstyr? Og ikke minst: Hva er egnet flyteutstyr? Hvor mange av de druknede uten egnet flyteutstyr av de over 30 som omkommer hvert år faller fra en åpen båt i fart som ikke overstiger 8 meters lengde og der årsaken er mangel på egnet flyteutstyr? Hvor er statistikken som forteller at dette er hovedårsaken til drukningsulykkene og som Næringskomiteen tydeligvis bygger sin innstilling på og som gjør at de ønsker å gå til et så drastisk skritt som en lovendring?

 

Hva mener Næringskomiteen med «Ved utendørs bruk av fritidsbåt»? Eller mener de bruk av «åpne båter» slik KNBF og Redningsselskapet hevder?

 

Så får man også en stor utfordring i definisjonene

:

  • Er en hardtopbåt en åpen båt?

  • Er en daycruiser eller skjærgårdsjeep med delvis oppslått kalesje en åpen båt?
  • Er en tråkkebåt/badebåt a-la Pioner Trio en åpen båt?

 

  • Er «i fart» definert som planingsfart?
  • Er «i fart» småputring mellom skjæra en varm og solfylt sommerdag?
  • Er «i fart» å ro en pram over et sund?
  • Er «i fart» forhaling fra en brygge til en annen inne i en skjermet havn?
  • Er «i fart» avdrift på en knop eller to under fiske?

Powered by Labrador CMS