TØMMES: Flere av slusene i Göta Kanal tømmes nå for mann for å avdekke alvorlige lekkasjer.
TØMMES: Flere av slusene i Göta Kanal tømmes nå for mann for å avdekke alvorlige lekkasjer.

Göta Kanal skal reddes for nye 200 år

Vakre Göta Kanal er i vinter gjenstand for omfattende renovering. For første gang i moderne tid skal sluse etter sluse tørrlegges for å avdekke små og store lekkasjer. Et møysommelig arbeid er i gang for å sikre sikre det unike byggverket for nye 200 år.

Publisert Sist oppdatert

Lekkasje i veggene kan være en utfordring for fritidsbåter i slusene, men den største utfordringen skjuler seg likevel bak sluseveggene. Når vannet tar andre veier enn direkte inn i slusen skader det grunnmassen rundt med store farer for ras. På lang sikt skapes ustabile masser mot sluseveggene.

Tømmes for vann

At kanalen nå tømmes for vann, og blottlegges for hva som skjuler seg i grunnen og i veggene, gjør det enklere å gå i gang med et fullverdig restaureringsarbeid.

-Tømmingen må gjennomføres for å få svar på hvordan susene er bygget og hvordan situasjonen faktisk er etter 200 års bruk. Tre av slusene med de største lekkasjene vil bli blottstilt i vinter. Det er Borenshult i Motala, Hulta øst for Norsholm og Duvkullen lavere i Söderköping.

Gir svar på mye

- Vi gjør dette arbeidet for å få svar på mange av våre spørsmål om hvorfor vi hittil ikke har lykkes med den forseglingen som er gjort, sier prosjektleder Anders Donlau.

-I tillegg til å renovere og forsegle dagens sluser vil arbeide for å gi oss svar som er nødvendig for å bevare alle våre 58 sluser. 

Powered by Labrador CMS