Høyres Egil Olsen (t.v.) og FrPs Kari Raustein kunne hverken benekte eller bekrefte om den ekstra dieselavgiften som ble innført vil bli fjernet i revidert statsbudsjett.
Høyres Egil Olsen (t.v.) og FrPs Kari Raustein kunne hverken benekte eller bekrefte om den ekstra dieselavgiften som ble innført vil bli fjernet i revidert statsbudsjett.

Krever avgift fjernet

Den 14. mai legges revidert nasjonalbudsjett fram for Stortinget. Vil regjeringen fjerne den økte dieselavgiften da? KNBF krever det.

Publisert Sist oppdatert

Under Kongelig Norsk Båtforbunds ting i Stavanger i helgen var det uklare signaler som kom fra regjeringspartienes representanter. Egil Olsen fra Høyre i Stavanger og Kari Raustein fra Fremskrittspartiet ønsket begge å fjerne den ekstra mineraloljeavgiften som ble lagt på dieselen, men visste ikke om regjeringen kom til å gjøre det. Raustein antydet at man ville senke HK-avgiften som et plaster på såret.

Dog har alle de borgerlige partiene før valget sagt at det ikke ville bli aktuelt å øke dieselavgiften for båter, men det var akkurat det de gjorde i budsjettet, etter sigende etter press fra KrF og Venstre som en del av et kompromiss. Det vakte sterke reaksjoner både blant båtfolket generelt, men også internt i regjeringspartiene. 

Siden hverken Høyres eller FrPs representanter på båttinget i Stavanger kunne lekke noe fra revidert budsjett, må man fortsatt smøre seg med tålmodighet fram til 14. mai, men hverken Olsen eller Raustein avviste at avgiften ville bli reversert.

Båttinget var klar i sin tale til politikerne. Avgiften kreves fjernet. Ded vedtok følgende resolusjon: 

Kongelig Norsk Båtforbunds ca 36.000 medlemmer er oppgitt over de avgifts justeringer som fra januar 2014 bl.a. rammet fritidsbåtfolket med en økning på ca. 1 krone literen for diesel.

Politikerne gikk til valg med løfter om at avgift på diesel til fritidsbåtbruk ikke skulle røres.

Det ble som kjent vedtatt at mineraloljeavgiften og NOX-avgiften økte.

Resultatet er at private nå betaler ca 1 krone mer pr liter for diesel til fritidsbåtbruk.

Dette er et grovt politisk løftebrudd som urettmessig rammer både båtfolket og den norske båtbransjen hardt.

Fritids- og ferieaktiviteter er allerede sterkt avgiftsbelagt, og en ytterligere økning i avgiftene i form av dyrere diesel vil bety en betydelig økning i båtkostnadene for mange fritidsbåtfamilier i Norge. Dette kan bety en reduksjon i båtbruken, og dermed også virke negativt på folkehelsa.

Båtlivsundersøkelsen 2012 viste at over halvparten av den norske befolkning er ute i fritidsbåt hvert år. Dette viser med all tydelighet hvor viktig båtliv er i Norge.

Båtbransjen er fremdeles inne i en svært vanskelig tid, med et marked som har falt 65-70 prosent siden 2008 vil dette trolig ha konsekvenser for norsk båtbransje, som allerede «ligger med brukket rygg».

Båttinget krever at politikerne snarest fjerner avgiftsøkningen på diesel til fritidsbåtbruk.

Powered by Labrador CMS