Lite om fritidsbåt i Statsbudsjettet
Lite om fritidsbåt i Statsbudsjettet

Lite om fritidsbåt

Et søk på fritidsbåt i forslaget til Statsbudsjett 2016 gir null treff.

Publisert Sist oppdatert

Det er lite som omhandler fritidsbåt i årets statsbudsjett. Regjeringen foreslår å beholde mineraloljeavgiften på båtdiesel som ble innført i fjor og justere den for svak kronekurs opp til med 14,7 øre per liter. Det gis avgiftsfritak blant annet for mineralolje til bruk i skip i utenriks fart, gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart, fiske og fangst, anlegg på kontinentalsokkelen, forsyningsfartøy for sokkelvirksomheten, silde- og fiskemelindustrien, tog mv. men ikke for fritidsbåt.

Det er satt av 40 millioner kroner som ekstra tilskudd for istandsetting av verneverdige fartøyer i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016. Blant annet foreslår regjeringen å bevilge 15 millioner kroner til oppgradering og sjødyktiggjøring av skipet D/S Hestmanden i Kristiansand.
Regjeringen foreslår også å øke tilskuddet til Skjærgårdstjenesten noe.

Powered by Labrador CMS