Alle må ta båtlappen
Alle må ta båtlappen

Alle må ta båtlappen

EUs regler forbyr forskjellsbehandling. Derfor må trolig alle som vil kjøre båt ta båtførerprøven før sommeren 2010.

Publisert

Det strider mot EU-regelverket at kun de som er født etter 1980 må ta båtførerprøven.

Myndighetene har oversett EU-regler som i verste fall kan sette en stopper for nye båtførerpøven fra 2010. For å unngå forskjellsbehandling må trolig alle som vil kjøre båt større enn åtte meter og med ti hestekrefter eller mer bestå båtførerprøven.

 

I et initiativ reiser EFTAs overvåkingsorgan ESA spørsmål om det er ulovlig å påtvinge kun en yngre gruppe som ønsker å kjøre båt å ta båtørerbevis, fordi det innebærer forskjellsbehandling. Etter hva Båtliv erfarer har Norge fått frist til midten av mai til å svare på anklagene om denne ordningen. Flere politikere som Båtliv har vært i kontakt med sier at det ikke blir aktuelt å stoppe den nye ordningen, men at norske myndigheter vil tilpasse seg EUs regelverk.

ESA påpeker i et brev til norske myndigheter at medlemsstatene i EU er forpliktet til å fjerne alle tiltak som strider mot prinsippet om lik behandling. Gjennom EØS-avtalen er Norge del i markedet og reglene. Og ESA vurderer om den nye ordningen med båtførerprøven er ulovlig ulikebehandling. Det er lagt spesielt vekt på at verstingene på sjøen er båtførere i aldersgruppen mellom 30 og 50 år, og det er nettopp de som slipper å ta båtførerprøven, mens det er en begrenset gruppe som må sette seg på skolebenken.

Selv om det blir endringer får det ingen stor praktisk betydning for lovverket, ettersom alle uansett, også med den opprinnelige ordningen, kan miste retten til å kjøre båt. Den eneste lille forskjellen er at flere må belage seg på å bestå båtførerpøven innen 2010.

Artikkelen oppdateres fortløpende og kan leses her

Powered by Labrador CMS