Den store båtlivsundersøkelsen i gang

Historiens største undersøkelse om norsk fritidsbåtliv er i gang.

Publisert Sist oppdatert

AV AMUND RICH. LØKEN

I formiddag undertegnet generalsekretær Reidar Kjelsrud i KNBF og adm.direktør Erlend Prytz i NORBOAT en kontrakt med Adm.Dir Ola Gaute Aas Askheim i OPINION AS om gjennomføringen av den største undersøkelsen om norsk fritidsbåtliv som noen gang er gjennomført i Norge. OPINION AS har vunnet kontrakten i lang prosess, hvor kvalitet og uangripelighet har vært vektet høyt.

-Det er med stolthet Kongelig Norsk Båtforbund nå kan konstatere at vi endelig har klart å realisere en storstilt undersøkelse om norsk fritidsbåtliv, sier generalsekretær Reidar Kjelsrud i KNBF.


Støttet av sentrale aktører

Undersøkelsen blir gjennomført med støtte fra; en lang rekke sentrale aktører som Nærings- og Handelsdepartementet, Sjøfartsdirektoratet , Kystverket, NORBOAT med Arena Fritidsbåt og Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA, og Aust-Agder Fylkeskommune, Redningsselskapet, Norges Seilforbund, KNBF, Fender Marine/Norske Sjø, Norsk Test og Båtmagasinet.


Behov for kunnskap

-Mangel på informasjon om båtlivet i Norge har lenge vært et problem. Vi har ikke kunnskap om antall båter, hvor mange arbeidsplasser som genereres av fritidsbåtbruk eller for eksempel hvor store verdier er det snakk om, sier KNBF i en pressemelding i dag.

Alle former for planlegging av servicetilbud til båtfolket, så som båthavner, marinaer, farleder og redningstjeneste er avhengig gode data. Oppdatert og god informasjon vil også være et viktig verktøy for organisasjonene som organiserer båtlivet for å dokumentere behov.

Svensk mønster

I Sverige har det svenske båtbransjeforbundet SWEBOAT utført en lignende undersøkelse i mange år. For å kunne sammenligne data blir den svenske malen utgangspunkt for spørsmålene i den norske undersøkelsen.
De fleste aspekter ved båtliv belyses ved hjelp av bidragsyterne. Dette er med andre ord et gedigent spleiselag for å finne ut noe om båtbrukeren i Norge. Alle bidragsytere er med på å utforme spørsmålssettene som skal benyttes.


6000 intervjuer

Omkring 6000 husstander skal intervjues pr telefon for å få svar på noen få spørsmål om båt og båtbruk. Ca 20 % av husstandene vil antageligvis ha båt, og disse går videre til et lengre telefonintervju. Datasettene skal så analyseres og sammenstilles. Resultatene presenteres i en omfattende rapport. I tillegg skal det trykkes kortversjoner med hovedkonklusjonene.
Resultatet av undersøkelsen skal legges frem på "Sjøen for Alle" i mars 2012.

 

(16.12.2011)