-Justismord, sier Laguna-eier

Høyesteretts ankeutvalg forkaster anken i Laguna-saken.

Publisert Sist oppdatert

AV AMUND RICH. LØKEN

Høyesterett avviser den ene ankesaken etter den andre i tvister knyttet til fritidsbåt. Siste halmstrå til Frode Bjerkaker var at landets høyeste rettsinstans ville forstå at hans Laguna 900 har alvorlige strukturelle svakheter og at skadene på båten ikke har noen ting med transportskade å gjøre. Slik ble det ikke. Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig forkastet anken.

- Dette er et justismord av verste slag. Riktignok dreier det seg om en båt, men det er likevel jeg som person som til de grader rammes av urettferdighet, sier en nedstemt Frode Bjerkaker til Båtmagasinet i formiddag.

Nå skal han betale 1.3 millioner kroner til forrige eier. Totalt har saken kostet ham mer enn 1.6 millioner kroner, iberegnet utgifter til blant annet sakkyndigrapporter.
Tre av landets fremste eksperter på skrog og konstruksjon av fritidsbåter, Stefan Palm i Det norske Veritas, Olaf Hjelmeland i IMCI (International Marine Certification Institute) og sivilingeniør Eivind Amble, er alle samstemte i at båten er livsfarlig å bruke fordi den har alvorlige feil og mangler i konstruksjonen, og at den er satt i markedet ulovlig.


STRIDENS KJERNE: Frode Bjerkakers Laguna 900.

Feil anvendelse av kjøpsloven

I sin begrunnelse for å få saken til høyesterett sier Bjerkakers advokat at flertallet i lagmannsretten har anvendt kjøpsloven feil. Mindretallet har lagt riktig til grunn at det ikke er avgjørende om sprekkdannelsen og lekkasjen må betraktes som en transportskade eller ikke, så lenge de påviste skader mest sannsynlig må tilskrives alvorlige feil og mangler ved skroget og ikke påkjenninger ut over de grenser båten var sertifisert for å tåle. Dette er i følge advokaten rett forståelse av hvilke krav som ligger i produktkontrolloven og slik det kommer til uttrykk i Fritidsbåtforskriften.

Tilsynsmyndigheten fraværende

Båtmagasinet har en stor reportasje om Laguna-saken i sitt marsnummer. Her fremgår det at lagmannsretten totalt har sett bort fra CE-regler og at Sjøfartsdirektoratet, som øverste tilsynsmyndighet, stort sett glimrer med sitt fravær når det gjelder håndheving av CE-bestemmelsene. Frode Bjerkakers Laguna har vært gjenstand for en lang rekke rettssaker. Han fikk først medhold til heving av kjøpet på grunn av konstruksjonsfeil. Dette har to rettsinstanser opphevet, nå sist Aust Agder lagmannsrett. Nå sitter han som Svarte-Per og er pålagt å betale forrige eier 1.3 millioner kroner. Så må han ut med én million kroner for å få båten godkjent.

- Normalt burde jeg kunne selge båten for å få inn noen av de kronene jeg skal ut med. Det kan jeg jo ikke gjøre, Båten er ulovlig satt i markedet og er av den grunn ikke salgbar.

Nå foreligger det en rettskraftig dom på at båten er transportskadet, selv om tre sakkyndige hårdnakket hevder noe annet. Mitt forsikringsselskap vil ikke være med på reparasjoner i nærheten av slike summer, for de hevder at ingen båter påføres transportskader for opp mot en million kroner. Det har de jo helt rett i.

- Nå er jeg bare fortvilet og lei meg. Har mistet all respekt for sjøfartsmyndigheter og rettferdighet i norsk rettsvesen, sier Frode Bjerkaker.

(10.04.2012)