Bli abonnent Nyhetsbrev Annonser hos oss

Ekspertene tilsidesatt igjen

I dag er Frode Bjerkaker i Trondheim Norges mest ulykkelige båteier. Han er dømt til å betale forrige eier en million kroner for en Laguna 900 som er totalt ubrukelig. Ekspertene ble tilstedesatt igjen.

Publisert Sist oppdatert

AV AMUND RICH. LØKEN

Heller ikke Agder Lagmannsrett vektla de drepende rapporter om konstruksjons- og produksjonsmangler fra fire av landets mest kompetente sakkyndige, sivilingeniør Eivind Amble, sivilingeniør Nils Stefan Palm i Det Norske Veritas, Olaf Hjelmeland fra det tekniske kontrollorgan IMCI og Eric Ianssen i Selfa Arcic. Rettens flertall stolte tydeligvis mer på uautoriserte vurderinger av båtens styrke enn på IMCIs regnestykker og Det Norske Veritas´ kvalifiserte beregninger etter DNVs eget regelverk.
Den aktuelle Lagunaen lider av alvorlige mangler i forhold til kravene i fritidsbåtforskriftene og Nordisk Båtstandard.
De nevnte sakkyndige presiserer at Lagunaen ikke er forskiftsmessig bygget og at den har alvorlige strukturelle svakheter.

Mange rettsrunder

Det er årsaken til de vannlekkasjer og sprekkdannelser som fikk Frode Bjerkaker til å reklamere på kjøpet. Han oppdaget lekkasjene straks båten ble sjøsatt etter skipstransport fra Søgne til Hitra utenfor Trondheim.
Forrige eier ble i en tidligere rettsrunde dømt til å ta båten tilbake. Han søkte videre regress hos personen han igjen hadde kjøpt båten av. Dermed var dominospillet i gang. Også forrige eier bak der ble dømt, men han slo ballen tilbake ved hjelp av skipsingeniør Thorvald Haarberg og båtbygger Thomas Anmarkrud. De påsto at båten kun var transportskadet. Dermed snudde vinden og forrige eier vil ha reversering av hevingsoppgjøret. Frode Bjerkaker tapte på det grunnlaget i Agder Tingrett og anket dommen til lagmannsretten.


Sviende tap

Nå foreligger dommen. Trondheimsmannen er igjen dømt til å betale tilbake båten til forrige eier. Riktignok delte lagmannsretten seg i et flertall på to og et mindretall på én. Flertallet står på transportskade, og legger liten vekt på rapportene fra de sakkyndige. Mindretallet, på én, slår fast at båten har produksjonsfeil som Bjerkaker ikke kan lastes for. Han kjøpte et produkt som i følge sakkyndige var langt unna sjødyktig. Amble og Hjemleland gikk til og med så langt å hevde at bruk av båten kunne medføre totalhavari.
Det ville ikke flertallet høre på. Enda en gang er landets fremste ekspertise på konstruksjon av fritidsbåter ikke hørt.


”Svarteper”

-Jeg er dypt fortvilet, sier Frode Bjerkaker til Båtmagasinet.

Han føler seg som svarteper i et spill hvor ingen tar ansvar for det reelle problemet, nemlig total mangel på offentlig kontroll med båtbyggere. I dag er det ingen risiko å levere produkter som ikke holder mål. 
Nå skal han betale tilbake nesten én million kroner til forrige eier. I tillegg må han ut med nærmere en million kroner for å få båten sjødyktig.
Var det noen som snakket om båtlivets gleder?

 

(26.01.2012)