Hobbyfisker mister fiskeretten

En hobbyfisker med hjemmeadresse i Vest-Agder mister retten til å fiske i ett år, etter å ha tatt hummer i fredningstiden.

Publisert Sist oppdatert

Av Lars Kristian Larsen

34-åringen drev med fiske etter leppefisk på lovlig måte. Men 34-åringen fikk også med seg en del hummer i teinene. I stedet for å sette disse tilbake i havet, lagret ham dem i poser under mærene der han lagret leppefisken. Fem av hummerne var under minstemålet.

Nå inndras mannens rett til å drive fiske etter leppefisk i ett år. I tillegg får 34-åringen en bot på 15000 kroner, samt inndragning av 6000 kroner, skriver Agderposten.no.

– Straffen er streng, men det er en alvorlig sak, som kanskje kan ha en almennoppdragende effekt, sier politioverbetjent Thomas Lauritzen i Økokrim til avisen.

Det var besetningen på Kystvaktskipet Tor som kom over de ulovlig oppbevarte hummerne. De kunne også avdekke at fiskeren hadde fisket torsk under minstemålet.


BESLAG: Besetningen på KV Tor gjorde beslaget og anmeldte forholdet, som 34-åringen nå er dømt for.

Hummerfisket er strengt regulert, og ble ytterligere regulert i 2008, da fredningstida ble utvidet, og forbudet mot å ta rognhummer kom. I tillegg er det krav om antall teiner, fluktåpninger i disse, samt et minstemål på 25 centimeters lengde.